انگیزش کارکنان- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PMD98

تعداد صفحات :  ۳۸    صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  انگیزش کارکنان

بخشی از متن

تعریف انگیزش

اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین Move که به معنی حرکت است گرفته شده اما این واژه برای توضیح واژه انگیزش بسنده نیست.

از دیدگاه اتکینسون[۱] انگیزش عبارت است از: تاثیرهای همزمان در هدایت، قوت و تداوم تلاش.

جونر[۲] میگوید:انگیزش عبارت است از اینکه چگونه رفتار آغاز میشود، نیرو میگیرد،نگاهداری و هدایت میشود،باز می ایستد و چه نوع واکنش ذهنی در موجود زنده به هنگامی که همه اینها در جریان است وجود دارد (ستیرز و پورتر ۱۳۷۵، ۷).از نظر ستیرز انگیزش یعنی نیروهایی که موجب می­شوند افراد به گونه­ای خاص رفتار کنند (مورهد و گریفین ۱۳۷۷، ۸).

همچنین برای انگیزه تعاریف زیادی ارائه شده که به ذکر چند تعریف بسنده می‌کنیم:

انگیزه عبارت است از یک محرک درونی که انسان را به انجام کار بر می‌انگیزد.

انگیزه عبارت است از حالت یا شرایطی که انسان را به انجام کار یا قبول عقیده‌ای ترغیب می‌کند.

انگیزه عبارت است از ایجاد شوق رسیدن به چیزی یا انجام کاری یا درک عقیده‌ای.

خلاصه: انگیزه‌ها چراهای رفتار هستند، آنها موجب آغاز و ادامه فعالیت می‌شوند و جهت کلی رفتار یک فرد را معین می‌کنند.

مدیران برای حرکت به سوی «اهداف سازمانی یا عملیاتی» و پیشبرد کارها انسان‌هایی را در امور مختلف به کار می‌گیرند و همه‌ی آنها را برای وصول به اهداف مزبور بسیج می‌کنند.

به طور کلی شیوه‌های بسیج به کارگیری و حرکت دادن انسان­ها برای انجام دادن کار بر دو نوع است:

۱ – براساس میل و رغبت؛

۲ – براساس زور و جبر.

مقصود از اجبار آن نیست که افراد مانند بردگان قدیم در انتخاب سازمان یا شغل خود اختیار نداشته باشند، زیرا امروزه به کارگیری به این شکل، تقریباً وجود ندارد، بلکه مقصود از اجبار آن است که فرد با میل و علاقه‌ی خود برای بدست آوردن لقمه‌ای نان یا مسائلی از این قبیل، شغلی را انتخاب کند، و لکن به کارهایی که انجام می‌دهد، علاقه‌مند نبوده و با تحکم و دستور مافوق به کار گرفته می‌شود و برای این که اخراج نشود، ناچار دستورات را عمل می‌کند.

امروزه برای به کارگیری انسانها قبل از استفاده از زور بر میل و علاقه‌ی آنان تکیه می‌کنند و معتقدند باید به گونه‌ای مدیریت کرد که کارکنان با علاقه‌مندی فعالیت کنند و برای رسیدن به این مقصود لازم است مشخص شود که حرکت‌های انسان­ها از چه چیزهایی سرچشمه می‌گیرد، وقتی آن عوامل که محرک‌ها هستند شناخته شد، می‌توان به گونه‌ای بر آن محرکها تأثیر گذارد و در او علاقه مندی و انگیزش ایجاد نمود که بر رفتار او تأثیر گذارد و حرکت در مسیر «اهداف سازمانی» محقق شود.

با توجه به مطالب بالا ضرورت بحث از انگیزش های انسانی معلوم می‌گردد. عده‌ای از دانشمندان با استفاده از دانش روان‌شناسی و انجام آزمایش هایی در این زمینه، مطالبی تحت عنوان رفتار سازمانی مطرح نموده‌اند که در این جا در حد ضرورت به مسائلی از آن اشاره می‌شود.

عامل ایجاد انگیزش محرک هایی هستند که بصورت روانی و زیستی مطرح میشوند. دست یابی به محرک های روانی ارضاء خاطر را بوجود می آورد و بدست آوردن محرک های زیستی رفع نیازهای جسمی را برای زنده ماندن موجب می­شود که در هر صورت فرد را به طرف انجام امری، تحقق هدفی یا برآورده شدن خواسته­ای سوق می دهند.حالات ایجاد شده بوسیله محرک­ها انگیزش است که فرد را رواناًبه حرکت وادار می سازد(عسکریان۱۳۷۰، ۱۲۵).

در بحث انگیزش عمدتاً به موارد ذیل توجه میشود:

۱ – چه چیزی به رفتار انسان انرژی می بخشد؟

۲ – مسیرها و کانالهای رفتار چیست؟

۳ – رفتار چگونه حفظ میشود و تداوم می یابد؟

عامل اول مشخص کننده نیروهای محیط و نیروهای انرژی زا جهت انجام رفتار افراد به طرز معین می باشد که اغلب این محرکها را به جریان می اندازد.

عامل دوم نشان دهنده هدف گرایی افراد است.

عامل سوم بیانگر بازخورهایی است که منجر به تشدید رفتار و مسیر انرژی افراد می­شود و یا اینکه آنها را از ادامه عمل باز می­دارد و مسیر تلاش آنان را تغییر می­دهد (رحیمی ۱۳۷۴، ۶۴).

فهرست مطالب

انگیزش         ۳

تعریف انگیزش ۳

۲-۲-۱ انگیزش و رفتار        ۵

۲-۲-۲ تأثیر انگیزه    ۶

۲-۲-۳ نیاز و انگیزش ۷

۲-۲-۴ نیازهای ناخودآگاه     ۷

۲-۲-۵ ابعاد انگیزش  ۷

۲-۲-۶ تأثیر انگیزه بر عملکرد ۸

۲-۲-۷ نگرشی اسلامی به بحث انگیزش      ۹

۲-۲-۷-۱ انسان بر سر دو راهی       ۹

۲-۲-۷-۲ رابطه‌ی انگیزش و خیر و شر       ۱۰

۲-۲-۷-۳ نیازهای مادی      ۱۰

۲-۲-۷-۴ جاذبه‌های معنوی  ۱۰

۲-۲-۸ کلیدهای اصلی اداره و رهبری انگیزش کارکنان      ۱۲

۲-۲-۹ نقش انگیزش در سازمانها     ۱۳

۲-۲-۱۰ ضرورت شناخت نیازها       ۱۴

۲-۲-۱۱ تعریف نیاز   ۱۵

۲-۲-۱۲ مشخصات نیازها     ۱۶

۲-۲-۱۳ مدیر مسلمان و انگیزش‌ها   ۱۷

۲-۲-۱۴ اسلام و انگیزش برای تأمین نیازمندی‌ها    ۱۸

۲-۲-۱۵ تئوری‌های نیاز در انگیزش  ۱۹

۲-۲-۱۵-۱ سلسله مراتب نیازهای مازلو      ۱۹

۲-۲-۱۵-۲ نظریه ERG آلدرفر        ۲۱

۲-۲-۱۵-۳ نظریه‌ی دو عاملی هرزبرگ       ۲۱

انگیزنده‌ها: از نظر الوانی عوامل انگیزاننده عواملی هستند که باعث ترغیب و انگیزش می‌شدند توفیق و پیشرفت در کار احساس رضایت از شغل نمونه‌هایی از این دسته عوامل هستند (الوانی ۱۳۷۰، ۱۰).   ۲۲

۲-۲-۱۵-۴ نظریه نیازهای سه گانه   ۲۲

۲-۲-۱۵-۵ ترکیب دیدگاه‌های مختلف نیاز  ۲۳

۲-۲-۱۵-۶ نظریه‌ی انتظار و احتمال ۲۳

۲-۲-۱۵-۷ نظریه برابری      ۲۴

۲-۲-۱۵-۸ نظریه X و نظریه Y       ۲۵

۲-۲-۱۵-۹ نظریه هدف‌گذاری        ۲۶

۲-۲-۱۵-۱۰ نظریه اسناد     ۲۷

۲-۲-۱۵-۱۱ تئوری z اوچی  ۲۷

۲-۲-۱۵-۱۲ نظریه تقویت    ۲۸

۲-۲-۱۶ از مفاهیم انگیزش چگونه در سازمان‌ها استفاده می‌شود؟  ۳۱

۲-۲-۱۶-۱ استفاده از انگیزنده‌ها     ۳۱

بررسی تحقیقات انجام شده در مورد انگیزش ۳۳

۲-۳-۲-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور       ۳۳

۲-۳-۲-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور     ۳۷

منابع و مآخذ  ۳۸

فهرست منابع فارسی  ۳۸

فهرست منابع انگلیسی         ۴۹