اطلاعیه

لیست springer:Foundations of Science

مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی پارادایم فلسفی نظریه سیستم های خاکستری به عنوان یک نظریه پست مدرن

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه اسپرینگر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده37000  تومان

مشاهده جزییات