پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری : سیر تکاملی دلیل های ارائه شده برای افشای اطلاعات

کد محصول: PWH47

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پاورپوینت حسابداری : فصل هفتم تئوری حسابداری : سیر تکاملی دلیل های ارائه شده برای افشای اطلاعات

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید:  ۱۷

بخشی از پاورپوینت

مقدمه:

در سالهای پایانی دهه ۱۹۷۰ میلادی تحقیقات حسابداری اثباتی بر پایه دیدگاههای اقتصادی بوجود آمدند که بر موضوع توجیه روشهای مختلف حسابداری و نه بیان نقش حسابداری در ارائه اطلاعات برای تععین ارزش تاکید داشتند.منشا این روش تحقیق جدید؛یکی بحث مستمر در مورد مقررات تدوین شده برای افشای اطلاعات  و دیگری بحث درباره تغییر روشهای حسابداری بود.

در این بین پژوهشگران متوجه این واقعیت شدند که تئوری مبتنی بر ارائه اطلاعات  جهت تعیین ارزش شرکت     نمی تواند درباره روش حسابداری توضیح متقاعد کننده ارئه کند به همین خاطر همه توجهات معطوف به مقررات افشای اطلاعات گردید.

در ادامه پژوهشگران حسابداری پی بردند که از یک سوسیاست گذاران و قانون گذاران در تدوین مقررات و … به نفع خود عمل میکنند و از سوی دیگردر فرایند سیاسی هزینه های اطلاعات و قراردادها عددی غیر از صفر است،بنابراین هزینه این روشهای حسابداری بر جریانات نقدی و ارزش شرکت اثر خواهد گذارد.

در اینجا بود که سه طرح کلی از دیدگاههای مختلف(دلایل افشاء) به شرح ذیل مطرح شدند:

الف-جنبه های کاربردی فرضیه بازار های کارا(بحث های سنتی):

که در خصوص ادعاهای اثبات نشده در باره هزینه ها و منافع اجتماعی اطلاعات سروکار دارد.

ب-ادبیات علوم اقتصادی(مسائل تجربی و اثبات گرا):

که در خصوص دلائل تدوین مقررات  افشای اطلاعات صحبت و بیان می دارد آیا تدوین کنندگان مقررات در تدوین آنها به منافع و هزینه های اجتماعی مقررات گوناگون توجه می کنند یا نه؟

ج-هزینه تدوین و اعمال مقررات:

این تفکر باعث گردید پژوهشگران مسائل رفاه اجتماعی را تحت شرایط وجودهزینه اطلاعات غیر صفردر صحنه سیاسی بر انگیزه افراد مورد توجه قرار دهند بدین صورت که آیا سیاستگذاران و تدوین کنندگان قوانین به مانند مردم  در جهت تامین منافع خود گام برمی دارند یا خیر.این تئوری باعث شد روشهای حسابداری بر جریانات نقدی شرکت اثر گذارد.

فهرست مطالب:

مقدمه

۱- فرضیۀ بازارهای کارآ از نخستین دلیل های ارائه شده:

دلایل ناتوانی بازار از دیدگاه بازار های کارا:

الف- کنترل انحصاری بر اطلاعات به وسیله مدیریت:

ب- سرمایه گذاران بدون تخصص:

ج- فرضیۀ داشتن ثبات در تفسیر:

د- دیدگاه عددها یا داده های بدون معنی:

ه- ناهمگونی روش ها ( رویه ها):

و- نبود عینیت(عدم بی طرفی):

۲-نقش اطلاعات در ادبیات علوم اقتصادی:

دلایل ناتوان ماندن بازار از دیدگاه اقتصادی :

الف : مسئله ای به نام کالای عمومی:

ب:مسئله ای به نام علامت دادن (غربال گری):

ج- مسئله ای به نام سوداگردی (سفته بازی):

۳-هزینه تدوین واعمال مقررات:

۱-هدف از قانون افشای اطلاعات چیست؟

۲-چرا مدیران به روشهای حسابداری توجه می کنند؟

خلاصه فصل: