اطلاعیه

بررسی اجزاء توربین های گازی و روشهای افزایش قدرت و راندمان توربین گاز

کد محصول BR230

تعداد صفحات: ۱۸۶ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

علائم
فصل اول : کلیات و اجزاء توربین گاز
۱-۱- توربین گاز:
۱-۱-۱- کمپرسور:
۱-۱-۲- سیستم احتراق
۱-۱-۲-۲- نازل سوخت:
۱-۱-۲-۳- جرقه زن:
۱-۱-۲-۴- شعله بین :
۱-۱-۲- ۵ – لوله های مرتبطه شعله:
۱-۱-۲-۶- قطعه انتقال دهنده گاز داغ
۱-۱-۳- توربین گاز:
۱-۲- اجزاء فرعی توربین گاز
۱-۲-۱- اجزاء راه‌انداز:
۱-۲-۲- جعبه دنده:
۱-۲-۳- کوپلینگ:
۱-۲-۴- کلاچ‌ها:
۱-۲-۵- یاتاقانها:
۱-۱- یاتاقان تراست با بار:
۱-۲- یاتاقان تراست بی‌بار:
۱-۲-۶- اجزاء دیگر:
۱-۳- سیستمهای فرعی توربین گاز
۱-۳-۱- سیستم روغنکاری:
۱-۳-۲- سیستم آب خنک کن
۱-۳-۳- سیستم سوخت توربین های گازی
۱-۳-۴- سیستم هوای خنک کن:
۱-۴- کنترل و حفاظت توربین گاز
۱-۵- مزایا و معایب توربین گاز :
مـراجـع فـصـل اول :

فصل دوم : سیکل ترمودینامیکی توربین گاز
۲-۱- ‌نگرش کلی بر توربینهای گاز:
۲-۲- مقایسه نیروگاه گازی با نیروگاههای دیگر:
۲-۳- فرآیند توربینهای گاز:
۳-۳- سیکل استاندارد هوایی (براتیون):
۲-۵- نسبت فشار برای حداکثر کار خالص ویژه سیکل نظری:
۲-۶- سیکل عملی براتیون:
۲-۷- راندمان محفظه احتراق:
۲-۸- بازده پلی تروپیک:
۲-۹ـ تعیین معادله راندمان پلی تروپیک
۲-۱۰- نسبت فشار برای حداکثر کار خروجی در سیکل عملی توربین گاز:
۲-۱۱- نسبت فشار برای حداکثر راندمان حرارتی سیکل عملی:
مـراجـع فـصـل دوم :

فصل سوم : روشهای افزایش قدرت و راندمان توربین گاز
۳-۱- توربین گاز با بازیاب:
۳-۱-۱- توربین گاز همراه با بازیاب حرارتی (مبدل حرارتی):
۳-۱-۲- روش تولید بخار با استفاده از بویلرهای بازیاب:
۳-۲- سیکل توربین گاز با گرم‌کم مجدد:
۳-۳- توربین گاز با تزریق بخار
۳-۳-۱ـ توربین گاز با تزریق بخار به ورودی توربین گاز
۳-۳-۲-  توربین گاز با تزریق بخار به خروجی کمپرسور
۳-۴- توربین گاز با خنک‌کاری
۳-۴-۱- خنک‌کاری میانی
۳-۴-۲- خنک‌کاری بوسیله پاشش آب به ورودی کمپرسور
۳-۴-۳- خنک‌کاری هوای ورودی به توربین بوسیله سیستم ذخیره یخ:
۳-۴-۴- خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور به وسیله چیلر تراکمی:
۳-۴-۵- خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور به وسیله چیلر جذبی
۳-۵- ‌مقایسه‌کلی روشهای موجود وانتخاب روشهای مفیدبه منظورافزایش قدرت خروجی ازتوربین‌گاز:
مـراجـع فـصـل سـوم :

فصل چهارم : فعالیتهای انجام شده در زمینه سیستم Fog
۴ـ۱ـ Mee Industries Inc
۴ـ۲ـ Henry Vogt
۴ـ۳ـ Premier Industries Ins
اجزاء اصلی کولر تبخیری عبارتند از:

فصل پنجم : اثرات سرمایش هوای ورودی بر روی اجزای سیستم توربین گاز
۵-۱- تاثیر سرمایش هوا بر روی کمپرسور توربین گاز:
۵-۱-۱- دمای خروجی از کمپرسور:
۵ـ۱ـ۲ـ کار کمپرسور :
۵-۱-۳- نسبت فشار:
۵-۱-۴- شرایط کارکرد:
۵-۱-۵- افت دما در رابطه مافوق صوت :
۵-۲- تاثیر سرمایش هوا بر روی اتاق احتراق:
۵-۳- تاثیر سرمایش هوا بر روی توربین :
۵-۳-۱- دمای خروجی از توربین :
۵-۳-۲- کار خالص توربین :
۵-۴- تاثیر سرمایش بر روی راندمان کلی توربین گاز:
۵-۵- عوارض جانبی و عوامل تاثیر گذار بر تور بین گاز :
۵-۵-۱- تاثیر ارتفاع :
۵-۵-۲- افت فشار ورودی :

فصل ششم : روش Fog
۶-۱-‌ پروژه افزایش قدرت واحد گازی با استفاده از سیستم خنک کننده Fog
۶-۲- معیارهای انتخاب برای سیستم های خنک کن ورودی:
۶-۳- خنک کاری پاششی در ورودی توربین گاز:
۶-۴- تولید Fog :
۶-۴-۱- توزیع اندازه ذرات:
۶-۵- ملاحظات خوردگی در کمپرسورهای توربین گاز :
۶-۶- نحوه توزیع Fog فاکتور موثر بر تبخیر:
۶-۷- نازلها، پمپها و سایر تجهیزات:
۶-۸- سیستم کنترل:
۶-۹- مکان نازلها در توربین گازی :
۶-۱۰- کیفیت آب مصرفی:
۶-۱۱- لیست نیازها و موارد نگهداری سیستم Fog توربین گازی:
۶-۱۲- نمودار رطوبت سنجی پاشش ورودی :
۶-۱۳- شرایط محیطی و قابلیت کاربرد پاشش Fog در ورودی:
۶-۱۴- بررسی امکان استفاده از سیستم Fog در نواحی مختلف آب و هوایی:
۶-۱۵- تخمین کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری نخستینی سیستم Fog:
۶-۱۶- مطالعات و آزمایشهای انجام شده:

فصل هفتم : فشار ضعیفFog
فاگ فشار ضعیف
۷-۱- زمینه اولیه:
۷-۲- Fog فشار قوی:
۷-۳- نحوه قرار گیری نازلها در فاگ فشار ضعیف :
۷-۴- عوامل فیزیکی:
۷-۵- انجام عملی :
۷-۶- نازلهای فاگ فشار ضعیف:
۷-۷- PACT (افزایش قدرت به وسیله تکنولوژی خنک سازی هوای ورودی):
۷-۸- دلایل نصب سیستم خنک کننده در ورودی آن :
۷-۹- کاهش NOx  :
۷-۱۰- سیستم فاکینگ PACT :
۷-۱۱- مواد و جزئیات دیگر :
۷-۱۲- محاسبه نمونه:
۷-۱۳- دلایل اقتصادی فاگ فشار ضعیف :
مـراجـع فـصـل پنـجـم و شـشـم و هـفتـم :

ضمائم وپیوستها
پیوست(۱) :  نمودار مقایسه قطر ذرات آب بر حسب حجم قطرات آب
پیوست(۲) : نمودار میزان انتشار Noxدر ازای افزایش درجه حرارت محیط
پیوست(۳) :  نمودار قدرت بر حسب دما در طول یک شبانه روزپ
یوست(۴) :  نمودار میزان انتشار  CO2 در ازای افزایش درجه حرارت محیط
پیوست (۵) : نمای ظاهری یک توربین گاز
پیوست (۶) : جدول مقایسه نسبی هر کدام از روشها از نظر هزینه سرمایه گذاری شده
پیوست (۷) : نحوه چیدمان نازلهای سیستم در قبل از اتاق فیلتر
پیوست ۸ : نمودارهای مقایسه روش فاگ با روشهای دیگر
پیوست ۹ :  تصویر کلی از یک سیستم پمپ اسکید و اجزائ متعلق به آن پیوست ۱۰ : تصویری از یک فیلتر مدیا
پیوست ۱۱ : جدول مقایسه روش فاگ با دیگر روشها از نظر اقتصادی از نظر تغییرات سیستم
پیوست ۱۲ : نمودار مقایسه روش فاگ با دیگر روشها از نظر اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.