مدارس هوشمند-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PSR3

تعداد صفحات :   ۴۸   صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:    ۱۴۰۰۰    تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد مدارس هوشمند

فهرست مطالب

مدرسه هوشمند        ۳

مقدمه: ۳

۳-۲-۱ منظور از مدارس هوشمند چیست ؟  ۳

۳-۲-۲ تعریف مدرسه هوشمند:       ۶

۳-۲-۳ پیشینه هوشمند‌سازی مدارس         ۶

۳-۲-۳ -۱پیشینه هوشمند‌سازی مدارس در جهان:  ۶

۳-۲-۳ -۲پیشینه هوشمند‌سازی مدارس در ایران    ۷

جدول ۱- آمار مدارس هوشمند براساس اظهار ادارات کل استان‌ها- تیرماه ۹۰      ۸

۳-۲-۴ نگاهی به برخی از شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی:        ۹

جدول ۱: احصای شاخص‌های کمّی برنامه چهارم توسعه     ۹

۳-۲-۵ مقایسه شاخص‌های فاوای برخی از کشورها در حوزه آموزش وپرورش:        ۱۰

جدول۳: مقایسه وضعیت شاخص «رایانه به ازای ۱۰۰ دانش‌آموز»   ۱۱

۳-۲-۶ مزایای اجرای طرح مدارس هوشمند :         ۱۱

۳-۲-۷ مهمترین اهداف مدارس هوشمند:    ۱۲

۳-۲-۷ مهمترین دلایل تاسیس مدارس هوشمند:    ۱۳

هفت اصل کلیدی در مدارس هوشمند عبارتند از:    ۱۴

۳-۲-۸ اصول یادگیری در مدارس هوشمند:  ۱۶

۳-۲-۹ استمرار فرایند یادگیری دانش آموزان در خارج از مدرسه:   ۱۷

۳-۹-۱۰ اسناد پشتیبان مدرسه هوشمند:     ۲۰

سند چشم انداز۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران ۲۰

برنامه پنجم توسعه     ۲۱

سند توسعه فاوای وزارت آموزش و پرورش    ۲۱

سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور     ۲۱

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۲۱

نقشه جامع علمی کشور        ۲۲

۳-۲-۱۱ هدف‌های کلان هوشمند سازی مدارس:    ۲۳

۳-۲-۱۲راهبردهای کلان هوشمند سازی مدارس در ایران:  ۲۳

شکل ۱- سیاست‌های حاکم بر مدرسه هوشمند      ۲۵

۳-۲-۱۳ ساز و کار اجرایی هوشمند‌سازی مدارس :  ۲۶

ابعاد طرح هوشمندسازی      ۲۶

الگوی مفهومی:         ۲۶

محیط یاد دهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای: ۲۷

مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه‌ی رایانه‌ای:   ۲۷

۳-۲-۱۴ ساختار تشکیلاتی مدرسه هوشمند: ۲۸

۳-۲-۱۵مولفه‌های اصلی و ارکان هوشمند‌سازی مدارس:     ۲۹

۳-۲-۱۵ارزیابی و ارزشیابی در مدارس هوشمند:      ۳۱

۳-۲-۱۶ رتبه‌بندی با توجه به رویکرد فاوا درطرح تحول بنیادین:    ۳۳

عملکرد هوشمند‌سازی مدارس قبل از سال تحصیلی ۹۰-۸۹ ۳۴

۳-۲-۱۶عملکرد هوشمند‌سازی مدارس در سال تحصیلی ۹۱-۹۰:   ۳۵

۳-۲-۱۶ نرم افزار و  مدیریتی و پورتال در مدارس هوشمند ۳۷

بخش چهارم؛ نظریه ها:        ۳۸

۴-۲-۱نظریه اجتماعی سواد رسانه ای:        ۳۸

۴-۲-۲برجسته سازی: ۳۹

۴-۲-۳نظریه استفاده و خشنودی:     ۴۰

۴-۲-۴نظریه گلوله جادویی:   ۴۱

۴-۲-۵نظریه استحکام یا تأثیر محدود:        ۴۱

۴-۲-۶نظریه کاشت   ۴۲

بررسی پژوهش های انجام شده:       ۴۳

منابع فارسی : ۴۸

منابع انگلیسی: ۵۵

 بخشی از پروژه

مدرسه هوشمند

مقدمه:

امروزه مهمترین دغدغه‌ی نظام آموزشی و پرورشی یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه‌های فکری در جامعه‌ی اطلاعاتی و دانایی ‌محور می‌باشد. برای آنکه همه‌ی گروه‌های اجتماعی قادر باشند بطور مؤثّر در چنین جامعه‌ای مشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده‌‌ی اجتماعی را بیاموزند. تحقّق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدارس به عنوان اصلی‌ترین نهادهای آموزشی در جامعه می‌باشد.

امروزه نظام آموزشی کشور به مدرسه‌ا‌ی نیاز دارد که با بهره‌گیری از فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (فاوا)‌، امکان یادگیری پیوسته را فراهم نموده و فرصت‌های نوینی را در اختیار افراد برای تجربه‌ی زندگی در جامعه‌ی اطلاعاتی قرار ‌دهد، به گونه‌ای که این فناوری‌ نه به عنوان ابزار، بلکه در قالب زیرساختِ توانمند‌ساز برای تعلیم و آموزش حرفه‌ای محسوب ‌‌شود.

بکارگیری گسترده‌ی فاوا در فرایند آموزش و پرورش، همزمان با تحوّل در رویکردهای آموزشی درجهان، زمینه‌‌ی شکل‌گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. این مدارس از جمله نیازمندی‌های کلیدی جوامع دانش‌بنیان می‌باشند و رویکردهای توسعه‌ی مهارت‌های دانشی و کارآفرینی دانش‌آموزان را دنبال می‌نمایند. در این مدارس‌، فرایندهای یاددهی – یادگیری تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت‌های کلیدی دانش‌آموزان با تکیه بر فعالیت‌های گروهی، در عصر دانایی محور فراهم می‌شود.

ازآنجاکه درحال حاضرمعلم محوری پایه آموزش و پرورش درکشور می‌باشد، به روزکردن مدارس، استفاده ازفناوری‌های روز، برخورداری ازخلاقیت‌های نوین درآموزش وپرورش ونیز اهمیت دادن به توانایی‌های دانش‌آموزان، لازمه این تحوّل می‌باشد.

 ۳-۲-۱ منظور از مدارس هوشمند چیست ؟

در سال ۱۹۸۴، دیوید پرکینز  و همکارانش در دانشگاه ها هاروارد، طرح مدارس هوشمند را به عنوان تجربه ای نوین در برنامه های آموزش و پرورش، با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه نمودند. این طرح به تدریج در چند مدرسه اجرا گشت و بعدها تا حدودی توسعه یافت، به طوری که امروزه برخی از کشورهای توسعه یافته در امر فناوری اطلاعات، همچون مالزی، از این مدارس جهت تربیت نیروی انسانی در برنامه های توسعه خود استفاده می کنند. در تعریف این نوع مدارس گفته شده اس که مدرسه هوشمند یک مدرسه و محیط آموزشی فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه می باشد و محتوای اکثر دروس الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن نیز هوشمند است ودر فرایند آموزش به تفاوت استعداد وتوانایی دانش آموز توجه می شود . بنابراین مهمترین ویژگی ها و خصوصیات این مدارس عبارتند از :

الف) در مدارس هوشمند معلمان می توانند با استفاده از بانک های اطلاعاتی و برنامه های نرم افزاری و غیره دروس جدیدی را با توجه به نیازها و علائق دانش آموزان طراحی نمایند یا اینکه دروس موجود را تغییر داده و اصلاح نمایند بنابراین محتوای آموزشی دروس در این مدارس تا حدودی متفاوت با مدارس دیگر خواهد بود.

‌ب) دانش آموزان این مدارس، خود سرعت یادگیری خود را تعیین می نمایند. همچنین در این مدارس، ساعات یادگیری محدود به ساعت های مدرسه نیست و دانش آموزان در هر لحظه که اراده کنند کلاسهای دلخواهشان را از طریق برنامه های رایانه ای یا ارتباط از راه دور در اختیار خواهند داشت.

‌ج) نقش معلمان در این مدارس تا حدود زیادی از آموزش و ارزشیابی دانش آموزان به پیگیری آموزش شخصی آنان تغییر می یابد و در نتیجه فرصت و فراغت بیشتری برای پرداختن به برنامه های رشد و بالندگی حرفه ای خود (مطالعه، برقراری ارتباطات و تعاملات سازنده و مؤثر با مکاران، ارتقاء سطح علمی و بهبود مهارتهای تدریس و …) خواهند یافت.

‌د) در این نوع مدارس دانش آموزان اغلب بجای کیف های مملو از کتب حجیم، با کامپیوترهای کیفی

  (lab top) در سر کلاس درس حاضر می شوند. به عبارت دیگر در این مدارس علاوه بر مواد آموزشی رایج و کتابهای درسی، انواع نرم افزارها و درس افزارهای چند رسانه ای نظیر cd و… مورد استفاده قرار می گیرد.

‌ه) ارزشیابی از دانش آموزان در مدارس هوشمند به جای اینکه در مقاطع و نوبتهای فاصله دار (در پایان هر فصل یا هر ترم و …) صورت پذیرد، همه روزه و به طور مداوم انجام می گیرد و تعدادی از این آزمون ها هم به صورت آنلاین و از راه دور می باشند.

‌و) در این مدارس دانش آموزان هنگام ورود و خروج از مدرسه، با کارت دیجیتالی که در اختیار دارند، والدین خود را از ساعت آمد و رفت خود مطلع می سازند(ارسال SMS ازطریق سیستم اتوماسیون مدرسه). والدین دانش آموزان نیز می توانند با یک آموزش ساده به سیستم ارزشیابی مدرسه متصل شده و به این وسیله از وضعیت وروند پیشرفت تحصیلی فرزند خود آگاهی یابند. معمولاً در این مدارس روزانه در پایان ساعات کلاسی یک

  E-Mail از طرف مدرسه جهت آگاهی والدین از وضع تحصیلی فرزندانشان در آن روز، به آنها ارسال می شود.

‌ز) از آنجایی که پاره ای از فعالیت های مرسوم در مدارس دیگر، در این مدارس به کمک فناوری اطلاعات کاهش می یابد، کمیت و کیفیت تعاملات بین دانش آموزان، معلمان و والدین ارتقاء می یابد و در نتیجه هم افزایی یا سینرژی حاصل از تعاملات این سه گروه، امکان ایجاد شرایط یادگیری بهتر برای دانش آموزان فراهم می شود.

علاوه بر موارد فوق نکته ای که درباره مدارس هوشمند حتماً بایستی مورد توجه قرار گیرد توجه به این مطلب است که فناوری اطلاعات در واقع به معنای فن بهره برداری از اندیشه‌های انسانی است که با سپردن امور شناخته شده، تکراری و غیرخلاق به ماشین از طریق خودکارسازی عملیات، اندیشه های انسانی را در جهت مکاشفه در ناشناخته ها آزاد می سازد. بنابراین نباید به اشتباه اینگونه تلقی گردد که در مدارس هوشمند، تکنولوژی جای افراد و اشخاص را می گیرد بلکه همچنانکه پیتر دراکر نیز گفته است «کار یدی جای خود را به کار دانشی می دهد، اما نقش تعیین کننده انسان به عنوان حاکم سازمانی همچنان برقرار و مستدام خواهد ماند» و بنابراین استفاده از تکنولوژی های مذکور تنها به عنوان ابزاری در جهت رسیدن به هدف آموزش و تعلیم و تربیت کارآمدتر و متناسب با آهنگ فزاینده تغییرات در دنیای حاضر می باشد.

مدرسه هوشمند در واقع مرحله برتری در کاربری فناوری اطلاعات در نظام آموزش کشور است . مدرسه هوشمند ، مدرسه ای است که مدیریت و کنترل آن مبتنی بر فناوری شبکه و رایانه است و محتوای بیشتر درس های آن الکترونیکی است ، و نظام ارزشیابی و نظارت آن نیز هوشمند ( الکترونیکی) است.

واژه‌ی مدارس هوشمند چندی است در ادبیات آموزش و پرورش ما وارد شده است و فعالیت‌های ارزشمندی نیز حتی بصورت پراکنده در این حوزه انجام شده است. وزارت آموزش و پرورش با الهام از آموزه‌های دینی و مقتصیات زمانی و به منظور تحقّق اهداف سند چشم انداز ایران در سال ۱۴۰۴ و دستیابی به اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت و گسترش عدالت آموزشی، اقدام به تعریف ساختار، جایگاه، ساماندهی، شرایط و ضوابط توسعه‌ی مدارس هوشمند بر اساس معیارهای علمی، بین المللی و شرایط بومی در سطح کشور نموده است. از این رو برای نیل به این هدف، نیاز به همّتی مضاعف داشته که ازجمله عوامل اصلی آن می توان به تغییرنگرش درشیوه‌ی آموزش و مدیریت مراکز آموزشی و پرورشی و نیز تأمین زیرساخت مورد نیاز اشاره نمود.

هوشمند‌سازی مدارس یک اقدام مدبّرانه در راستای سند چشم انداز نظام، تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند توسعه فاوای آموزش و پرورش و ضرورتی انکار ناپذیر با هدف اجرای پیشرفته‌ترین روش‌های مدیریتی و آموزشی و نگاه علمی و فناورانه به وضعیت کنونی نظام آموزشی و پرورشی کشوراست که اعمال تغییرساختار و معماری اجرایی درآن‌ها باعث افزایش بهره‌وری و مدیریت زمان برای مدیران، کارکنان، معلمان، دانش‌آموزان و همچنین اولیای دانش‌آموزان خواهد بود.