پاورپوینت مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاقیات در سازمان ها

کد محصول:PWM19

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پاورپوینت آماده مدیریت : مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاقیات در سازمانها

تعداد اسلاید: ۵۴ اسلاید پاورپوینت + ۱۶ صفحه فایل WORD

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف اخلاق

تعریف اخلاق در سازمان

دیدگاه و تئوریها

نکات مورد توجه در ایجاد اصول اخلاقی

سطوح رعایت اصول اخلاقی در سازمانها

اخلاق حرفه ای

ارزشهای سازمان

پیشینه و تاریخچه بحث

تعریف مسئولیت اجتماعی

ضرورت مسئولیت اجتماعی سازمانها

نظرات متفکران در رابطه با مسئولیت اجتماعی
معرفی دیدگاههای مسئولیت اجتماعی
رابطه بین مقررات قانونی و استاندارد های اخلاقی

مسئولیتهای اخلاقی شرکت

ساختار و ویژگیهای مسائل اخلاقی

اصول اخلاقی در مدیریت

نیروهایی که به اخلاق مدیریت شکل میدهند

حل اثربخش مسائل اخلاقی

تعارضات اخلاقی (Ethical Paradox)

بلاتکلیفی اخلاقی به مثابه فراگیرترین مسئله اخلاقی

-معمای اصول اخلاقی

نحوه برخورد با بلاتکلیفی اخلاقی

فواید مدیریت اخلاق در سازمان

هرم مسئولیت اجتماعی ( هرم کا رول )

ابعاد  مسئولیت اجتماعی

ابزارهای نمایش وجوه اخلاقی سازمان

آئین نامه(regulation)

منشور(charter)

منشور اخلاقی سازمان

الگوهای رایج در زمینه مسئولیت اجتماعی

مدیران، مسئولیتها و تعهدات اجتماعی

راهنمای عملی به مدیران

خلاصه , نتیجه

منابع