اطلاعیه

لیست Clinical Psychology Review

مقاله ترجمه شده درمان شناختی- رفتاری در ارتباط با بی خوابی اولیه

مقالات انگلیسی ترجمه شده 2005

  • سال نشر: 2005 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:30    صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:   16000 تومان

مشاهده جزییات