گاز SF6 ( هگزافلورید گوگرد ) بعنوان عایقی الکتریکی

کد محصول BR104

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول:شناخت عایقها و تعاریف آنها
شکست در عایقها ۵
عایقهای الکتریکی ۶
خفه نمودن قوس ۹

فصل دوم: مقدمه بر عایق گازی SF6
هر سیستم انرژی الکتریکی از سه قسمت تشکیل شده اند که عبارتند از ۱۴
مشخصات کلید فشار قوی ۱۸
شین و شین بندی ۱۹

فصل سوم : معرفی  گاز هگزا فلوئورورگوگرد- SF6
مقدمه ۲۲
۱-۲ تاریخچه استفاده از گاز SF6 در کلید های فشار قوی ۲۳
۲-۲ مشخصات فیزیکی و شیمیایی و الکتریکی گاز SF6 ۲۴
۳-۲  نکته های کاربردی در گاز SF6 ۲۹

فصل چهارم : لزوم بکار گیری پست های (SF6 – GIS) در عصر جدید
مقدمه ۳۴
۱-۴ شناخت عمومی از پستهای G.I.S ۳۵
۲-۴ تاریخچه استفاده از پستهای G.I.S  ۳۶
۳-۴ پست های ترکیبی  ۳۷
۴-۴ مزایای پست های G.I.S  ۳۷
۱-۴-۴ مناسب بودن جهت هر گونه استقرار فیزیکی تجهیزات ۳۷
۲-۴-۴ صرفه جویی در مساحت و حجم فضای لازمه ( فشردگی ) ۳۷
۳-۴-۴ عدم تأثیر پذیر از آلودگی ( غیر حساس بودن به اثرات عوامل خارجی ) ۴۰
۴-۴-۴ بالا بودن درجه ایمنی و قابلیت اطمینان ۴۱
۵-۴-۴ کوتاه بودن زمان نصب ۴۱
۶-۴-۴ سهولت در حمل تجهزات ۴۲
۷-۴-۴ کاهش در خدمات نگهداری و نیز تعمیرات و سرویسهای دوره ای ۴۲
۸-۴-۴ فراهم آوردن جنبه های زیبایی شهر سازی ۴۳
۹-۴-۴ قابلیت استقامت زیاد در مقابل زلزله ۴۳
۱۰-۴-۴ قابلیت استفاده بصورت ایستگاههای سیار (Mobile Station) ۴۴
۱۱-۴-۴ حذف اثرات مضر ۴۴
۱۲-۴-۴ تلفات کم قدرت در پست های گازی ۴۶
۱۳-۴-۴ از بین بردن خطارات آتش سوزی ۴۶
۱۴-۴-۴ ایمنی قابل ملاحظه در مقابل حملات خارجی ۴۶
۵-۴ بررسی جنبه های اقتصادی G.I.S ۴۷
۱-۵-۴ مقایسه اقتصادی بین سویچ گیرهای G.I.S و معمولی در رده ولتاژی ۱۴۵ کیلو ولت ۴۸
۲-۵-۵مقایسه اقتصادی بین سوئیچ گیرهای GIS و معمولی در رده ولتاژی ۴۲۰ کیلو ولت ۴۹
۳-۵-۴ تأثیر سطح ولتاژ در قیمت GIS ۴۹
۶-۴ معایب ایستگاههای با عایق گازی نسبت به ایستگا ههای معمولی ۵۰
نتیجه گیری ۵۳
جدول خلاصه شده ای از مزایای پستهای Gis  نسبت به پستهای Ais ۵۴

فصل پنجم:مراجع (هندبوک) بخش انتقال و توزیع شرکت زیمنس در مورد پستهای گازی SF6
مقدمه ۵۶
حفاظت کامل  ۵۷
حفاظت محیط زیست ۵۷
نصب و راه اندازی ۶۱
پست های کلید زنی با عایق گازی SF6 تا ۱۴KV ، نوع ۸DN8 ۶۱
پست های کلید زنی با عایق گازی SF6 تا ۵۵۰kv ، نوع ۸DQ1 ۶۵
تعدادی مثال برای آرایش های ویژه ۶۶
پست های کلید زنی متحرک قابل حمل در کانتینر حتی برای ولتاژهای بالا  ۶۶
پست های GIS تا ۱۴۵KV در یک کانتینر استاندارد ۶۸
استانداردهای قابل اجرا و عملی ۶۹
طراحی ، مصالح و بکار انداختن ۷۰
دژنکتور های قدرت ۷۳
سکسیونرها  ۷۴
سکسیونرهای زمین  ۷۴
ترانسفورماتورهای اندازه گیری  ۷۵
ترمینال های کابل  ۷۵
ترمینال های خطوط هوایی ۷۶
فیدرهای خطوط هوایی ۷۸
منابع و ماخذ ۸۰