پروپوزال پزشکی عمومی و تغذیه : بررسی میزان شیوع چاقی و عوامل مرتبط به آن در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه

کد محصول: PPZ13

عنوان فارسی:

پروپوزال پزشکی عمومی و تغذیه : بررسی میزان شیوع چاقی و عوامل مرتبط به آن در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه ….

عنوان انگلیسی:

Prevalence of obesity and its associated factors in girl students living in dormitory of ….

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه:  ۸ صفحه فایل word

اهداف پژوهش:

-تعیین میزان شیوع چاقی وعوامل مرتبط به آن دردانشجویان دختر ساکن

خوابگاه …..(۳)براساس سن

-تعیین میزان شیوع چاقی وعوامل مرتبط به آن دردانشجویان دختر ساکن

خوابگاه …..(۳)براساس فشارخون

-تعیین میزان شیوع چاقی وعوامل مرتبط به آن دردانشجویان دختر ساکن

خوابگاه …..(۳)براساس فعالیت بدنی

-تعیین میزان شیوع چاقی وعوامل مرتبط به آن دردانشجویان دختر ساکن

خوابگاه …..(۳)براساس پارامترهای آنتروپومتری

سر فصل ها:

مقدمه و بیان مساله:

تعریف واژه ها و اصطلاحات:

بررسی متون:

اهداف و فرضیات (OBJECTIVE & HYPOTHESIS)

هدف کلی طرح (General objectives) :

اهداف اختصاصی طرح (Specific Objectives) :

حجم نمونه:

روش نمونه گیری :

روش اجرای طرح:

معیارهای ورود و خروج مطالعه:

شیوه گردآوری اطلاعات:

ابزار گردآوری اطلاعات:

جدول متغیرها

روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

منابع و ماخذ: