اطلاعیه

پروپوزال پدیدار شناسی ادراک ورفتار دانش آموزان و والدین در مورد سلامت دهان ودندان

کد محصول: PPZ74

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال بهداشت دهان و دندان:  پدیدار شناسی ادراک ورفتار دانش آموزان و والدین در مورد سلامت دهان ودندان

عنوان انگلیسی:

Phenomenology of perception and behavior in student and parent about  oral and dental health

قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۱۷  صفحه فایل word

سوالات پژوهش:

–       میزان ادراک دانش آموزان درمورد سلامت دهان ودندان چقدر می باشد؟

–       دانش آموزان درموردسلامت دهان ودندان چگونه رفتار می کنند؟

–       میزان ادراک والدین درمورد سلامت دهان ودندان چقدر می باشد؟

–       والدین درمورد سلامت دهان ودندان چگونه رفتار می کنند؟

سر فصل ها:

محل اجرای طرح

نوع طرح

نوع مطالعه

۵-۲) معرفی طرح و بیان مساله:

 تعریف واژه ها

بررسی متون

۸-۲) اهداف و فرضیات (OBJECTIVE & HYPOTHESIS)

هدف کلی طرح (General objectives) :

اهداف اختصاصی طرح (Specific Objectives) :

 فرضیات (یاسوالات تحقیق) :

قسمت سوم: اطلاعات مربوط به روش اجراء طرح

۱-۳) خلاصه روش اجراء طرح (Summary of methodology) :

الف) جمعیت مورد مطالعه:

ب) روش نمونه گیری

د) روش اجرای طرح:

ه) معیارهای ورود و خروج مطالعه:

و) شیوه گردآوری اطلاعات:

ز) ابزار گردآوری اطلاعات:

۲-۳) جدول متغیرها

۳-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

۴-۳) جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت کار

۵-۳) ملاحظات اخلاقی

منابع و مأخذ

چکیده ای از طرح تحقیقاتی

خلاصه طرح در ۲۰۰ الی۳۰۰ کلمه

اهمیت مسئله و ضرورت انجام طرح: