اطلاعیه

طرح بسته بندی و توزیع آب معدنی

کد محصولKAR110

تعداد صفحات: ۴۲ صفحه فایل word

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

 فصل اول – معرفی محصول

۱) معرفی محصول

شرایط واردات محصول

وضعیت استاندارد ملی یا بین المللی

جدول (۲-۲) استانداردهای تدوین شده آب معدنی

ویژگیهای آبهای معدنی طبیعی قابل شرب :

ویژگیهای شیمیایی

جدول شماره ۳-۲ حدود مجاز ترکیبات شیمیایی های معدنی

ترکیبات زیر در آب معدنی مجاز نمی باشد :

ویژگیهای بهداشتی

استانداردهای بسته بندی و نشانه گذاری آب معدنی

آب معدنی باید دارای برچسبی با مشخصات زیر می باشد :

قیمت داخلی و جهانی محصول :

۶-۱ موارد مصرف و کاربرد

۷-۱- کالای جایگزینی

۸-۱- اهمیت استراتژیکی کالا در دنیا

(جدول شماره ۶-۲) میزان تخلیه منابع آب زیرزمینی (چاه ، چشمه ، قنات) در پایان هر سال آبی

فصل دوم – کلیات تحقیق

مقدمه :

۱- شرایط صادرات

وضعیت عرضه و تقاضا

جدول شماره ( ۱- ۲ )

۳-۲- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه اول

۴-۲- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه اول

۵-۲- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه اول اقتصادی کشور و امکان توسعه صادرات آن

۶-۲- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه سوم

فصل سوم – بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه با دیگر کشورها

آماده سازی و سالم سازی آب

۱) انتقال آب از منابع آب :

۲) مخازن ذخیره آب :

۳) فیلتر اسیون آب :

۴) تعدیل طعم ، آب ، رنگ و بو

۵) مرحله فیلتر اسیون نهایی آب

مرحله استریل کردن آب :

مرحله دوم : پر کردن آب در بطری

۱) مرحله ردیف کردن بطری :

۲) شستشو بطری پر کردن و دربندی

مرحله برچسب زنی :

۴) مرحله چاپ مشخصات تولید

۵) مرحله

بخش دوم – تولید بطری

۴) تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم به شکل اجمالی

۵) بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی – حجم سرمایه گذاری طرح

۱) زمین :

۲) ساختمانهای تولید و پشتیبانی تولید در متراژ ۱۸۰۰ مترمربع

۳) ساختمانهای اداری و مالی به متراژ ۲۵۰ مترمربع

۴) ماشین آلات تولیدی طرح

۵) ماشین آلات و تجهیزات عمومی طرح

۶) هزینه های سرمایه گذاری پیش بینی نشده طرح

جمع کل سرمایه گذاری طرح

۷) میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز و محل تامین آن

۱- آب معدنی :

۲- گرانول           :

۳- درب بطری :

۴- برچسب نیز از اقلام دیگر مواد اولیه

۵- پلاستیک شیرینگ :

جدول زیر میزان ، تعداد منابع تامین و قیمت مواد اولیه عمده مصرفی را نشان می دهد.

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح :

وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

جدول تامین آب ، برق ، سوخت ، امکانات مخابراتی و ارتباطی

۱- تامین آب

۲- برق

۳-۱ سوخت

۴- امکانات مخابراتی و ارتباطی

فصل چهارم – حمایتهای ارزی یارانه ای

دستورالعمل و قوانین خاص حمایتی

وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی

۱- حمایتهای تعرفه ای :

۲- حمایتهای مالی

توصیه ها ، اشکالات و پیشنهادات

مواد اولیه مورد نیاز سالیانه

جدول شماره(۱-۴)  نیروی انسانی مورد نیاز طرح