اختلال نقص توجه – بیش فعالی-مبانی و چارچوب نظری

کد محصول: PSR68

تعداد صفحات :   ۱۸   صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:     ۶۰۰۰   تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، در مورد اختلال نقص توجه – بیش فعالی 

فهرست مطالب

اختلال نقص توجه – بیش فعالی      ۱

تاریخچه :       ۱

تعریف اختلال و زیر دسته های آن :  ۲

خصوصیات بالینی :    ۳

بی توجهی:     ۳

تکانشگری:     ۴

بیش فعالی :   ۵

درمانهای اختلال نقص توجه-بیش فعالی      ۵

۲-۲ مدلهای توجه     ۷

۳-۲ سامانه حرکتی چشم     ۱۰

۴-۲ انواع حرکات چشمی     ۱۰

۵-۲  ارتباط حرکات چشمی و توجه  ۱۳

منابع   ۱۸

بخشی از پروژه

اختلال نقص توجه – بیش فعالی

تاریخچه :

در سالیان اخیر، اختلال نقص توجه / بیش فعالی (ADHD)  از نظر بالینی، پژوهشی و اجتماعی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه این اختلال از جمله مواردی است که بیش از صد سال از توصیف آن            می  گذرد و در طول زمان با عناوین مختلفی از آن یاد شده است. درسال ۱۸۶۳ پزشکی آلمانی به نام هنریش هافمن  در قطعه شعر طنزآمیزی، نوجوانی به نام فیلیپِ بی قرار را توصیف کرد و بدین ترتیب این اختلال برای اولین بار به نام همین پزشک نامگذاری شد. بعد از آن در اوایل قرن بیستم جورج استیل   ، کودکان بیش فعال و تکانشگر را به عنوان کودکانی فاقد مهار ارادی  و کنترل اخلاقی  توصیف کرد، توصیفات وی با علائم و    نشانه-های کودکان مبتلا به ADHD نوع مرکب همراه با اختلال سلوک  مطابقت دارد. بدین ترتیب، این نخستین بار بود که اختلال در کنترل تکانه و بی توجهی به عنوان یک اختلال مستقل از صدمه مغزی یا  عقب ماندگی ذهنی معرفی می  شود. چند سال بعد در سال ۱۹۱۸ و اندکی پس از جنگ جهانی اول، مشکلات رفتاری مشابهی در بازماندگان آنسفالیت دیده شد که تحت عنوان «سندرم بیش فعالی » تعریف شدند.

سایر اسامی این اختلال عبارتند از «آسیب مغزی خفیف »، «اختلال عملکرد مغزی خفیف » و «واکنش بیش فعالی دوران کودکی ». به کارگیری اصطلاح «اختلال نقص توجه / بیش فعالی» اولین بار در نسخه سوم راهنمایی تشخیص بیماریهای روانی  DSM-Ш-TRمطرح شده است.

تعریف اختلال و زیر دسته های آن :

چهارمین نسخه راهنمایی تشخیص بیماری  های روانی (DSM lV-TR)، ADHD را به عنوان یک وضعیت پیچیده عصبی-رشدی که براساس وجود الگوی پایدار نقص توجهی و یا بیش فعالی و رفتارهای تکانشی به عنوان ویژگی های بسیار تکرار پذیر و شدیدتر از میزان قابل مشاهده در همتاهای رشدی آنها تعریف می  کند. آنچه موجب تمایز ADHD می  شود این است که سطح و میزان فعالیت، آشفتگی، بیقراری و رفتارهای تکانشی کودک با سطح رشدی-تکاملی فرد تناسب و همخوانی ندارد و همچنین موجب بروز اختلال و آسیب در عملکردهای هنجار می  شود، که البته این امر در محیط های مختلف نظیر خانه و مدرسه رخ می  دهد. اختلال نقص توجه / بیش فعالی در DSM lV-TR در قالب زیر دسته هایی طبقه بندی شده است.

       نقص توجه / بیش فعالی با غلبه الگوی بی توجهی (  ADHD – PI  )  : کودکان مبتلا در بسیاری از حوزه های توجه، از جمله تمرکز و تداوم توجه و سازماندهی دچار ناتوانی هستند.

       نقص توجه / بیش فعالی با غلبه الگوی تکانشگری / بیش فعالی (  ADHD – PH/I  )  : کودکان مبتلا به آستانه تشخیصی لازم برای علائم بی توجهی نرسیده اند. مشکلات غالباً در حوزه های کنترل مهار و تکانه و رفتار بیش فعالانه می  باشد.

       نقص توجه / بیش فعالی مرکب (  ADHD – C  )  : کودکان مبتلا به این نوع از ADHD هم علائم بی توجهی و هم علائم تکانشگری و بیش فعالی را تجربه می  کنند.

کودکان مبتلا به نوع بیش فعالی / تکانشگری (ADHD – PH/I) مشکلات بیشتری را برای والدین در زندگی نسبت به نوع بی توجه (ADHD – PI) ایجاد می  کنند.

از مطالعاتی که علائم مربوط به سن را در کودکان ADHD بررسی کرده اند این طور برمی آید که کودکان سنین پیش دبستانی (۶ سال به پایین  ) اغلب با علائم نوع تکانشگری / بیش فعالی PH/I) ADHD –)، کودکان سنین ابتدایی (  ۷ تا ۱۰ سال  ) با علام نوع مرکب (  ADHD – C  )، و کودکان سنین بالاتر با علائم نوع بی توجه (-ADHD – PI  ) ارجاع می  شوند.