پروپوزال بهداشت عمومی : بررسی وضعیت بهداشت محیط هتل های شهر

کد محصول: PPZ5

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال بهداشت عمومی : بررسی وضعیت بهداشت محیط هتل های شهر

عنوان انگلیسی:

Survey Environmental health status hotel

قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۱۵  صفحه فایل word

پرسش های پژوهش:

        آیا کارکنان هتل ها دارای کارت بهداشتی می باشند؟

        آیا کارکنان هتل ها دارای بهداشت فردی مطلوب می باشند؟

        آیا سیستم جمع آوری فاضلاب هتل ها در حد مطلوب می باشد؟

       آیا در هتل استعمال دخانیات وجود دارد؟

      آیا وضعیت وضعیت سرویس های بهداشتی هتل ها درحد مطلوب می باشد؟

سر فصل ها:

۵-۲) معرفی طرح و بیان مساله:

۶-۳) تعریف واژه ها(تعریف عملیاتی):( حداقل ۲ واژه)

۷-۲) بررسی متون

۸-۲) اهداف و فرضیات (OBJECTIVE & HYPOTHESIS)

هدف کلی طرح (General objectives) :

فرضیات (یاسوالات تحقیق)

قسمت سوم: اطلاعات مربوط به روش اجراء طرح

۱-۳) خلاصه روش اجراء طرح (Summary of methodology) :

الف) جمعیت مورد مطالعه

ب) روش نمونه گیری

حجم نمونه

د) روش اجرای طرح:

و) شیوه گردآوری اطلاعات:

ز) ابزار گردآوری اطلاعات:

۲-۳) جدول متغیرها

۳-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

۴-۳) جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت کار

۵-۳) ملاحظات اخلاقی

منابع و مأخذ (Referenses)