اطلاعیه

کار آفرینی تاسیس کافی نت

کد محصول KAR82

تعداد صفحات: ۳۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

عناوین موجود :

مقدمه :

فصل اول  – کلیات

تاریخچه کافی نت :

تاریخچه کافی نت در ایران

۱-۲-مشخصات محصول

۱-۱-۲- نام و کاربرد محصول:

۴-۱-۲-تشریح مختصر فرایند

آدرس و مشخصات شرکت :

فصل دوم  – روش انجام کار

امکانات و تجهیزات مورد نیاز :

شرایط محیطی

هزینه و سرمایه گذاری

خلاقیت

توجیه اقتصادی :

تامین منابع مالی :

نقشه استقرار تجهیزات :

فهرست تجهیزات مورد نیاز :

برآورد قیمت :

برآورد قیمت اجناس مصرفی :

بازپرداخت بدهی ها :

برنامه زمان بدنی اجرای پروژه :

میزان مفید بودن طرح برای جامعه :

نمونه ای از فعالیت های یک مرکز اینترنت ( کافی نت ) :

فصل سوم  – برآورد مالی

دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز :

تجهیزات اداری مورد نیاز :

هزینه های قبل از بهره برداری :

جمع کل سرمایه گذاری طرح :

سوخت و انرژی :

حقوق و دستمزد پرسنل :

هزینه استهلاک :

هزینه های جاری طرح :

سرمایه در گردش :

جمع کل سرمایه گذاری طرح :

درآمد طرح :

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی :

پیش بینی مالی طرح

یکی از فعالیت های شرکتهای خدمات رایانه ای در زمینه شبکه میباشد :

فصل چهارم  – نتیجه گیری

نتیجه گیری :