پروپوزال بررسی میزان شیوع عفونت اکسیور در کودکان مهدکودک

کد محصول:PPZ23

عنوان فارسی:

پروپوزال پزشکی عمومی: بررسی میزان شیوع عفونت اکسیور در کودکان مهدکودک

عنوان انگلیسی:

Prevalence of Enterobius vermicularis Infection among Preschool Children in Kindergartens

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۲۳  صفحه فایل word

سوالات پژوهش:

ایا رابطه ای بین سن کودکان و اکسیوریازیس  وجود دارد؟

ایا رابطه ای بین جنس و اکسیریازیس وجود دارد ؟

ایا رابطه ای بین محل سکونت کودکان و اکسیوریازیس وجود دارد؟

ایا رابطه ای بین میزان تحصیلات والدین و اکسیوریازیس کودکان وجود دارد؟

سر فصل ها:

محل اجرای طرح

نوع طرح

نوع مطالعه

۵-۲) معرفی طرح و بیان مساله:

تعریف واژه ها

بررسی متون

۸-۲) اهداف و فرضیات (OBJECTIVE & HYPOTHESIS)

هدف کلی طرح (General objectives) :

اهداف اختصاصی طرح (Specific Objectives) :

 فرضیات (یاسوالات تحقیق) :

قسمت سوم: اطلاعات مربوط به روش اجراء طرح

۱-۳) خلاصه روش اجراء طرح (Summary of methodology) :

جمعیت مورد مطالعه

ب) روش نمونه گیری

حجم نمونه

روش اجرای طرح

ه) معیارهای ورود و خروج مطالعه:

و) شیوه گردآوری اطلاعات:

ز) ابزار گردآوری اطلاعات:

۲-۳) جدول متغیرها

۳-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

۴-۳) جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت کار

۵-۳) ملاحظات اخلاقی

منابع و مأخذ

چکیده ای از طرح تحقیقاتی

خلاصه طرح در ۲۰۰ الی۳۰۰ کلمه

اهمیت مسئله و ضرورت انجام طرح: