اطلاعیه

خودکنترلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PSR101

تعداد صفحات :    ۲۳  صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:     ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد خودکنترلی

 فهرست مطالب

خودکنترلی    ۱

۲-۴-۱-مراحل خودکنترلی برای رسیدن به منبع کنترل درونی      ۵

۲-۴-۲-پنچ مهارت افزایش توانایی خودکنترلی در افراد      ۷

۱- تعمق       ۷

۲- مدیریت صحیح نیازها      ۸

۳-  ورزش     ۸

۴- سوار موج شدن نشدن      ۹

۵- پرورش و ایجاد تصور مثبت از خود        ۹

۲-۴-۳-خود کنترلی و مراقبه ۱۰

۲-۴-۴-واگیر دار بودن توانایی خودکنترلی   ۱۰

۲-۴-۵- نقش و ضرورت خود کنترلی ۱۲

۲-۴-۶-خود کنترلی در سازمان       ۱۲

۲-۴-۷-ماهیت و هدف خودکنترلی   ۱۳

۲-۴-۸-مرز بین کنترل و خودکنترلی         ۱۵

۲-۴-۹-عواقب نداشتن کنترل بر خود         ۱۶

۲-۴-۱۰-ریشه کنترل بر خود ۱۷

۲-۴-۱۱-مدل خود کنترلی تانجی    ۱۹

پیشینه تحقیق ۲۰

منابع : ۲۳

بخشی از پروژه

خودکنترلی

تفاوت های مهم فردی و قابل سنجش ویژگی های رفتاری را خودکنترلی می نامند. خودکنترلی بیانگر میزان مطابقت ویژگی های رفتاری خود با شرایط و موقعیت موجود است(کریتنر وکینیکی  ۱۳۸۴).

خود کنترلی به عنوان اعمال کنترل خود به وسیله خود تعریف می شود(موراون و بامیستر ،۲۰۰۰).

خودکنترلی به معنی سرکوب کردن هیجانات و احساسات نیست. برعکس،خودکنترلی یعنی اینکه ما یک انتخاب برای چگونگی ابراز احساساتمان داریم و چیزی که مورد تأکید است، روش ابراز احساسات است به طوری که جریان تفکر را تسهیل کند(گلمن ۱۹۵۵ ،ترجمه پارسا۱۳۸۰).

از جمله فواید کنترل و تنظیم هیجانات کنترل سطوح برانگیختگی برای به حداکثر رساندن عملکرد، پشتکار داشتن، به رغم دلسردی و وسوسه، جلوگیری از واکنش مخرب در مقابل تحریک و عملکرد صحیح به رغم فشارهای وارده می باشد.

ناتوانی در تنظیم هیجان حاصل از مخالفت های اجتماعی و ترس از این گونه مخالفت ها گاهی آنقدر شدید است که بر تلاشهای فرد برای انجام عمل صحیح چیره می شود (شیپز، کاترین ومیرن۲۰۰۹).

وهمچنین فواید خود کنترلی بر روی حیطه های مختلفی همچون نگهداری رژیم غذایی(کاهان وهمکاران ، ۲۰۰۲ ). اختلال خوردن، سلامت روانی(تانجی و همکاران   ۲۰۰۴ )، سلامت جسمی(ریدر و دویت ، ۲۰۰۶ )، اعتیاد، خشم(دوال  و همکاران  ، ۲۰۰۷ )

و جنایت(هیرچی ، ۲۰۰۴ )موردبررسی قرار گرفته است. این مطالعات نشان دادند که خود کنترلی در پیگیری اهداف طولانی مدت و والاتر برای فرد بسیار تاثیر گذار می باشد(بویر  وهمکاران، ۲۰۱۱ )، دیگر تحقیقات نیز رابطه بین فقدان خود کنترلی با رفتار مشکل ساز همچون مصرف الکل و  استعمال دخانیات را نیز نشان داده اند(میراون و شمولی ، ۲۰۰۶ ).

 اگر چه این چنین یافته هایی روشن ساختند که خود کنترلی در منع رفتار نامطلوب نقش دارد اما باید گفت که در برخی موارد خود کنترلی جهت شروع رفتار مطلوب نیز مورد نیاز است. در این راستا نیز یافته های دیگر نشان دادند که خود کنترلی بالا با عملکرد تحصیلی بهتر

(شودا و همکاران ، ۱۹۹۰ ) و رابطه بین فردی مثبت در ارتباط است(فینکل، کامپبل ،۲۰۰۱). فینکل، کامپبل با در نظر گرفتن این روابط نزدیک نشان دادند که خود کنترلی با سازگاری یا انطباق مرتبط است، که هم شامل منع پاسخ های نامطلوبی است که به طور بالقوه باعث ایجاد رفتار نامطلوب در فرد دیگر می شود و همچنین خود کنترلی در پاسخ های مطلوب و یا مفید نیز در گیر می باشد.

خودکنترلی، مراقبتی درونی است که بر اساس آن، وظایف محول شده انجام و رفتارهای ناهنجار و غیر قانونی ترک می شود بی آنکه نظارت یا کنترل خارجی در بین باشد.

هنگامی که کسی بی توجه به کنترل خارجی، تلاش خود را مصروف انجام دادن کاری که بر عهده او واگذار شده است، کند و مرتکب خلافی از قبیل کم کاری و سهل انگاری نشود، از کنترل درونی بهره مند است.