بررسی روشهای عملی جبران سازی توان راکتیو در شبکه های توزیع

کد محصول BR177

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

آشنایی با سیستم توزیع به اختصار
سیستم قدرت
پست
ترانسفورماتور
فیدر
رگولاتور
خازن
بوستر
سکسیونر
کلید قطع هوای
دژنگتور(کلید قدرت (
برق گیر
ریکلوز Reclose_(کلید وصل مجدد(
فیوز

فصل اول: اصلاح ضریب قدرت
مقدمه
ضرورت اصلاح ضریب توان
اهداف در جبران بار
اصلاح ضریب قدرت

فصل دوم: جبران کننده ها Compensation))
استفاده از جبران کننده ها
مصرف کننده های ساده توان دواته
مصرف کننده های مرکب توان دواته

فصل سوم: تاثیر ضریب توان در تولید و انتقال انرژی
تاثیر ضریب توان در میزان جریان کشیده شده از منبع انرژی
تاثیر ضریب توان در قیمت ثابت تجهیزات
تاثیر ضریب توان در تجهیزات مورد استفاده
تاثیر ضریب توان در ولتاژ
اصلاح ضریب توان
محدود کردن توان دواته

فصل چهارم: جبران توان دواته توسط هم فاز کننده های دوار
هم فاز کننده های سنکرون
راه اندازی همفاز کننده سنکرون

فصل پنجم: جبران کننده های ساکن ( کمپنزاتور خازنی )
چرا خازن … !؟
اتصال خازن ها در شبکه سه فاز
اتصال ستاره
اتصال مثلث
محاسبه توان خازن
موارد استعمال خازن ها
مزایای استفاده از بانک های خازنی و یا خازن ها
ابعاد خازن ها و نحوه قرارگیری و نصب آن در مدار
طراحی خازن های شنت ثابت وسوئیچ شونده
نحوه انتخاب خازن های ثابت
نحوه انتخاب خازن های سوئیچ شونده

فصل ششم : انواع کمپنزاسیون ها
کمپنزاسیون انفرادی
کمپنزاسیون گروهی
کمپنزاسیون مرکزی
کمپنزاسیون در کارخانجات
طرز محاسبه ضریب توان تاسیسات( تعیین  ضریب توان (COS φ))
کمپنزاسیون شبکه انتقال انرژی
استفاده از خازن سری
تقسیم بندی خازن ها

فصل هفتم:  نمونه ای از یک جبران سازی واقعی
نتیجه گیری
توصیه نامه
مقدمه
اهداف
تعاریف
طراحی و ساخت و مشخصات خازن
توان واحد خازنی
اضافه بار قابل قبول
پلاک شناسایی خازن
نحوه انتخاب خازن برای نصب در شبکه
نحوه انتخاب مقدار خازنها توسط مشترکین
نصب خازنهای فشار ضعیف
نصب خازن‌های فشار قوی
دمای کار خازن
مراجع فارسی
مراجع لاتین

فهرست جداول و شکل ها

مصرف کننده های ساده توان دواته
مصرف کننده های مرکب توان دواته
توان ظاهری متناسب با ضریب توان
اختلاف فاز
اتصال ستاره
اتصال مثلث
دیاگرام توان
توان خازن ها
تعیین  توان خازن برای اصلاح ضریب توان
شکل موج خازن
نمونه ای از کمپنزاسیون انفرادی
توان اکتیو و راکتیو کمپنزاسیون انفرادی
توان دواته لازم جهت تصحیح ضریب توان
دیاگرام توان ظاهری
سری کردن خازن در مدار
تصحیح بار راکتیو با استفاده از کنترل کننده های خازنی اتوماتیک
جدول I: دمای کار خازنها