عملکرد تحصیلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PSR80

تعداد صفحات :    ۲۳  صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:     ۷۰۰۰   تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد عملکرد تحصیلی  

فهرست مطالب

مبانی نظری عملکرد تحصیلی ۱

تعاریف عملکرد تحصیلی       ۳

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی        ۴

آموزش راهبردهای فراشناختی        ۴

محیط خانواده ۴

بی سوادی یا کم سوادی والدین       ۴

ناکافی بودن امکانات داخل خانه       ۵

فقر اقتصادی   ۵

معلمان و اولیای مدرسه        ۵

استناد بعد از موفقیت و شکست       ۶

نظریات موجود در زمینه عملکرد تحصیلی    ۸

الف – نظریه هنری موری :    ۸

ب – نظریه مک کللند :        ۹

ج) نظریهی اتکینسون ۱۰

نظریه ی اسناد ۱۲

عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی       ۱۵

پیشینه‌ی پژوهش      ۱۷

پژوهش‌های انجام‌شده در داخل کشور         ۱۷

پژوهش‌های انجام‌شده در خارج از کشور      ۲۱

فهرست منابع  ۲۳

بخشی از پروژه

مبانی نظری عملکرد تحصیلی

مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی طی سه دهه ی اخیر بیش از پیش مورد توجه ی متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. حساسیت تعلیم و تربیت از یک سو و پیچیدگی جهان امروز از سوی دیگر مدیران و معلمان آگاه تری را طلب می کند تا زمینه ی رشد جمعی را فراهم نمایند. امروزه تمرکز آموزش به جای ارایه ی برنامه های آموزشی یا مدیریت رفتار کلاسی، به پرورش دانش آموزان با انگیزه و راهبردی تغیر کرده است (پاریس و وینگوگراد ، ۲۰۱۲). عملکرد تحصیلی از این جهت اهمیت دارد که پیشرفت آموزشگاهی در یادگیری اثر داشته و یادگیری آموزشگاهی پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهد و معلم برای افزایش سطح انگیزش دانش-آموزان نسبت به یادگیری موضوع های مختلف درسی، باید سعی کند تا شرایط یادگیری را بهبود بخشد و کیفیت روش آموزش را افزایش دهد تا از این طریق دانش آموزان به موفقیت دست یابند و نسبت به توانایی خود در یادگیری اعتماد به نفس کسب کنند (سیف، ۱۳۸۸).

نیاز به پیشرفت یکی از نیازهای است که توسط موری  مطرح گردید. انگیزه پیشرفت تمایل فرد در رسیدن به اهداف شخصی تعیین شده است. این هدف ممکن است گرفتن نمره الف در درس روانشناسی باشد یا صعود به قله کوه (زیمباردو ، ۲۰۱۰). به طور کلی افراد دارای انگیزه پیشرفت احساس می کنند که بر زندگیشان مهار دارند و از آن لذت می برند، آنها سعی می کنند عملکرد خود را بهبود بخشند و ترجیح می دهندکارهایی را انجام دهند که چلش انگیز باشد و به کارهایی دس می زنند که ارزیابی پیشرفت آنان امکان پذیر باشد (توکرلد ، ۲۰۰۰).

اصطلاح عملکرد تحصیلی به میزان یادگیری آموزشگاهی فرد به صورتی که توسط آزمون های مختلف درسی مثل حساب، دیکته، تاریخ، جغرافیا و نظایر این ها سنجیده می شود اشاره می کند (شمس، ۱۳۷۸).

آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای اجتماعی است، که در واقع کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه زیادی بستگی به چگونگی عملکرد در این نهاد دارد(ندیمی و بروج، ۱۳۹۰). عملکرد عبارت است از مجموعه  رفتارهایی که فرد در ارتباط با انجام وظایفش از خود نشان می دهد (رابینز، ۱۳۸۸)و ماو (۱۹۹۷: ۲۷۵) در تعریف عملکرد تحصیلی می گوید مجموعه رفتارهای تحصیلی است که در دو بعد پیشرفت تحصیلی و پسرفت تحصیلی در زمینه کسب معلومات نشان داده می شود. پیشرفت تحصیلی بر مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد از طریق آزمون های مختلف درسی مانند حساب، ادبیات، تاریخ، … سنجیده می شود اشاره می کند(سیف، ۱۳۸۸). یا به عبارت دیگر پیشرفت تحصیلی به موفقیت فراگیران در امور تحصیلی اشاره دارد که بر اساس آزمونه ها قابل سنجش باشد (حسینی نصب، ۱۳۷۷) و همچنین انجام دادن کاری است برای به دست آوردن نتیجه مطلوب و برتری و تفوق در یک مهارت یا گروهی از معلومات. (شعاری نژاد، ۱۳۸۹) البته این عملکرد می تواند در ارتباط با عوامل دیگر تحصیل از قبیل فعالیتهای کلاسی و دانشگاهی و ارتباط با همکلاسی و اساتید نیز نشان داده شود.

تعاریف عملکرد تحصیلی

از عملکرد تحصیلی تعاریف زیر ارایه شده است :

– مقدار دستیابی دانش آموز به هدف‌های تربیتی که معمولاً در حیطه شناختی و در یک موضوع درسی خاص است می‌باشد (زرین چنگ، ۱۳۸۴).

– تعیین مقدار یادگیری دانش آموزان در طول یک نیمسال تحصیلی و یکسال تحصیلی که به وسیله یک آزمون در پایان دوره آموزشی اندازه‌گیری می‌شود(شکوهی، ۱۳۹۰).

– مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد به صورتی که توسط آزمونهای مختلف دروس مانند: ریاضی، علوم و… سنجیده می‌شود(شکوهی، ۱۳۹۰).

رایج‌ترین ملاک برای تعیین عملکرد تحصیلی میانگین نمرات دروس مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا دارای ثبات و اعتبار بیشتری نسبت به سایر ملاک‌هاست و دقیق‌تر عملکرد تحصیلی را نشان می‌دهد(فروتن، ۱۳۸۷).

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی

آموزش راهبردهای فراشناختی

لووت  (۲۰۰۸) در پژوهش خود دریافت که آموزش های فراشناختی، مهارت ها و  باورهای جدیدی نسبت به عملکرد یادگیری دروس ایجاد می کند و کاربرد علمی این باورها را برای فراگیران ممکن می سازد و موجب افزایش یادگیری فراگیران می گردد (به نقل از عابدینی و همکاران، ۱۳۸۹).

محیط خانواده

صاحبنظران روان شناسان و علوم تربیتی یکی از مهمترین نهادهای مؤثر بر عملکرد تحصیلی را محیط خانواده بر می شمارند. زیرا محیط خانواده اولین و بادوام ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان زمینه ساز رشد جسمانی، اخلاقی، عقلانی و عاطفی است پدر و مادری که به تعلیم و تربیت، سواد، حسن رفتار یا هر نوع پیشرفت اجتماعی بی توجه باشد مسلماً بر پیشرفت تحصیلی فرزند خود تآثیر منفی گذاشته است. محیط خانوادگی بیشتر از بهره هوشی کودکان در موقعیت تحصیلی آنان مؤثر است. پس والدین باید بدانند محیطی که برای مودکان خود فراهم می کنند باید محیطی غنی و آکنده از صفا و صمیمیت، مهر و عطوفت و همراه با نظم و انضباط، تفریحات مناسب و گردش های به موقع باشد (حجازی و همکاران، ۱۳۸۸).

بی سوادی یا کم سوادی والدین

این مورد یکی از عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان است. پایین بودن سطح تحصیلات و فرهنگ خانواده در درجه اول سبب می شود که خانواده نتواند کمک های درسی لازم را به دانش آموزان ارائه کند و در حل مشکلات درسی آنان را یاری کنند. پایین بودن سطوح تحصیلات خانواده سبب می شود که والدین نتوانند در خانه از روزنامه، مجلات و کتاب های درسی کمکی استفاده کند. در نتیجه فرزندان نیز از این لحاظ در محرومیت به سر می برند (محمدی، ۱۳۸۶).

ناکافی بودن امکانات داخل خانه

فراهم کردن امکاناتی از قبیل میز، صندلی و اتاق مخصوص در خانواده هایی که در یک اتاق زندگی می کنند بسی دشوار است برخی از دانش آموزان جای مناسبی برای درس خواندن در خانه ندارند و مجبور می شوند برای پیدا کردن مکانی آرام و بدون سر و صدا برای مطالعه به کتابخانه یا مدرسه بروند. بیرون رفتن دانش آموزان از خانه به هر نیتی که باشد ممکن است مشکلاتی برای آنان و خانواده هایشان به وجود آورد. برخی دانش آموزان عادت دارند که شب ها مطالعه کنند.

شلوغ بودن خانه و نداشتن مکانی مناسب باعث می شود که آنان نتوانند به خوبی از عهده انجام تکالیف خود برآیند و در نتیجه دچار افت تحصیلی می شوند. بنابراین فراهم کردن امکانات می تواند در پیشرفت تحصیلی فرد تأثیرات بسزایی داشته باشد. آگاهی والدین از شیوه های مطالعه ممکن است دانش آموزان شیوه های صحیح مطالعه را نیاموخته باشد و ندانند چه موقع، کجا و چگونه باید مطالعه کنند والدین نیز ممکن است زمینه های مناسب مطالعه را برای او فراهم نکرده باشند یا به علت عدم آگاهی از شیوه های صحیح مطالعه نتوانند مهارتهای مطالعه را به بیاموزند.

فقر اقتصادی

فقر اقتصادی خانواده، توان اولیا در تأمین بهداشت، خوراک و پوشاک مناسب، کتب و وسایل کمک آموزشی به صفر می رساند. این چنین مشکلات سبب می شود که دانش آموزان نتواند آمادگی لازم را برای یادگیری وفعالیت کلاسی داشته باشد و در نتیجه انگیزه و رغبت برای یادگیری را از دست می دهد (خدامی و همکاران، ۱۳۹۰).