گزارش کارآموزی آموزشگاه زبان (رشته حسابداری)

کد محصول:khs56

تعداد صفحات: ۵۵ صفحه word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول
مقدمه – تاریخچه
مقدمه :
تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
مراحل انجام کار :
مجوز های قانونی :
مراحل صدور جواز تاسیس :

فصل دوم
سرمایه اولیه آموزشگاه
روشهای بازاریابی و تبلیغات
جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :
فهرست تجهیزات اداری :
فهرست تجهیزات فنی :
مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار : توجیه اقتصادی :
روشهای بازاریابی و تبلیغات :

فصل سوم
امور مالی آموزشگاه زبان
زمین :
میزان سرمایه گذاری :
محاسبه هزینه ها :
هزینه های ثابت طرح :
هزینه جاری طرح :
سرمایه در گردش:
دوره برگشت سرمایه :
محاسبه نقطه سر به سر :
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی :
هزینه استهلاک :
درآمد طرح :
هزینه های قبل از بهره برداری :
حقوق و دستمزد پرسنل :
هزینه سوخت و انرژی :
استهلاک و تعمیر و نگهداری :

فصل چهارم
امور مربوط به حقوق و دستمزد آموزشگاه زبان
سیستم حقوق و دستمزد آموزشگاه زبان
کارگر
کارفرما
قرارداد کار
تعلیق قرارداد
جبران خسارت و پرداخت مزایا پایان کار
خاتمه قرار داد کار
جرائم و مجازاتها
مستمری بازنشستگاه و تعیین سن بازنشستگی
شرایط بازنشستگی بیمه شدگان تامین اجتماعی
غرامت دستمزد ایام بیماری
شرایط دریافت غرامت دستمزد در ایام بیماری
نحوه محاسبه میزان غرامت دستمزد ایام بیماری
کمک هزینه باردار و مرخصی زایمان
مقرری بیکاری
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری
کمک هزینه ازدواج
شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج
حسابداری حقوق و دستمزد
تعریف حقوق و دستمزد
حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر
مزد یا حقوق چیست ؟
مدت کار و مدت اضافه کاری چیست ؟
نوبت کاری
شب کاری
حق اولاد
حق خواربار و مسکن
ماموریت
ایاب و ذهاب و کمکهای غیرنقدی
تعطیلات و مرخصی ها
عیدی و پاداش پایان سال
کسور قانونی چیست ؟
مالیات
حق بیمه های اجتماعی
دفترچه بیمه
مستمری بازنشستگان
انواع بیمه
اجرائیات
صورت دستمزد ( حقوق و مزایا ) چیست ؟
جریمه دیر کرد کسور قانونی
کسور توافقی چیست ؟
نحوه پرداخت حقوق و دستمزد
قسمتهای مختلف یک کارگاه
قسمت کارگزینی
قسمت زمان سنجی
قسمت ثبت اوقات کار
لیست حقوق چگونه تنظیم می شود ؟
روش ثبت لیست حقوق در دفاتر روزنامه و کل
مرخصی استعلاجی چیست ؟
نحوه پرداخت پاداش
اوقات تلف شده
نحوه پرداخت سنوات خدمت
طریقه ثبت لیست حقوق و دستمزد
سیستم حقوق و دستمزد آموزشگاه زبان
سنوات
استحقاقی
مرخصی
اضافه کاری
نوبت کاری
نحوه جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهانه توسط چه کسانی است :
کنترلهای لازم برای کارکرد ها : انتقال کارکرد به لیست حقوق ، پرداخت حقوق :
شیوه های مختلف پرداخت حقوق و معایب و مزیتهای هر کدام :
صندوق :
عابر بانک (بانک ملی) :

فصل پنجم
جمع بندی نتیجه گیری
نتایج: