اطلاعیه

پروپوزال مامایی: بررسی میزان تولد نوزادان نارس و کم وزن در بیمارستان

کد محصول: PPZ65

عنوان فارسی:

پروپوزال رشته مامایی: بررسی میزان تولد نوزادان نارس و کم وزن در بیمارستان

عنوان انگلیسی:

Evaluation of low birth weight and premature babies in hospital

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه:  ۱۱ صفحه فایل word

سوالات پژوهش:

۱.       میزان شیوع تولد نوزاد کم وزن در بیمارستان امام خمینی ساری چقدر است؟

۲.       میزان شیوع تولد نوزاد نارس در بیمارستان امام خمینی ساری درچقدر  است؟

۳.       میزان اثرعوامل خطر ساز در تولد نوزادان نارس و کم وزن در بیمارستان امام خمینی ساری چقدر است؟

سر فصل ها:

۵-۲) معرفی طرح و بیان مساله:

۶-۳) تعریف واژه ها(تعریف عملیاتی):

۷-۲) بررسی متون:

۸-۲) اهداف و فرضیات (OBJECTIVE & HYPOTHESIS)

هدف کلی طرح (General objectives) :

اهداف اختصاصی طرح (Specific Objectives) :

 فرضیات (یاسوالات تحقیق) :

قسمت سوم: اطلاعات مربوط به روش اجراء طرح

۱-۳) خلاصه روش اجراء طرح (Summary of methodology) :

جمعیت مورد مطالعه

روش نمونه گیری

حجم نمونه

د) روش اجرای طرح:

ه) معیارهای ورود و خروج مطالعه:

و) شیوه گردآوری اطلاعات:

ز) ابزار گردآوری اطلاعات:

۲-۳) جدول متغیرها

۳-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

۵-۳) ملاحظات اخلاقی

منابع و مأخذ (Referenses) :

پرسشنامه طرح تحقیقاتی