پاورپوینت ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان

کد محصول: PWH50

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پاورپوینت آماده حسابداری : ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید:  ۴۲

بخشی از پاورپوینت

مقدمه :

به گفته هیات استانداردهای حسابداری مالی , هدف های گزارشگری مالی , تا حد زیادی از نیازهای کسانی که این اطلاعات برای آنها تهیه می شود , نشات می گیرد و آن هم به نوبه خود , به میزان زیادی به ماهیت فعالیت های اقتصادی و تصمیماتی بستگی دارد که استفاده کنندگان از این اطلاعات درگیر آنها هستند . از این رو برای تدوین استانداردها باید محیط, شرایط یا عوامل اقتصادی, قانونی, سیاسی و اجتماعی را درک کرد .

هیات استانداردهای حسابداری مالی ,در چارچوب نظری منتشره به وجود استفاده کنندگان متنوع اشاره کرده اما در عمل بر گروههای اولیه استفاده کننده یعنی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تاکید نموده است . این دو گروه از دیدگاه هیات استانداردهای حسابداری , عمدتا به مبالغ , زمان بندی و ابهامات مربوط به گردش وجوه نقد آتی علاقه مند می باشند .

فهرست مطالب:

۱.دلیل تاکید بر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان

۲ . اطلاعات حسابداری و مدل های ارزش یابی واحدهای انتفاعی

۳ . بازارهای اوراق بهادار

۴ . ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران

۵ . کارایی بازار و انواع آن

۶ . روشهای متنوع حسابداری و قیمت اوراق بهادار

۷ . نقش حسابرسی در فرایند گزارشگری مالی

۸ . اطلاعات حسابداری و اعتبار دهندگان

۹ . فایده تخصیص های حسابداری