انواع برقگیرها در سیستم قدرت

کد محصول BR33

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
۱-۱-اهمیت برقگیرها در صنعت برق  ۱
۱-۲- ۱-تعاریف و اصطلاحات  ۴

فصل دوم :  آشنایی باانواع برقگیرها ۱۴
۲-۱- برقگیر جرقه ای ۱۴
۲-۲-  (برقگیر آرماتور ( میله ای  ۱۶
۲ – ۳- برقگیر لوله ای  ۱۷
۲-۳-۱ – معایب و مزایای برقگیرهای لوله ای ۱۸
۲-۴- برقگیر کاربید سیلیکات ۱۹
۲-۵ – برقگیرهای گازی ( GTA)  ۲۱
۲-۱-۲-  برقگیرهای بدون فاصله هوایی ۲۳
۲-۶-برقگیرهای فشار قوی کاربرد آن در صنعت ۲۶
۲-۷- برقگیر نوع اکسید روی (Zno ) (Zinc oxid )  ۲۸
۲-۷-۱- : معرفی برقگیر Zno ۲۸
۲-۷-۱-۱ ساختمان مقاومت های غیر خطی ۳۱
۲-۷-۱-۲- انرژی حرارتی حاصل از برقراری جریان نشتی ۳۵
۲-۷-۱-۳-عوامل اختلال در منحنی ولت – آپر مقاومت های غیر خطی ۳۸
۲-۷-۱-۴-پایداری حرارتی ، اختلال حرارتی ۳۹
۲-۷-۱-۵- اختلال حرارتی مقاومتها تحت تاثیر اضافه ولتاژهای موقت ۴۱
۲-۷-۱-۶- ظرفیت انرژی قابل تخلیه توسط برقگیر فشار قوی ۴۴
۲-۷-۲-  مشخصات برقگیر  نوع اکسید رویzno zinc oxid )) ۴۵
۲-۷-۲-۱- اضافه ولتاژ موقت ( TEMPORARY OVER VOLTAGES )  ۴۶
۲-۷-۲-۲-  فرکانس نامی برقگیر  ( rated discharge current ) ۴۷
۲-۷-۲-۳- کلاس تخلیه برقگیر با زمان تخلیه طولانی  ۴۷
۲-۷-۲-۴-   کلاس دریچه اطمینان برقگیر  ۴۷
۲-۷-۲-۵-  ولتاژ جرقه برقگیر برای ولتاژهای با فرکانس صنعتی ۴۷
۲-۷-۲-۶-  ولتاژ جرقه با موج ضربه ای  ( impulse spark over voltage )  ۴۸
۲-۷-۲-۷-  ولتاژ تخلیه ( rated discharge voltage )   ۴۸
۲-۷-۲-۸-  ولتاژ باقی مانده    ( residual voltage )  ۴۸
۲-۷-۲-۹-  جریان نشتی   ( leakage current )  ۴۸
۲-۸-۱- برقگیرهای حفاظت ثانویه(Secondary Surge Arrester) ۴۹
۲-۸-۲- کاربرد اصلی برقگیرهای ثانویه ۵۰

فصل سوم : پیشنهاداتی در ارتباط با برقگیرها ۵۳
۳- ۱- مشخصات برقگیر  ۵۳
۳-۲- خطوط توزیع برق  ۵۳
۳-۳-تست های برقگیر  ۵۴
۳-۴- محل نصب برقگیر  ۵۵
۳-۵- سوپاپ اطمینان برقگیر  ۵۵
۳-۶- پایه ها یا مقره های عایق کننده  ۵۶
۳-۷- تجهیزات و متعلقات برقگیر  ۵۶
۳-۸- جرقه گیرها
منابع و ماخذ