اطلاعیه

مروری بر فرآیندهای تقطیر مایع

کد محصول SH48

تعداد صفحات: ۲۲۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
فرآیندهای حالت ناپایدار و انبوه
مقدمه:
مایعات سرد کننده و گرم کننده
۱) دمای مایع انبوه
مقدمه
حجم های تکان داده  شده خنک ساز و گرم کن
حجم های تکان داده شده خنک ساز یا گرم کننده جریان متقابل
کویل در تانک یا محفظه پوشانده شده، واسطه خنک سازی ایزوترمال
کویل در تانک یا محفظه پوشانده شده، واسط گرم ساز غیر ازوترمال
کویل در تانک، واسط خنک ساز غیر ایزوترمال
مبدل حرارت خارجی، واسط گرم کننده ایزوترمال
مبدل خارجی مایع تدریجاً اضافه شده به تانک، واسط خنک کننده ایزوترمال
مبدل خارجی، مایع تدریجاً اضافه شده ه تانک، واسط خنک کننده ایزوترمال
مبدل خارجی ۲-۱، گرم کردن
مبدل خارجی ۲-۱، مایع تدریجاً اضافه شده به تانک، خنک سازی
خنک کردن و گرم کردن بدون تلاطم (تکان دادن)
مبدل جریان متقابل خارجی، واسط گرم کننده ایزوترمال
مبدل جریان مقابل خارجی، واسط خنک کننده ایزوترمال
مبدل جریان متقابل خارجی، واسط گرم کننده غیر ایزوترمال
مبدل جریان مقابل خارجی، واسط خنک کننده غیر ایزوترمال
مبدل ۲-۱ خارجی، خنک سازی و گرم کردن
مبدل خارجی ۴/۲ گرم کردن و سرد کردن
دوباره گرم ساز و چگالنده:
جامدات خنک کننده و گرم کننده
۲a)دمای میانی ثابت
-دیوار با ضخامت نامتناهی، گرم شده روی یک طرف
دیوار با ضخامت متناهی از یک طرف گرم شده
دیوار با ضخامت متناهی، گرم شده از هر دو طرف
دیوار با ضخامت متناهی که به وسیله یک سیال با مقاومت تماسی گرم شده است.
شکلهای متناهی و نیمه متناهی گرم شده بوسیله سیال با مقاومت تماسی
روش نیومن برای شکلهای رایج و ترکیبی
تعیین تصویر برای توزیع دما- زمان
توزیع دما- زمان با مقاومت تماسی
۲b. دماهای متغیر به صورت متناوب
تغییر متناوب دمای سطح
c-پس سازها (رژنراتورها)
مقدمه:
تغییرات دما در پس سازها:
۲d- انتقال حرارت مواد دانه ای بسترها

فصل دوم
محاسبات کوره
مقدمه:
بویلرهای بخارساز
کوره های پالایش نفت
چاه حرارتی
منبع گرما
سطوح بسته
روشهای طراحی
۱-روش لوبو و ایرانس.
۲-روش ویلسیون، لوبودهاتل.
۳-معادله اورک- هادسن.
۴-روش ساده شده والنبرگ
کاربردها
روش ویلسون، لوبو، و هاتل
مثال ‎۱۹.۳: محاسبه کارایی به کمک معادله اوروک ‎- هادسن:
کاربردهای گوناگون:
مثال ‎۱۹.۴ محاسبه ضریب تابشی معادل
راه حل:
مثال ۱۹.۵ محاسبه یک محفظه گرم شده
راه حل:
بعضی جنبه‎های کاربردی از کوره‎های پالایش:

فصل ۳ – کاربردهای اضافی
مقدمه
۱- محفظه‎های عایق‎بندی شده
محفظه‎های بدون آشفتگی
محفظه‎های با آشفتگی مکانیکی
مثال ‎۲۰.۱ محاسبه محفظه پوسته‎دار
۲- کویل‎ها:
مقدمه:
ضرائب کناره‎های لوله
ضرائب بیرونی برای سیالات بدون آشفتگی مکانیکی
ضرائب بیرونی برای سیالاتی با هم‎زنی مکانیکی
ضرائب بیرونی با استفاده از لوله‎های عمودی
مثال ‎۲۰/۲ محاسبه کویل یک توربین
۳- کویل با لوله غوطه‎ور در آب
مقدمه:
اختلاف دما در کویل کولر غوطه‎ور در اب
ضرائب انتقال حرارت آبشخور
تعلیق‎ها و پودرها:
مثال ‎۲۰/۳ محاسبه یک خنک‎کننده جامد با کویل غوطه‎ور
۴- کولرهای شیپوری
مقدمه:
اختلاف دما در کولرهای شیپوری
شکل زانویی برگشت:
ضرائب پوسته بیرونی:
مثال ‎۲۰/۴. محاسبه مربوط به یک کولر شیپوری ‎So2
‎سیال داغ، سمت لوله، ‎Q2:
۵- کولرهای اتمسفریک
مقدمه:
محاسبه کولرهای اتمسفریک
مثال ‎۲۰/۵. محاسبه یک کولر اتمسفریک با پوسته آب
‎ضریب کثیفی:
۶- چگالنده تبخیری
۷- مبدلهای سرنیزه‎ای
مقدمه:
اختلاف دما در مبدل سرنیزه‎ای
معادله ‎۲۰/۶. محاسبه اختلاف دمای واقعی
‎ضرائب انتقال حرارت مبدلهای سرنیزه‎ای:
۸- مبدلهای پوسته رو به پایین:
۹- مواد دانه‎دانه در لوله‎ها
مثال ‎۲۰/۷. محاسبه خنک کردن شن یا مقاومت قابل اغماض
مثال ‎۲۰.۸a. گرم‎کننده غوطه‎وری
مثال ‎۲۰/۸c. گرم‎کننده باریک پره‎دار
کاربردهای ضمیمه:
مثال ‎۲۰/۸d. گرمایش پلاستیک

فصل ۴
کنترل دما و متغیرهای مرتبط در فرآیند
مقدمه:
متغیرهای فرآیند:
کنترل کننده‎های خودکار و عمل‎کننده با پیلوت:
تأخیرها:
مکانیزم کنترل اتوماتیک:
کنترل جریان:
علامتهای کنترل دما و تجهیزات:
خنک‎کننده‎ها:‌
مبدلها:
گرم‎کننده‎ها:
چگالنده‎های کلی
چگالنده‎های جزیی:
پمپ ربویلرها:
اوپراتورها (تبخیرکننده‎ها) و ربویلرها با گردش آزاد
نتیجه
مراجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.