پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

BR23- بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

کد محصول BR23

فایل WORD

110 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب :

چکیده
فصل اول ارتباط پایداری شبکه قدرت با عملکرد صحیح تجهیزات
1-1 مقدمه
1-2 تجزیه وتحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع، فوق توزیع وانتقال 4
1-2-1 کلیدهای قدرت
1-2-2 اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکردصحیح کلیدها شود 5
1-2-3 اشکالاتی ناشی ازعدم عملکرد صحیح کلیدها
1-2-4 عوامل موثر در میزان تاثیر عملکرد کلیدهای قدرت بر پایداری سیستم 6
1-2-5 خصوصیات عمده ومهمی که کلیدهای قدرت باید دارا باشند 6
1-2-6 تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی بر حسب وظیفه ای که دارند 6
1-2-7 انواع کلیدهای قدرت
1-2-8 انتخاب کلیدهای فشارقوی
1-2-8-1 انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب مشخصات نامی 7
1-2-8-2 انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب وظیفه قطع و وصل 8
1-2-9 سکسیونر و کلید زمین و کلید و ویژه تخلیه بار الکتریکی
1-2-10 کلید زمین
1-2-11 کلید مخصوص تخلیه بار الکتریکی
1-2-12 فیوز
1-2-13 کلید بار
1-2-14 سکسیونر قابل قطع زیر بار 11
1-2-15 انواع وموارد استفاده ترانسفورماتورها 13
فصل دوم: ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی
2-1 مقدمه
2-2 روشهای مختلف بازبینی و بازرسی فنی
فصل سوم بررسی سیستمهای مختلف آزمون های غیر مخرب 19
3-1 مقدمه
3-2 تکنیک بازرسی بامایع نافذ
3-2-1 اصول بازرسی بامایع نافذ
3-2-1-1 آماده سازی قطعه 20
3-2-1-2 استعمال مایع نافذ 20
3-2-1-3 تمییز کردن مایع اضافی 20
3-2-1-4 ظهور
3-2-1-5 مشاهده و بازرسی 21
3-2-2 ویژگیهای یک مایع ناذ 21
3-2-3 مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی بامایع نافذ 23
3-3 سیستم بازرسی با ذرات مغناطیسی
3-3-1 مغناطیسی کردن قطعات
3-3-2 آشکار سازی عیب بوسیله ذرات مغناطیسی 26
3-3-3 مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی با ذرات مغناطیسی 27
3-4 سیستم بازرسی با جریان فوکو
3-4-1 ساختمان سیم پیچ ها
3-4-2 انواع مدارهای سیم پیچی جریان های گردابی
3-4-2-1 شبکه پل
3-2-2-2 مدارهای تشدید 31
3-5 سیستم بازرسی با رادیو گرافی
3-5-1 برخی ازمحدودیت های استفاده از سیستم رادیو گرافی 32
3-5-2 اصول استفادهاز سیستم رادیوگرافی
3-6 سیستم ترمو گرافی
فصل چهارم بررسی سیستمهای ترموگرافیک درتست تجهیزات شبکه قدرت 35
4-1 مقدمه
4-2 تاریخچه عکس های حرارتی مادون قرمز
4-3 طیف اشعه مادون قرمز
4-4 اصول و نحوه کار سیستمهای ترموگرافیک
4-5 استفاده از عکسهای حرارتی در برنامه تعمیراتی تجهیزات
فصل پنجم بررسی و تعین نقاط معیوب تجهیزات بااستفاده از ترموگرافی 40
5-1 مقدمه
5-2 اولویت های تعمیرات برحسب دمای اضافی
5-3 عوامل مشکل زا در تعین درجه حرارت اضافی
5-4 نمونه هایی از عکس های حرارتی
فصل ششم دوربین کرونا
6-1 مقدمه
6-2 کرونا
6-3 دوربین کرونا 51
6-4 ساختار عملیاتی دوربینهای کرونا
6-5 کاربرددوربین های کرونا
6-5-1 بازدید زمینی خطوط انتقا ل نیرو 55
6-5-2 بازدیدهای پریودیک تجهیزاتپست های فشار قوی 62
6-5-3 بازدیدهای پریودیک شبکه های توزیع 62
6-5-4 بازدیدهای هلیکوپتری خطوط انتقال نیرو 64
فصل هفتم بررسی روغن ترانسفورماتور و روشهای بازرسی آن 78
7-1 مقدمه
7-2 عایق روغن 72
7-3 آزمایشات روغن 75
7-3-2 رطوبت
7-3-3 ویسکوزیته
7-3-4 کشش بین سطحی
3-5 عدد اسیدی کل
7-3-6 نقطه اشتعال
فصل هشتم گاز کارماتوگرافی
8-1 مقدمه
8-2 گاز کارماتوگرافی
8-3 آنالیز نتایج حاصل از گاز کارماتوگرافی
8-3-1 روش دورننبرگ
8-3-2 روش نسبت راجرز پیشرفته
نتیجه گیری و پیشنهادات
اختصارات
واژه نامه
مراجع
ABSTRACT

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید