گزارش کارآموزی حسابداری اداره امور آب و فاضلاب

کد محصول:khs48

تعداد صفحات: ۴۸ صفحه word

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

۱) تاریخچه فعالیت شرکت :
فعالیت اصلی شرکت :
وضعیت اشتغال :
۲) مبنای تهیه صورتهای مالی :
۳) خلاصه اهم رویه های حسابداری :
روش و نرخ استهلاک :
مخارج تأمین مالی :
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :
کمکهای مردمی ، هدایا و منابع طرح های عمرانی برای توسعه :
معافیت مالیاتی :
حقوق انتفاعی مشترکین :
حق انشعاب :
حوزه عملیاتی شرکت :
هزینه :
هزینه استحصال آب :
دارایی های ثابت :
استهلاک :
ثبت استهلاک در آخر سال
رابط حسابداری انبارها و دارایی ثابت :
الحاق و گسترش :
اقساط :
صدور اسناد :
کدینگ
حسابداری
ممیزی :
حقوق و دستمزد
پاداش :
عمـــــــــدی :
صدور چک :
انتقال حساب
صدور چک
صورتهای مالی :
دارائیها
صرتحساب سود و زیان
فعالیتهای عملیاتی:
کاربرگ حسابرسی
روشهای انجام حسابرسی