اطلاعیه

پروپوزال مامایی بررسی اپیدمیولوژی دیابت بارداری در خانم های تحت عمل سزارین

کد محصول:PPZ46

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال مامایی : بررسی اپیدمیولوژی دیابت بارداری در خانم های  تحت عمل سزارین

عنوان انگلیسی:

Prevalence of gestational diabete of the pregnant woman refered

قیمت : ۲۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه:  ۹ صفحه فایل word

سوال پژوهش:

اپیدمیولوژی  دیابت بارداری در بیمارستان …… چند درصد است؟

سر فصل ها:

معرفی طرح و بیان مساله:

تعریف واژه ها

۷-۲) بررسی متون(پیشینیه تحقیق):

هدف کلی طرح (General objectives) :

اهداف توصیفی :

 فرضیات (یاسوالات تحقیق) :

اپیدمیولوژی  دیابت بارداری در بیمارستان امام سجاد(ع)رامسر در سال ۱۳۸۹چند درصد است؟

قسمت سوم: اطلاعات مربوط به روش اجراء طرح

۱-۳) خلاصه روش اجراء طرح (Summary of methodology) :

جمعیت مورد مطالعه

روش نمونه گیری

حجم نمونه

روش اجرای طرح

معیارهای ورود و خروج مطالعه

شیوه گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

۲-۳) جدول متغیرها

روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

۴-۳) جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت کار

۵-۳) ملاحظات اخلاقی

منابع