فناوری اطلاعات در سازمان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PMD131

تعداد صفحات :    ۶۷  صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:   ۱۶۰۰۰     تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد  فناوری اطلاعات در سازمان

 فهرست مطالب

فناوری اطلاعات        ۲

۲-۲-۱-۱- مقدمه:     ۲

۲-۲-۱-۲- فناوری اطلاعات  ۳

۲-۲-۱-۳- تعریف فناوری اطلاعات   ۴

۲-۲-۱-۴- سیر تاریخی کاربرد فناوری اطلاعات     ۴

۲-۲-۱-۵- استراتژی فناوری اطلاعات        ۷

۲-۲-۱-۶- ساختار فناوری اطلاعات  ۸

۲-۲-۱-۷- توسعه استفاده از فناوری اطلاعات در سازمانها   ۸

۲-۲-۱-۸- اهمیت و لزوم توسعه فناوری اطلاعات در سازمانها       ۱۱

۲-۲-۱-۹- عوامل موثر بر فناوری اطلاعات   ۱۲

۲-۲-۱-۱۰- وضعیت توسعه فناوری اطلاعات در جهان      ۱۵

۲-۲-۱-۱۱- توسعه فناوری اطلاعات در ایران        ۱۷

۲-۲-۱-۱۲- چالش های فراروی توسعه فناوری اطلاعات در ایران   ۱۹

۲-۲-۱-۱۳- مدلهای مطرح شده در زمینه فناوری اطلاعات ۲۱

۲-۲-۱-۱۴- جایگاه علم و فناوری در خاورمیانه      ۲۴

۲-۲-۱-۱۵- ویژگی های فناوری مناسب     ۲۹

۲-۲-۱-۱۶- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان ۳۰

۲-۲-۱-۱۷- فناوری اطلاعات، نیاز امروز مدیران سازمانها    ۳۱

۲-۲-۱-۱۸- نقش فناوری اطلاعات در تحول سازمان         ۳۲

۲-۲-۱-۱۹- به کارگیری فناوری اطلاعات   ۳۳

۲-۲-۱-۲۰- سازمان و سیستم های اطلاعاتی        ۳۶

۲-۲-۱-۲۱- رویکرد سیستمی به فناوری اطلاعات در سازمان ها    ۳۷

۲-۲-۱-۲۲- تصمیم گیری در مورد فناوری اطلاعات         ۳۸

۲-۲-۱-۲۳- مدیران و فناوری اطلاعات       ۳۹

۲-۲-۱-۲۴- مدیریت فناوری اطلاعات        ۴۰

۲-۲-۱-۲۵- نقش فناوری اطلاعات در سازمان       ۴۱

۲-۲-۱-۲۶- تأثیر فناوری اطلاعات بر فرآیندهای کاری و روابط بین سازمانی        ۴۲

تأثیرات سازمانی فناوری اطلاعات به شرح زیر است : ۴۲

۲-۲-۱-۲۷- اثر فناوری اطلاعات بر مشاغل و نقش مدیران  ۴۳

۲-۲-۱-۲۸- نحوه تأثیر فناوری بر ساختار سازمان   ۴۴

۲-۲-۱-۲۹- مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در سازمانها ۴۵

۲-۲-۱-۳۰- عوامل تأثیر گذار در موفقیت فناوری اطلاعات در سازمان         ۴۷

۲-۲-۱-۳۱- فناوری اطلاعات و کنترل های سازمانی         ۴۹

۲-۲-۱-۳۲- مدیریت کنترل فناوری اطلاعات        ۴۹

۲-۲-۱-۳۳- فناوری اطلاعات و اثر بخشی سازمان ها        ۵۲

۲-۳ – بخش سوم : پیشینه تحقیقات ۵۵

۲-۳-۱- مطالعات انجام شده در داخل کشور ۵۵

۲-۳-۲- مطالعات انجام شده در خارج از کشور       ۵۹

فهرست منابع و مآخذ ۶۷

بخشی از پروژه

 فناوری اطلاعات

۲-۲-۱-۱- مقدمه:

بیش از دو دهه است که اطلاعات، در کنار سایر عوامل تولید، به عنوان یک منبع با ارزش مطرح شده است. همگام با گسترش فعالیتهای بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات سریع در محیط سازمانها، اطلاعات بعنوان عاملی استراتژیک به شمار می‌رود، تا جایی که امروزه به عنوان یک ابزار رقابتی قدرتمند در مواجهه با مشکلات محیطی و چالشها و نیز استفاده مناسب از فرصتها و ابزاری برای تصمیم گیری محسوب می‌شود. در این راستا، برقراری یک سیستم اطلاعاتی مناسب با بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات در جهت جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات امری حیاتی است. گرچه فن‌آوری اطلاعات و استفاده از رایانه هرگز نتوانسته جایگزین نیروی انسانی در تصمیم‌گیری شود، ولی از قدرت آن نیز در کمک به مدیران و کارکنان جهت تصمیم‌گیری درست با استفاده از اطلاعات دقیق و سرعت بخشیدن به کارها نمی‌توان صرفنظر کرد (یار دلی ، ۱۳۸۴، ص ۲۲)

به همین خاطر مدیران ارشد سازمانها نیز جهت استفاده از این فناوری ضمن مطالعه و بررسی نیازهای مقطعی سازمان ، برنامه آموزشی دوره‌های فناوری اطلاعات را پیش‌بینی و به مرحله اجرا درآورده‌اند تا از آن طریق زمینه های لازم تغییر و تحول سازمانی از طریق فناوری اطلاعات مقدور گردد . چرا که تجربه هم نشان داده است با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات سازمانها خواهد توانست فرآیند مهندسی مجددو تحول سازمانی را در سازمان اجرا نموده  تا از آن طریق منافع مادی و مالی سازمان را تحقق ببخشد . از این رو موفقیت هر سازمانی بستگی به موفقیت پروژ‌ه‌های IT موجود در آن دارد (یاردلی، ۱۳۸۴، ص ۱)

در این قسمت از پژوهش به بررسی ادبیات تحقیق در زمینه فناوری اطلاعات می پردازیم

۲-۲-۱-۲- فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات از تلفیق سه حوزه اطلاعات، کامپیوتر و ارتباطات پدید آمده است فلذا فناوری اطلاعات از ترکیب سه بخش متمایز کامپیوتر، ارتباطات و اطلاعات حاصل می‌شود. بخش کامپیوتر سخت افزار و تامین کننده تجهیزات و ادوات لازم، داده‌ها و اطلاعات، به عنوان خمیر مایه و مواد اولیه در درون شبکه و ارتباطات مخابراتی بخش سوم است که وظیفه برقراری رابطه بین آنها را بر عهده دارد. آنچه که در نهایت از تلفیق این سه بخش به دست می‌آید. اطلاع‌رسانی نامیده میشود که در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۲-۱-۳- تعریف فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات از دو واژه (Information) یعنی اطلاعات و (Technology) یعنی فناوری ترکیب شده است که ابتدا تعریف مفهومی این دو واژه بررسی می‌شود. Information  اطلاعات عبارت از هر چیزی که با آن سروکار داریم و ما را نسبت به حوادث، مسائل، موضوعات و امور مختلف یا افراد آگاه می کند. این اطلاعات ممکن است خبری در محیط کار یا زندگی باشد. ممکن است شایعه‌ای در جامعه باشد  یا برنامه پست الکترونیکی که بر روی صفحه کامپیوتر درج گردد

یک تفاوت اساسی بین داده‌ها و اطلاعات وجود دارد. حقایق و ارقام خام و پردازش نشده را داده می‌گویند که برای کاربر تقریبا بی‌معنا هستند. مانند نامه کاربران و تعداد ساعات کارکرد و تعداد ساعات کارگران تعداد ساعات کارکرد آنها در ماه و مسائلی نظیر آنها اما وقتی داده‌ها مورد پردازش قرار می‌گیرند، تبدیل به اطلاعات می‌شوند که برای اشخاص مختلف از جمله مدیران قابل استفاده می‌باشد (تبامعی، ۱۳۸۴، ص ۱۸).

۲-۲-۱-۴- سیر تاریخی کاربرد فناوری اطلاعات

تا دهۀ ۱۹۷۰، مدیریت IT در راه اندازی واحدهای پردازش داده ها  در سازمان ها خلاصه می شد. هدف اولیۀ این کار افزایش کارایی و اثر بخشی در سازمان ها بود.

با شروع دهه ۷۰ و تا اواسط دهۀ ۸۰ با افزایش رقابت در سطح کشورها، سازمان ها بر آن شدند تا استراتژی های خود را به سمت استفاده از فناوری کامپیوتر جهت دهی کنند. اما از آن جا که این موج با کاهش قیمت کامپیوترهای شخصی ، پایین آمدن هزینۀ پردازشگرها، ظهور شبکه های قوی سرویس دهنده / سرویس گیرنده و رشد فناوری در دو حوزه الکترونیک و ارتباطات مواجه شد، فناوری اطلاعات به عنوان گزینه ای جهت تبدیل به مزیت رقابتی پیش روی سازمان ها قرار گرفت.

در این راه، ابزارهای مفهومی قوی نظیر مدل چارچوب شبکۀ استراتژیک  مک فارلان در ۱۹۸۳، مدل مراحل رشد  نولان در ۱۹۷۹، و نیز روش های ساختار یافته ای چون، عامل حیاتی موفقیت رکارت  در ۱۹۷۹، یا برنامه ریزی سیستم های کسب و کار ارائه شده در ۱۹۸۴ توسط شرکت IBM ظهور یافتند. شرکت های مشاوره ای مدل های مختلفی در زمینۀ برنامه ریزی استراتژیک برای سیستم های اطلاعاتی ارائه داده اند که غالباً مفاهیم مشترک داشته اند.

در سال ۱۹۸۵ پورتر و میلار  نخستین بار مفاهیم زنجیره ارزش  و نیروهای رقابتی پنجگانه  را در مدیریت استراتژیک IT توسعه دادند و مک فارلان با استفاده از مفاهیم استراتژی های عمومی پورتر  استراتژی ها فناوری اطلاعات را در سه رده تقسیم بندی کرد.

ردۀ نخست : رده اول این تقسیم بندی استراتژی سیستم های اطلاعاتی است.

مجموعه ای از روش ها و تکنیک های جامع که در برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرند.

ردۀ دوم : استراتژی های فناوری اطلاعات  است. استراتژی های این بخش ارائۀ مسیری است به منظور ارزیابی استاندارد سازی و نظارت بر معماری فناوری اطلاعات در سازمان از سخت افزارها، نرم افزارهای کاربردی، سیستم های عامل، زیر ساخت های ارتباطی، پایگاه های داده، و غیره.

ردۀ سوم : استراتژی های مدیریت IT است که به تعریف چارچوب مدیریتی سازمانی در حوزۀ IT می پردازد.

در سال ۱۹۹۱ ون کاترمن تأکید می کند که فناوری نوین اطلاعاتی در دهۀ ۹۰ و دهه های آینده اثری شگرف بر کسب و کار شرکت ها خواهد گذاشت به طوری که باید IT را در سطح استراتژیک شرکت ها و روی فرمت هایی که از ناحیۀ IT فراهم می شود با ابزاری مناسب بررسی کرد. بحث دیگری را که از همان زمان محققان مطرح کردند چگونگی هم راستا کردن تغییرات حاصل از IT با روندهای کسب و کار سازمانی و چگونگی انجام این کار علی رغم پیچیدگی های موجود بوده است (علی احمدی و همکاران، ۱۳۸۳، ص ۱۳-۱۰ ).

(اونو و زانودنی، ۲۰۰۴  ) بررسی تفاوت های بین زنان و مردان در استفاده از فناوری اطلاعات را موضوع پژوهش خود قرار دادند.این مطالعه به بررسی این پرسش می پردازد که آیا تفاوت هایی میان استفاده مردان و زنان از کامپیوتر ها و اینترنت در آمریکا و از ژاپن وجود دارد و چگونگی چنین تفاوت هایی در طی زمان تغییر یافته اند.به منظور سنجش تفاوت ها و تمایلات در زمینه استفاده از کامپیوتر و اینترنت در این دو کشور،داده های خام از چند پیمایش انجام گرفته در طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ جمع آوری گردید.نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت های مهمی بین دو جنس در زمینه کاربرد کامپیوتر و اینترنت در طی دهه ۱۹۹۰ بین دو کشور وجود داشته است. در سال ۲۰۰۱ این تفاوت در آمریکا از میان رفته اما در ژاپن همچنان باقی مانده است. زنان کارمند در ژاپن، سطح پایین تری از استفاده و مهارت در فناوری اطلاعات را نسبت به مردان شاغل دارا هستند، تفاوتی که عموماً در آمریکا اتفاق نمی افتد. همچنین رواج مشاغل غیر استاندارد در میان کارمندان زن در ژاپن دلیل تفاوت بین دو جنس در استفاده از فناوری اطلاعات در ژاپن در نظر گرفته شده است.

(اونو و زانودنی، ۲۰۰۴  ) در بررسیهای خود بر تاثیر استفاده از فناوریهای اطلاعات و  تفاوت های بین زنان و مردان در استفاده از فن آوری اطلاعات را موضوع پژوهش خود قرار دادند.این مطالعه به بررسی این پرسش می پردازد که آیا تفاوت هایی میان استفاده مردان و زنان از کامپیوتر ها و اینترنت در آمریکا و از ژاپن وجود دارد و چگونگی تاثیر استفاده فن آوریهای یاد شده در تحول سازمانی ،.به منظور سنجش تفاوت ها و تمایلات در زمینه استفاده از کامپیوتر و اینترنت در این دو کشور،داده های خام از چند پیمایش انجام گرفته در طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ جمع آوری گردید.نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت های مهمی بین دو جنس در زمینه کاربرد کامپیوتر و اینترنت در طی دهه ۱۹۹۰ بین دو کشور وجود داشته است. در سال ۲۰۰۱ این تفاوت در آمریکا از میان رفته اما در ژاپن همچنان باقی مانده است. زنان کارمند در ژاپن، سطح پایین تری از استفاده و مهارت در فناوری اطلاعات را نسبت به مردان شاغل دارا هستند، همچنین نتایج نشان می دهد که استفاده از فناوری های اطلاعات به تحولات سازمانی منجر می شود (اونو- هیروشی و زانودنی، ۲۰۰۴، ص ۱۵۸).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.