پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی به وسیله فرد

کد محصول: PWH54

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پاورپوینت آماده حسابداری : تجزیه و تحلیل صورته ای مالی بوسیله فرد

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید: ۲۱

بخشی از پاورپوینت

خلاصه :

۱- بررسی هدفهای مربوط به مطالعه تصمیم گیری های فردی در حسابداری

۲-دیدگاه های تئوری هنجاری درباره نقش اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری

۳- بررسی در سطح نمایندگی و سطح گروهی در تئوری هنجاری

۴-بررسی تئوری اثباتی و توان تجزیه تحلیل افراد وتعصبات فردی مثل مبنای اتکا و ثبات عملکرد شیوه

 ۵- تدوین سیاست های حسابداری و تدوین استانداردها و تحقیقات صورت گرفته

یکی از مسئله هایی که هنوز باید حل شود مربوط به شناخت رابطه مستقیم بین تئوری های بازار سرمایه و تصمیمات فردی است. تئوری بازار سرمایه بیانگر این است که بازارکارآست و نیز اینکه بازار در حال تعادل می باشد و با توجه به محدودیت های  عمومی در دسترس ، قیمت های اوراق بهادار دارای یک رابطه بهینه با یکدیگر می باشند. تحقیق درباره رفتار فرد بیانگر این است که تصمیمات فردی کاملا، مطلوب نیست. اگر قرار است همه تصمیمات فردی به صورت کامل  مطلوب نباشند چگونه می توان مجموعا تصمیمات را مطلوب نمود؟ شاید نتیجه تحقیقات آینده بتواند به این پرسش پاسخ دهد. ما تنها می توانیم فکر کنیم که یا بازار کارایی لازم را ندارد و یا اینکه تعداد تصمیمات شخصی اتخاذ شده به حد کافی بهینه بوده و یا اینکه تصمیمات به کمک الگوهای پیشرفته و یافته های  عاری از  تعصب ، بهینه شده است..

فهرست مطالب:

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بوسیله فرد

مبنای اتکا(Anchoring)
ثبات عملکرد (functional fixation):

۳روش دستیابی به این اهداف:

تضاد یا تعارض (Synthesis)

رویکرد مبتنی بر اصول اخلاقی  (Ethical Approach)

مطلوبیت گرایی (Utilitarianism)

رویکرد مبتنی بر حقوق بشر (Human Rights)

بی طرفی( Neutrality)

عدالت و انصاف(Justice and Fairness)

قرارداد  (contracts)

روش اثباتی در رابطه با اصول اخلاقی (a positive approach to ethics)
خلاصه (summary)