پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

ME20 -پایان نامه هیدرولیک

کد محصول: me20

فایل word

192 صفحه

38000 تومان

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه

اصطلاح هیدرولیک

توسعه تاریخی و مفهوم هیدرولیکی

قابلیت های کاربرد هیدرولیکی

مزایا ومعایب سیستم های هیدرولیکی

سیستم انتقال قدرت مکانیکی

سیستم های انتقال قدرت هیدرولیکی

درکنترل اتوماتیک فرآیندهای کاری

سیستم های مرکب انتقال قدرت وحرکت

انتقال هیدرولیکی بکمک مایعات

انتقال نیوماتیکی با استفاده از هوای فشرده

انتقال مکانیکی به کمک اجزای مکانیکی شناخته شده 

انتقال الکتریکی مثلا با استفاده از خطوط نیروی الکترو دینامیکی و الکترومغناطیسی

مزایای اصلی جعبه انتقال های هیدرولیک به قرار زیرند

معایب سیستم های هیدرولیکی

کاربرد هیدرولیک روغنی

کاربردهای خاص هیدرولیک

کاربردهای کلی

سیستم های هیدرولیکی با چرخه روغنی

چرخه هیدرولیک باز

چرخه هیدرولیک بسته

قوانین پایه هیدرولیک

قانون پاسکال

نسبت انتقال نیروی هیدرولیکی

تقویت فشار هیدرولیک

قانون برنولی

 

فصل 2: سیالات هیدرولیک

وظایف سیال هیدرولیک در سیستم

مشخصه های سیالات هیدرولیک

افزودنی های بکار رفته در سیالات هیدرولیک

کاهش دهنده های نقطه ریزش

بهبود دهنده های شاخص ویسکوزیته

قابلیت هدایت گرما

نقطه احتراق

نقطه اشتعال

پایداری

نقطه انجماد

مقاومت در مقابل فرسایش

آب زدایی

شاخص اسیدی

وانکاری

انبساط حرارتی

تراکم پذیری

نقطه ریزش

مشخصه های کف کنندگی

پایداری برشی

مشخصه های گرانروی یا ویسکوزیته

شاخص گرانروی یا ویسکوزیته

ویسکوزیته یا گرانروی

چگالی نسبی یا وزن مخصوص

ضد کف کنندگی

باز دارنده های اکسیداسیون

باز دارنده های خورندگی و زنگ زنندگی

عوامل ضد سایش

بررسی کاربردی سیالات هیدرولیک

روغن های معدنی

سیالات هیدرولیکی مخلوط با آب

امولوسیون روغن در آب

امولوسیون آب در روغن

سیالات آب –  گلیکول

سیالات هیدرولیک بی آب ( سنتتیک )

انتخاب سیال

 

فصل 3: هیدروپمپ ها

سيستم هيدروديناميک

سيستم هيدرواستاتيک

طبقه بندي پمپ ها

پمپ هاي ديناميکي ( جابه جايي نامثبت )

پمپ هاي جابه جايي يا جابه جايي مثبت

محاسبه بازده مكانيكي

محاسبه بازده حجمي

تحليل نظري پمپ هاي جابجايي مثبت

محاسبه بازده كل

پمپ هاي جابه جايي مثبت ثابت

پمپ هاي دنده اي ساده

پمپ دنده اي داخلي ازنوع آب بندي هلالي

پمپ هاي دنده اي داخلي ازنوع روتورمتحرک

محاسبات فني مربوط به پمپهاي چرخدنده اي

پمپ هاي مارپيچي

محاسبه فني مربوط به پمپهاي مارپيچي

پمپ هاي جابه جايي مثبت متغير

پمپ هاي پره اي لغزشي

پمپ هاي پره اي جابه جايي متغير

پمپ هاي پيستوني

پمپ هاي پيستوني محوري جابه جايي ثابت

پمپ هاي پيستوني محوري جابه جايي متغير

محاسبه توان (پمپهاي پيستوني محوري):

پمپ هاي پيستوني شعاعي

محاسبه توان پمپهاي پيستوني شعاعي

پمپ هاي پلانجري خطي

حجم جابجايي در پمپ هاي پيستوني

پمپ هاي قدرت

طراحي پمپ هاي قدرت

درصد افت حجمي يا نشتي

پمپ هاي جت

مشخصه هاي عمومي پمپ ها

عوامل زاید در پمپها

ضربانات پمپ

لغزش در پمپ ها

بررسي پديده کاويتاسيون درپمپ ها

مدارهاي پمپ

مدار پمپ جابه جايي ثابت منفرد

دار پمپ جابه جايي ثابت منفرد با انباره

مدار چند پمپي

مدار پمپ هاي جابه جايي متغير

انتخاب پمپ

عوامل عمده تاثيرگذاربرانتخاب نوع ويژه اي ازپمپ

حداکثر فشار کاري

حداکثر دبي

نوع کنترل

نوع سيال

تلرانس آلودگي سيال

سر وصداي پمپ

اندازه و وزن پمپ ها

بازده

هزينه

قابليت دسترسي و تعويض پذيري

تعميرو نگهداري

محاسبات فني پمپهاي هيدروليكی

 

فصل 4: شیرهای هیدرولیک

شيرهاي کنترل فشار

شيرهاي فشار شکن

شيرهاي فشارشکن دوتايي ( جفت )

انتخاب شيرفشارشکن و شيرتنظيم فشار

شيرهاي بي بارکننده

شيرهاي تعادل

شيرهاي ترتيبي فشار

شيرهاي کاهنده فشار

شيرهاي کنترل جريان

شيرهاي کند کننده حرکت ( کنترل جريان )

شيرهاي جبران کننده گرانروي – دما ( کنترل جريان )

شيرهاي جبران کننده فشار( کنترل جريان)

کنترل سرعت سيلندر

شيرهاي کنترل جريان سه راهه ازنوع ميانبر

کنترل جريان اولويتي

شبکه پل ( مدار پل )

سيستم هاي چند سرعته با استفاده ازشيرهاي کنترل جريان

مقسم هاي جريان

شيرهاي کنترل جهت

شيرهاي يکطرفه

شيرهاي يکطرفه عمل کننده با سيگنال خط فرمان

شيرهاي پيش پرکن

شيرهاي ساندويچي ( بلوک هاي ساندويچي )

يکطرفه هاي محدود کننده

شيرهاي شاتل

شيرهاي استکاني

شيرهاي استکاني سه يا چهار راهه سولونوئيدي

شيرهاي کنترل جهت با اسپول لغزنده

شيرهاي کنترل جهت عمل کننده با فشار

سوئيچينگ نرم

عملکرد سولونوئيد

عملکرد شير

شکل اسپول

حالتهاي گذرا در اسپول

شيرهاي کنترل جهت دو مرحله اي

روش نامگذاري و اندازه (سايز) شيرها

شيرهاي فشنگي

شيرهاي فشنگي استکاني

شيرفشنگي ازنوع اسپولي

جبران کننده هاي فشار

شيرکاهنده فشار

شيرهاي هيدروليک درسيتسم هاي نقليه

ترکيب شيرها

اتصال موازي

اتصال سري

اتصال جفت

 

فصل 5: مثال کاربردی

سیستم تغذیه نقاله

فشار عملکرد سیستم

سیال سیستم

انتخاب سیلندر

اندازه موتور

دبی های مورد نیاز

سیلندرها

اندازه پمپ

انتخاب پمپ

مدار سیلندر

 

فصل 6: عملگرها

عملگرها به سه دسته اساسي تقسيم مي شوند

عملگر هاي  دوراني(موتورها )

عملگر هاي خطي( سيلندر هاي  هيدروليكي)

سيلندر هاي يك كاره

سيلندر هاي دو كاره

سيلندرهاي تلسكوپي

سيلندرهاي پهلو به پهلو 

روش هاي مختلف نصب سيلندرها

مشكلات ناشي از كاربرد نادرست سيلندرها

كمانش ميله پيستون

ضربه گيري در سيلندرها

سرعتهاي حداكثر سيلندر

درجه حرارت كاري

موتورهاي هيدروليكي

تعدادي از پارامترهاي مربوط به عملكرد موتور هيدروليكي

موتور هاي هيدروليكي به دو گروه اصلي زير تقسيم مي شوند

موتور هاي چرخدنده اي، (پره اي و ژيروتوري )

- موتور هاي پيستوني (شعاعي –محوري )

موتور هيدروليكي پيچي

موتور هاي پره اي

موتورهاي پيستوني

عملگرهاي دوراني با حوزه گردش محدود

عملگر پيچي (هليكال)

عملگر پره اي

عملگر نوع پيستون و زنجير

عملگر نوع چرخد نده و شانه

محاسبات سيلندر هاي هيدروليكي

موتورهاي هيدروليكي

 

فصل 7: مخزن نگهداری سیال هیدرولیک

آرايش مختلف استقرار مخزن

نكات مهم در طراحي مخزن  

 

فصل 8: لوله و اتصالات هیدرولیک

انواع هدايت كننده ها

لوله هاي صلب فولادي

لوله هاي نيمه صلب

لوله هاي پلاستيكي

شيلنگهاي انعطاف پذير

ساختار شيلنگهاي هيدروليك

اتصالات

اتصالات تمام فلزي

اتصالات نوع لبه دار مخروطي       

اتصالات بدون لبه   

اتصالات نوع او رينگي

 

فصل 9: انباره ها

انباره ی وزنه اي

انباره ی  فنري

انباره ی گازي

انباره پيستوني

انباره ديافراگمي

كاربرد انباره ها

خنثي كننده ضربانات پمپ

خنثي كننده ضربانا ت فشار

منبع قدرت اضطراري يا آماده به كار

جبران كننده انبساط حرارتي

جبران كننده نشتي

متعادل كننده

 

فصل 10: آب بندی

انواع آب بندها

او رينگها

رينگ ها

ريگ ها نسبت به اورينگ ها داراي مزاياي زير هستند

آب بندي هاي فنجاني شكل پيستون

آب بندي رينگي  v‌شكل

رينگهاي پيستون         

رينگهاي پاك كننده

 

فصل 11: سیستم های انتقال قدرت (هیدرواستاتیک)

سيستم انتقال قدرت هيدرو استاتيك – مدار باز

سيستم انتقال قدرت هيدرو استاتيك – مدار بسته

نسبت گشتاور به سرعت

 

فصل 12: سیستم های هیدرولیک سرو

سرو چيست؟

انواع سرو

سيستم مدار بسته ي سرو با كنترل الكترو هيدروليك

شير هاي سرو

 

فصل 13: عیب یابی سیستم های هیدورلیک

در سيستمهاي هيدروليك عمدتا اشكالات در قالب يكي از موارد پنج گانه زير، و يا تركيبي از آنها بروز مي كند

اشكالات مربوط به فشار سيستم

اشكالات مربوط به دبي (جريان )

اشكالات مربوط به بروز نشتي

درجه حرارت در سيستم

افزايش

سرو صدا و ارتعاشات

اشكالات مربوط به اجزاء سيستم هيدروليك

پمپ

موتور

شيرها

ندرها

سيل

 

فصل 14: مداراهای هیدرولیکی

مدارهاي پايه

طبقه بندي حاكم بر چند نمونه از مدارها

مدارهاي كنترل سرعت

مدارهاي كنترل فشار

 

فصل 15: کنترل الکتروهیدرولیک

مزاياي فرمان الكتريكي نسبت به فرمان هيدروليكي

تجهيزات براي كنترل الكترو هيدروليك

سوئيچهاي با تحريك دستي

سوئيچ هاي با تحريك دستي مخصوص بسته شدن

سوئيچ هاي با تحريك دستي مخصوص باز شدن

سوئيچ هاي حدي

سوييچ هاي تابع فشار

رله يا كنتاكتور

ساختمان كنتاكتور

اجزاي تشكيل دهنده كنتاكتور

مزاياي استفاده از كنتاكتور به جاي كليد هاي دستي

ولتاژ تغذيه

رله هاي الكترومغناطيس                          

رله حرارتي (بي متال)

لامپ هاي سيگنال                                  

فيوزها

فيوزها از نظر كاركرد به دو دسته تقسيم مي شوند

انواع فيوز

رله هاي زماني (تايمر

1- فيوزها ي تند كار 2- فيوزهاي كند كار

سوئيچ هاي بدون تماس( سنسورها )

مزاياي سنسور ها ي بدون تماس

انواع سنسورها

سنسور نوري

سنسور القايي (Inductive proximity Sensor)

سنسور خازني(Capasitive proximity Sensor)  

 

فصل 16: كنترل كننده هاي منطقي قابل برنامه ريزي

سيستم هاي كنترل

ساختارهاي سيستم هاي كنترل

سيستم هاي كنترل حلقه باز

سيستم هاي كنترل حلقه ي بسته

انواع سيستم هاي كنترل 

سيستم هاي كنترل سخت افزار

سيستم هاي كنترل نرم افزاري

ساختار plc

مزاياي PLCنسبت به مدار هاي فرمان رله اي

تفاوت   PLCبا كامپيوتر

سخت افزار PLC

مدول منبع تغذيه ((PS

واحد پردازش

 (CPU)

حافظه ) (Memory

ترمينال ورودي Input Module))

تر مينال خروجي (Out put Module

مدول ارتباط پروسسوري((CP

مدول رابط ((IM

نرم افزار PLC

واحد برنامه نويسيPG))

مشخصات زبان برنامه نويسي STEP5

شكل هاي مختلف نمايش برنامه ها در S5

روش نمايش نردباني ((LAD

روش نمايش فلوچارتي

((CSF

روش نمايش عبارتي يا روش ليست بياني

((STL STATEMENT

عملكرد     ((Operation

عملوند((Operand

آدرس ورودي ها و خروجي ها و فلگ ها

روش نمايش STL

سيكل زماني اجراي برنامه (Cycle Time)

استاندارد برنامه نويسي IEC1131-3

Ladder Diagram (LD)

Function block diagram(FBD)

((IL Instruction List

((ST

Structured tex

(Sequential Function Chart (SFC

دياگرام طرح تابع(Function chart

جنبه هاي مخصوص  FPC 202

برنامه ريزي به صورت :Stepper

برنامه ريزي بصورت :Mnmonic

نرم افزار FST FST Festo Software Tool

I/O configuration

برنامه نويسي

نوع برنامهProgram type) )

شماره برنامه(program no )

شماره نسخه ( (version no

محيط كاري

ايجاد كنتاك

ثبت نام كنتاكت s

 

پایان فهرست مطالب پایان نامه هیدرولیک

جمعا 192 صفحه استاندارد پایان نامه

فرمت: Word

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

09372555240

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید