رادیوهای ماهواره ای و نگاهی به فناوری ارتباط بی سیم

کد محصول BR89

تعداد صفحات: ۶۶ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

۱-۱ رادیوهای ماهواره ای ۱
۱-۱-۱شرکت های فعال: ۲
۲-۱-۱رادیوی ماهواره‌ایxm  ۳
۳-۱-۱رادیوی ماهواره‌ای Sirius ۴
۲-۱مختصری از امواج رادیویی و تقسیم بندی باندها و فرکانس‌ها ۵
۱-۳ نگاهی به فن آوری ارتباط بی سیم Bluetooth و wi-fi ۹
Bluetooth 1-3-1  از کجا آغاز شد؟ ۱۰
۲-۳-۱مزایای Bluetooth    ۱۱
۱-۳-۳    Wi-Fi چیست؟ ۱۴
۱-۴ مدولاسیون ۱۶
۱-۵ اصطلاحات تلفن همراه ۱۷

فصل دوم : وایمکس
۱-۲ کاملتر شدن اینترنت کشور با وایمکس ۳۰
۲-۲ همه چیز درباره ی وایمکس (WiMAX )  ۳۵
۳-۲مقدمه ای بر وایمکس و سوالات پیش آمده در مورد این فناوری  ۳۶
۲-۴ Wireless ۴۰
۲-۵ انواع شبکه های بی سیم ۴۴
۲-۶ انواع استاندارد  ۴۶
۲-۷ وایمکس چیست؟ ۴۷
۲-۸ شبکه جهانی ۴۹
۹-۲ وایمکس ۵۱
۲-۹-۱ تعریف وایمکس  ۵۲
۲-۹-۲ تاریخچه وایمکس  ۵۲
۲-۹-۳ وایمکس در فجایع طبیعی  ۵۲
۲-۹-۴ وایمکس برای تلفن همراه  ۵۳
۲-۹-۵ گوشی های با قابلیت وایمکس  ۵۳
۲-۹-۶ آزمایش وایمکس  ۵۴
۲-۹-۷ رقابت با وایمکس  ۵۴
۲-۹-۸ در مورد آینده وایمکس سه پیش بینی وجود دارد  ۵۴
۲-۹-۹ وایمکس در واقعیت ۵۶
۲-۹-۱۰ وایمکس در یک نگاه  ۵۶
۲-۹-۱۰-۱ مزایا  ۵۶
۲-۹-۱۰-۲ معایب ۵۷
۲-۱۰ طرز کار WiMAX  ۵۷
۲-۱۱ چرا WiMAX  ۵۹
۲-۱۲ اطلاعات فنی وایمکس  ۶۱
۲-۱۲-۱ عدم وجود محدودیت مکانی:  ۶۲
۲-۱۲-۲  امنیت بالا: ۶۲
۲-۱۲-۳ خدمات ارزش افزوده: ۶۲