اطلاعیه

فراشناخت – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PSR103

تعداد صفحات :   ۲۵   صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت   ۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد فراشناخت 

فهرست مطالب

فراشناخت      ۲

۲-۱-۱ راهبردهای فراشناختی        ۲

۲-۱-۱-۱ خودآموزی ۶

۲-۱-۱-۲ خودبازبینی ۶

۲-۱-۱-۳ خودپرسی  ۶

۲-۱-۱-۴ خود نظم دهی      ۷

۲-۱-۱-۵ تدریس دو جانبه   ۷

۲-۱-۱-۶ بازآموزی اسنادی   ۸

۲-۱-۲ راهبردهای براون در بارهی کمک به فراشناخت دانشآموزان ۸

۲-۱-۳ راهبردهای گوستا برای پرورش فراشناخت دانشآموزان       ۱۰

۲-۱-۴ ویژگی راهبردهای فراشناختی         ۱۴

۲-۱-۵ ارزشیابی رشد توانایی های فراشناختی       ۱۷

۲-۴ پیشینه تحقیق   ۱۸

۲-۴-۱ مروری بر پیشینه داخلی      ۱۸

۲-۴-۲ مروری بر پیشینه خارجی     ۱۹

منابع و مآخذ  ۲۳

منابع فارسی   ۲۳

منابع انگلیسی ۲۶

بخشی از متن

فراشناخت  ابتدا توسط فلاول مطرح شد تنها به تبیین و توجیه دانش فرد در مورد فرآیندها و تولیدات شناختی و نظارت بر این فرآیندها بپردازد. فراشناخت به آگاهی انسان از نظام شناختی خود و کنترل و نظارت به آن گفته می شود. به سخن دیگر فراشناخت، دانش یا آگاهی فرد از نظام شناختی خودش یا دانستن در باره ی دانستن است. دانش فراشناختی یاری می کند تا هنگام یادگیری و دانستن امور،  شخص پیشرفت خود را در نظر بگیرد همچنین این دانش کمک می کند تا نتایج تلاش ها ارزیابی شود و میزان تسلط بر مطالبی که خوانده شده، سنجیده شود. (سیف، ۱۳۹۲).

تعاریف مختلفی از فراشناخت ارائه شده است که به درک بهتر آن کمک می کند از جمله : دانش فرد در باره ی فرآیندهای شناختی خود و فرآیند سازمان دهی و هماهنگ کردن مجموعه ای از جریان ها (فلاول، ۱۹۸۸) تفکر در باره ی تفکر (براون  ۱۹۸۴) شناخت (براون و دولاچ ، ۱۹۸۷)، آگاهی فرد از فراینده ها و راهبردها شناختی اش (فلاول، ۱۹۸۸)، و هر گونه دانش یا فعالیت شناختی که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت باشد با توجه به تعاریفی که ارائه شد می توان گفت «فراشناخت، مجموعه دانش و فرآیندهایی است که کنش های شناختی فرد را نظارت هدایت و کنترل می کنند و در واقع به مدیریت فعالیت های شناختی می پردازند (به نقل از کارشکی، ۱۳۷۹).

۲-۱-۱ راهبردهای فراشناختی

راهبردهای فراشناختی، مهارت های اجرایی هستند که موفقیت فعالیت یادگیری را ارزیابی می کنند (اوملی و کهات ، ۱۹۹۰به نقل ازعاطی نژاد،۱۳۹۱)

راهبردهای فراشناختی اساسی، شامل ربط دادن اطلاعات جدید به اطلاعات قبلی انتخاب راهبردهای تفکر، برنامه-ریزی، نظارت، و ارزیابی فرآیندهای تفکر می شود (دیرکس  ، ۱۹۸۵).

راهبردهای فراشناختی، فرآیندهای متوالی هستند که فعالیت های شناختی را کنترل می کنند و به تنظیم و نظارت بر فعالیت های یادگیری کمک می کنند، همچون کنترل آگاهانه بر یادگیری، برنامه ریزی و انتخاب راهبردها، نظارت بر فرآیند یادگیری، تصیح اشتباهات، تحلیل اثربخشی راهبردهای یادگیری و تغییر رفتارها و راهبردهای یادگیری، هنگامی که ضروری باشد (ریدی و همکاران، ۱۹۹۲ به نقل از عاطی نژاد، ۱۳۹۱)

گراهام (۱۹۹۷) عقیده دارد، راهبردهای فراشناختی به دانش آموزان اجازه می دهد تا یادگیری شان را برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی کنند که در بهبود یادگیری، محوری ترین نقش را بازی می کند و دانش آموزان بدون رویکردهای فراشناختی، اساساً یادگیرندگان بدون هدف هستند (به نقل از وانگ  و همکاران، ۲۰۰۹).

راهبردهای فراشناختی عمده را می‏توان در سه طبقه قرارداد :۱) راهبردهای برنامه‏ریزی  ۲) راهبردهای نظم دهی  ۳) راهبرد های نظارت و ارزشیابی . راهبردهای برنامه ریزی، شامل تعیین هدف برای یادگیری و مطالعه، پیش بینی زمان لازم برای مطالعه، تعیین سرعت مناسب مطالعه، تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری، انتخاب راهبردهای یادگیری مفید است. منظور از کنترل و نظارت، ارزشیابی یادگیرنده از کارخود برای آگاهی یافتن از چگونگی پیشرفت خود و زیر نظر گرفتن و هدایت آن است. از جمله می توان نظارت بر توجه در هنگام خواندن یا نوشتن یک متن، از خود پرسیدن به هنگام مطالعه و کنترل زمان و سرعت مطالعه نام برد. این راهبردها به یادگیرنده کمک می کند تا هر وقت به مشکلی بر می خورد به سرعت آن را تشخیص داده، در رفع آن بکوشد. راهبردهای نظم دهی انعطاف پذیری در رفتار یادگیرنده را موجب می شوند و به او کمک می کنند تا هر زمان که برایش ضرورت داشته باشد، یادگیری خود را تغییر دهد (سیف، ۱۳۹۲).