پاورپوینت درباره مسئولیت قانونی حسابداران

کد محصول: PWH38

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پاورپوینت رشته حسابداری درباره مسئولیت قانونی حسابداران

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید:  ۲۶

اهداف اساسی

  1. بررسی مسئولیت های قانونی حسابداران رسمی (حسابرسان) هم در سطح مفهومی و هم در قالب قوانین و مقررات موضوعه
  2. بررسی در مورد اعمالی که حرفه و حسابرسان بایستی انجام دهند تا نتایج زیر حاصل شود

-مسئولیت های قانونی آنان به کمترین سطح خود برسد

-به طور همزمان بالاترین استانداردهای اخلاقی و حرفه ای حفظ شده و نیازهای جامعه تأمین شود .

تعریف مسئولیت قانونی :

مسئولیت های حرفه ای بر طبق قوانین و مقررات سطح معقولی از مراقبت را در انجام کارهای حرفه ای ایجاب می کنند .

 عدم انجام این مسئولیت ها مستلزم جبران خسارت ، تنبیه و مجازات هایی است که در قوانین و مقررات پیش بینی شده است .

فهرست مطالب:

اهداف اساسی

تعریف مسئولیت قانونی :

دلایل اینکه در قصور از حسابرسان دیواری کوتاهتر پیدا نمی کنند و نگاه ها به طرف حسابرسان می رود :

قصور واحد اقتصادی :

قصور حسابرس :

خطر حسابرسی

خطر حسابرسی اجتناب ناپذیر است چون :

مفاهیم حقوقی تأثیرگذار بر مسئولیت حسابرسان

مسئولیت انتظامی حسابرسان :

انواع تنبیه های انتظامی در نظر گرفته شده برای متخلفین :

مسئولیت مدنی :

مسئولیت مدنی و قانون مدنی :

مسئولیت مدنی و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران :

مسئولیت مدنی و قانون بازار اوراق بهادار :

مسئولیت مدنی و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران :

مسئولیت قراردادی :

تفاوت بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی :

مسئولیت جزایی :

مسئولیت جزایی و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران

مسئولیت جزایی و قانون بازار اوراق بهادار

مسئولیت جزایی و قانون مجازات اسلامی

موادی از قانون مجازات اسلامی مرتبط با کار حسابرسان :

پاسخ گویی حسابرسان به مسئولیت های قانونی :

واکنش حرفه نسبت به مسئولیت های قانونی

حمایت از حسابداران رسمی در برابر مسئولیت های قانونی