پاورپوینت درباره حسابداری محصولات کشاورزی

کد محصول: PWH4

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پاورپوینت آماده حسابداری درباره حسابداری محصولات کشاورزی

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید:  ۳۱

فهرست مطالب:

مقدمه

ضرورت ایجاد سیستم بهای تمام شده محصولات کشاورزی

دلایل عدم اجرای سیستم بهای تمام شده محصولات کشاورزی در کشور ما

ویژگیهای یک سیستم حسابداری بهای تمام شده محصولات کشاورزی

مراحل تولید در عملیات کشاورزی

طبقه بندی هزینه های کشاورزی
الف – طبقه بندی هزینه ها مطابق عملیات :

ب – طبقه بندی هزینه ها از طریق گرایش به تغییر در اثر تغییر حجم فعالیت

  ج- طبقه بندی هزینه ها با توجه به دوره حسابداری

د- طبقه بندی هزینه ها از طریق ارتباط با محصول

سیستم و روش هزینه یابی مناسب محصولات کشاورزی

مراکز هزینه تولید:

تفکیک مراکز هزینه در واحد های کشاورزی

  هزینه های تولید:

تسهیم هزینه های واحدهای خدماتی به واحد ها تولیدی

شناسایی هزینه های جذب نشده تولید :

نحوه عمل اقلام موجودی (farm financial standards council)

هزینه های آماده سازی و بهسازی زمین :

هزینه های آیش زمینهای کشاورزی و سایر پیش پرداختهای هزینه های زراعی :

کشتهای سرمایه ای

انطباق سال زراعی  با سال مالی

هزینه یابی محصول فرعی

هزینه های قبل از کاشت و بعد از برداشت محصول

محاسبه قیمت تضمین خرید محصولات زراعی براساس هزینه تولید

نتیجه گیری

فهرست منابع