طراحی و ساخت کنترل دور موتور AC دو کاناله توسط میکروکنترلر AVR

کد محصول BR63

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

 دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

حاوی data shit ، نرم افزار Avr-7.4 ، برنامه Bascon و نقشه ی اتوکد

مقدمه :
اگر یک موتور القائی سه فاز به شبکه ای با ولتاژ و فرکانس ثابت وصــل شـود، در این صورت پس از راه اندازی درسرعتی حوالی سرعت سنکرون
خواهد چرخید. گفتنی است با افزایش گشتاور بار سرعت به میزان کمی کاهش می یابد، لذا این موتورها تقریباً از نوع موتورهای سرعت ثابت فرض می شوند. اما در برخی از صنایع لازم است که سرعت موتور در یک محدوده و طیف نسبتاً وسیعی تغییر کند. موتورهای DC به طور سنتی برای مواردی که کنترل سرعت مورد نیاز است مورد بهره برداری قرار می گیرند اما موتورهای DC گران بوده و به تعمیرات و نگهداری در زمینه کموتاتور و جاروبک نیاز دارد ولی برعکس موتورهای القائی به ویژه نوع قفس سنجابی آن ارزان و جان سخت بوده و کموتاتور نیز ندارد و لذا برای سرعت های زیاد بسیار مناسب اند. امروزه با پیشرفت علم الکترونیک قدرت و پیدایش کنترل کننده های حالت جامد، کنترل سرعت یا کنترل دور موتورهای القائی رو به تکامل است اما این کنترل کننده ها نسبتاً گران بوده و زمان می طلبد تا به صورت ارزان در دسترس عموم قرار بگیرد.

فهرست مطالب

مقدمه ۵
موتورهای القائی قفس سنجابی ۶
اینورتر ۱۸
کاربرد اینورترها در صنعت ۱۹
دسته بندی اینورترها از لحاظ کارکرد ۱۹
اصول کار مدارات اینورتری ۲۰
پارامترهای کارآیی اینورتر ۲۳
اصول کار اینورترهای پل تکفاز ۲۴
اصول کار اینورترهای سه فاز ۲۶
هدایت ۱۸۰ درجه‌ای ۲۸
هدایت ۱۲۰ درجه‌ای ۳۰
روشهای کنترل ولتاژ اینورترهای تکفاز و سه فاز ۳۱
روشهای مدولاسیون پیشرفته ۳۲
اینورترهای پل تکفاز ۳۳
اینورتر پل سه فاز ۴۱
قدرت برگشتی اینورتر ۴۹
کم کردن هارمونیک در اینورتر ۵۱
اینورترهای تریستوری با کموتاسیون اجباری ۵۵
اصول کار اینورترهای منبع جریانی ۵۵
کاربرد اینورترهای با تغذیه جریان در صنعت ۵۶
عملکرد کلی اینورترها منبع جریان ۵۶
حالت عملکرد اینورتر ۵۸
نکاتی در طراحی مدار اینورتر ۶۲
اسنابرها ۶۳
اسنابرهای مربوط به IGBTها ۶۵
بازیافت انرژی از اسنابرها ۶۷
روشهای PWM برای اینورتر ولتاژ ۶۸
روش های کنترل ولتاژ ۶۸
روش های کنترل جریان ۷۰
تشریح اطلاعات Hcpl-316j 73
خرابی مدار نمونه رانشگر سویچ IGBT را محافظت می‌کند ۷۴
شرح عملیات در طول حالت خرابی ۷۴
کنترل خارجی ۷۵
شرح محصول ۷۶
نکته‌ها ۷۹
معرفی شناسایی و محافظ خرابی ۸۱
اطلاعات درخواستها ۸۲
مدار درخواست پیشنهادی ۸۴
توصیف عملکرد زمانی ۸۵
عملکرد زمان ۸۵
وضعیت غیرصحیح ۸۶
بازدارندگی ۸۶
تخلیه آهسته سوئیچ IGBT در طول حالت خرابی ۸۷
زمان آزمایشی آشکارسازی Desat اشتباه ۸۸
حبس ولتاژ ۸۹
نمودار مدار عملکردی ۹۰
IC ورودی ۹۰
IC خروجی ۹۱
خاموش کردن موضعی و راه اندازی موضعی ۹۱
خاموش کردن کلی و راه اندازی کلی ۹۲
راه اندازی خودکار ۹۳
راه اندازی پس از یک حالت اشتباه ۹۵
خصوصیات میکروکنترلر ATmega32 96
ضمیمه
ATmega32
Hcpl-316j
IGBT 6mbi15L-120
DC-DC Convertor
Snubber Circuit