پاورپوینت فصل ۱۰ تئوری حسابداری(۱) : ترازنامه و مبانی ارزشیابی

کد محصول: PWH64

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پاورپوینت فصل ۱۰ تئوری حسابداری(۱) : ترازنامه و مبانی ارزشیابی

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید: ۲۷

بخشی از پاورپوینت:

ارتباط بین ترازنامه و صورت سود وزیان: به منظور تعریف عناصر حسابداری و ارتباط بین ترازنامه و صورت سود وزیان ، دو رویکرد وجود همبستگی و نبود آن مطرح شده است. همبستگی صورتهای مالی به این معنی ست که این صورتها از لحاظ ریاضی به شکلی تعریف شوند که سود خالص مساوی تغییر در حقوق صاحبان سرمایه طی دوره مالی باشد. در رویکرد نبود همبستگی بین صورتهای مالی هر یک از صورتها به طور مستقل تعریف و اطلاعات منعکس در آنها اندازه گیری می شوند.

همبستگی صورتهای مالی: عناصر حسابداری طبق بیانیه شماره شش هیات استاندارد های حسابداری مالی عبارتند از دارایی ، بدهی ، حقوق صاحبان سرمایه ، درآمد فروش ، سودهای غیر عملیاتی ، هزینه ها  و زیانهای غیر عملیاتی.

در رویکرد همبستگی صورتهای مالی ، سود بخشی از حقوق صاحبان سرمایه است و چون سود یکی از طبقات فرعی سود انباشته است، صورت سود وزیان و ترازامه باهم همبستگی دارند.

فهرست مطالب:

۱)ارتباط بین ترازنامه و صورت سود و زیان:

همبستگی بین صورتهای مالی

نبود همبستگی بین صورتهای مالی

:۲)دارایی ها

حسابهای دریافتنی

سرمایه گذاری ها

موجودی ها

دارایی های مشهود

دارایی های نامشهود