اطلاعیه

پروپوزال بررسی عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی قبل و بعد از اجرای طرح پزشک خانواده

کد محصول: PPZ55

عنوان فارسی:

پروپوزال رشته پزشکی: بررسی عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی قبل و بعد از اجرای طرح پزشک خانواده

عنوان انگلیسی:

Assessing the performance of health centers before and after implementing  family medicine

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۹  صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

۱.       عملکرد مراکز مورد مطالعه در شهرستان …. قبل از اجرای طرح چگونه بوده است؟

۲.       عملکرد مراکز مورد مطالعه در شهرستان …. قبل از اجرای طرح چگونه بوده است؟

۳.       عملکرد مراکز مورد مطالعه در شهرستان …. بعد از اجرای طرح چگونه بوده است؟

۴.       عملکرد مراکز مورد مطالعه در شهرستان …. بعد از اجرای طرح چگونه بوده است؟

۵.       تفاوت عملکرد قبل و بعد از اجرای طرح در مراکز مورد مطالعه چگونه بوده است؟

سر فصل ها:

مقدمه و بیان مساله

تعریف واژه ها و اصطلاحات:

بررسی متون:

اهداف و فرضیات (OBJECTIVE & HYPOTHESIS)

هدف کلی طرح (General objectives) :

اهداف اختصاصی طرح (Specific Objectives) :

فرضیات (یا سوالات تحقیق) :

جمعیت مورد مطالعه:

روش نمونه گیری

حجم نمونه

روش اجرای طرح:

معیارهای ورود و خروج مطالعه:

شیوه گردآوری اطلاعات:

 ابزار گردآوری اطلاعات:

جدول متغیرها

روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

منابع و ماخذ: