اطلاعیه

پروپوزال بررسی اثر ضد باکتریایی سیر خام بر هلیکو باکترپیلوری در شرایط آزمایشگاهی

کد محصول: PPZ10

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال دکتری عمومی: بررسی  اثر ضد باکتریایی سیرخام  بر هلیکو باکترپیلوری در شرایط آزمایشگاهی

عنوان انگلیسی:

Antibacterial effect of raw garlic against Helicobacter pylori in vitro

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۲۰ صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

پیش بینی می شود سیر در ریشه کنی هلیکوباکتر و کاهش مقاومت به درمان چند دارویی تاثیر گذار است البته سیربه تنهایی اثر گذار نیست ولیدر صورتی که همراه سایر داروها مصرف شود اثر آن ها را افزایش می دهد.

سر فصل ها:

معرفی طرح و بیان مساله

تعریف واژه ها(تعریف عملیاتی):(

۷-۲) بررسی متون:

اهداف و فرضیات

 فرضیات (یاسوالات تحقیق) :

قسمت سوم: اطلاعات مربوط به روش اجراء طرح

خلاصه روش اجراء طرح

الف) جمعیت مورد مطالعه:

ب) روش نمونه گیری

د) روش اجرای طرح:

ه) معیارهای ورود و خروج مطالعه:

و) شیوه گردآوری اطلاعات:

ز) ابزار گردآوری اطلاعات:

۲-۳) جدول متغیرها

۳-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

۴-۳) جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت کار

۵-۳) ملاحظات اخلاقی

منابع و مأخذ (Referenses

چکیده ای از طرح تحقیقاتی

خلاصه طرح در ۲۰۰ الی۳۰۰ کلمه