پروژه حسابداری مسئولیت های اجتماعی

کد محصول: PWH1

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پروژه پاورپوینت حسابداری : حسابداری مسئولیت های اجتماعی

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید: ۲۸

فهرست مطالب:

مقدمه
تاریخچه حسابداری اجتماعی:
تعریف حسابداری اجتماعی:

نظرات موجود در مورد مسئولیت های اجتماعی:

نظریه نئوکلاسیک:

نظریه مسئولیتهای اجتماعی:

دلایل پیدایش حسابداری مسئولیتهای اجتماعی:
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی:
اهداف حسابداری اجتماعی:
مزایای حسابداری اجتماعی و دلایل پیاده سازی آن:
مشکلات عملی پیاده سازی حسابداری اجتماعی:
نقش دولت درباره حسابداری مسئولیتهای اجتماعی:

حسابداری مسئولیت اجتماعی در دنیای امروز:

سوالات موجود درحسابداری مسئولیتهای اجتماعی: