کوره ها و دیگ های بخار پالایشگاه

کد محصول SH56

تعداد صفحات: ۱۵۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول کوره
کوره چیست ؟
تنوع طراحی و ساخت
لوله های افقی یا عمودی
موارد مهم در انتخاب کوره ها
عوامل مهم در انتخاب پوش شش های بازتابنده
انواع پوششهای بازتابنده
طراحی لوله ها
جنس لوله ها
افزایش انتقال حرارت جابجائی توسط سطوح توسعه یافته
محملها و هادیهای لوله ها
دریچه خروج گازها
مشعلها
مشعلهای سوخت مایع
سوختها
پالایش نفت
خواص شیمی فیزیکی سوختهای مایع
سوختهای گازی
احتراق
آنالیز گازهای داغ حاصل از احتراق
نقطه شبنم محصولات احتراق
طراحی بخش تابشی کوره ها
تأثیر متغیرهای بنیادی در طراحی کوره ها
ترتیب و آرایش لوله ها
بخش تابشی
فصل دوم دیگ های بخار
تاریخچه دیگ بخار
انتخاب نوع دیگ
دیگ های بخار چند مخزنی
دیگ های تک مخزنی
دیگ های مدولار
دیگ های ترکیبی
مشخصات لوله های دیگ ها
سوخت کوره دیگ ها
کوره
تلمبه ها
دمنده ها
دودکشها
لزوم تصفیه آب دیگ بخار
مکانیسم تشکیل رسوب
عوامل ایجاد رسوب
شکنندگی قلیایی فلز یا دیگ بخار
حمل قطرات مایع توسط بخار
غلیان
دمیدن بخار
منابع و مآخذ
کوره چیست ؟ 
کوره دارای تجهیزاتی است که توسط آنها ، درون یک محفظه عایق ، حرارت ناشی از احتراق سوخت ، به سیال فرایند منتقل می گردد . میان فرایند در لوله هایی جریان دارد که عموماً در امتداد جداره ها و سقف محفظه احتراق نصب شده اند . عامل اصلی انتقال حرارت مکانیزم تشعشع می باشد . در صنایع نفت ، کوره با اسامی مختلفی ((Processheater )) ، ((Furance)) ، ((direct-firedheater )) ، (( Tubestillheater))، اطلاق می شود .
وظیفه اصلی کوره ، تأمین حرارت معینی به سیال فرایند ، تحت درجه حرارتهای بالا می باشد ، این عمل بایستی بدون افزایش بیش از حد حرارت ، در نفطه معینی از سیال و یا اجزاء بدنه کوره انجام می شود .
کاربرد کوره ها در صنعت
درصنایع نفت کوره ها کاربرد متعددی دارند.دراینجا شش موردمهم رابررسی می نماییم