لیست emerald:Measuring Business Excellence

مقاله انگلیسی با ترجمه چگونه پرتفولیو پروژه اصلی دولت بریتانیا را اندازه گیری و مدیریت کنیم؟

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه امرالد
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 14  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 35000   تومان

مشاهده جزییات