اطلاعیه

ارزیابی روشهای قیمت گذاری انتقال برای بازار های خصوصی

کد محصول BR46

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
۱- مقدمه ۱

فصل دوم: اصول اصلی بازارهای برق
۲-۱- بازارهای عمومی
۲-۲- رقابت کامل
۲-۳- بازارهای انرژی
۲-۳-۱- تجارت الکتریسیته
۲-۳-۲- تجارت الکتریسیته متمرکز
۲-۳-۳- نتایج
۲-۴- بازارهای انتقال
۲-۴-۱- بازارهای انتقال و قدرت
۲-۴-۲- دیدگاهها برای کنترل حق انحصارهای طبیعی
۲-۴-۳- سرویس اپراتور سیستم
۲-۵- مدلهای عملی بازار
۲-۵-۱- مدل دو طرفه
۲-۵-۲- مدل سرمایه ای که از سود چند شرکت بدست می آید
۲-۵-۳- همزیستی ساختارهای سرمایه ای و دو طرفه
۲-۵-۴- ساختارهای دو طرفه و تغییرات توان
۲-۵-۵- نتایج
۲-۶- نتایج

فصل سوم: مقدمه ای بر قیمت گذاری انتقال
۳- مقدمه ای بر قیمت گذاری انتقال
۳-۱- قیمت گذاری و ساختارهای بازار
۳-۱-۱- قیمت گذاری در بازارهای کاملاًُ رقابتی
۳-۱-۲- قیمت گذاری در انحصار های طبیعی
۳-۲- الگوهای قیمت گذاری انتقال
۳-۲-۱- طرح قیمت گذاری انتقال جمع شونده rolled-in
۳-۲-۲- الگوی قیمت گذاری افزایشی انتقال
۳-۲-۳- الگوهای قیمت گذاری انتقال مرکب تعبیه شده/ افزایشی
۳-۲-۴- نتایج

فصل چهارم: روشهای قیمت گذاری انتقال
۴- روشهای قیمت گذاری انتقال
۴-۱- روشهای قیمت گذاری جمع شونده (rolled-in)
۴-۱-۱- متدلوژی تمبر پستی
۴-۱-۲- روش بررسی مسیر قرارداد
۴-۱-۳- متدلوژی فاصله مبتنی بر مگاوات-مایل
۴-۱-۴- متدلوژیهای پخش توان مبتنی بر مگاوات-مایل
۴-۱-۵- روش رله
۴-۱-۶- نتایج
۴-۲- متدلوژیهای قیمت گذاری افزایشی
۴-۲-۱- اظهار نظر مقدماتی
۴-۲-۲- قیمت گذاری هزینه حاشیه ای کوتاه مدت
۴-۲-۳- قیمت گذاری هزینه حاشیه ای بلند مدت
۴-۲-۴- قیمت گذاری افزایشی کوتاه مدت
۴-۲-۵- قیمت گذاری افزایشی طولانی مدت
۴-۳- روشهای قیمت گذاری انتقال و ساختارهای بازار
۴-۳-۱- دیدگاههای قیمت گذاری انتقال متمرکز
۴-۳-۲- دیدگاههای قیمت گذاری انتقال غیر متمرکز
۴-۴- نتایج

فصل پنجم: برنامه کامپیوتری و نتایج
۵- خلاصه
ضمیمه: پخش بار مستقیم (DC)
مراجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.