پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

VR2- بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر کاراته کار

کد محصول VR2

فایل WORD

85 صفحه

17000 تومان

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه پژوهش 2
مقدمه 3
بیان مسأله 4
ضرورت و اهمیت تحقیق 6
اهداف تحقیق 7
هدف کلی 7
اهداف اختصاصی 7
فرضیه های تحقیق 7
فرضیه اصلی 7
فرضیه های فرعی 7
تعاریف واژه ها و اصطلاحات 8
فصل دوم: پیشنیه پژوهش 10
الف: زمینه های نظری و موضوع تحقیق 11
ایمنی ذاتی 12
ایمنی اکتسابی 20
سیستم ایمنی و بیش تمرینی 20
ب: تحقیقات انجام گرفته درخصوص موضوع تحقیق 21
خلاصه 26
فصل سوم: روش پژوهش 27
جامعه آماری 28
روش و طرح تحقیق 28
متغیرهای تحقیق 32
وسایل و ابزار تحقیق 32
روش اندازه گیری 33
روشهای آماری 33
فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش 34
الف: توصیف داده ها 35
ب: آمار استنباطی 47
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 58
خلاصه تحقیق 59
بحث و نتیجه گیری 60
بحث و نتیجه گیری کلی 61
محدودیت های تحقیق 64
پیشنهادات تحقیق 64
فهرست منابع 66
فهرست جداول
جدول 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه 35
جدول 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 36
جدول 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 37
جدول 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 38
جدول4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 39
جدول 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی 40
جدول 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین 41
جدول 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 42
جدول 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 43
جدول 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون 44
جدول 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین 45
جدول 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه 46
جدول 4-13: مقایسه میانگین لوکو سایت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست 47
جدول 4-14: مقایسه میانگین لکوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه 48
جدول 4-15: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لکوسیت در چهار گروه 48
جدول 4-16: مقایسه زوجی اختلاف میانگین لکوسیت در گروه های مورد مطالعه 49
جدول 4-17: مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست 50
جدول 4-18: مقایسه میانگین لنفوسیت در پس آزمون اول در گروههای مورد مطالعه 51
جدول 4-19: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه 51
جدول 4-20: مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست 52
جدول 4-21: مقایسه میانگین مونوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه 53
جدول 4-22: تحلیل کووالانس مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه 53
جدول 4-23: مقایسه نوتروفیل در پس آزمون اول در چهار گروه 54
جدول 4-24: تحلیل کوواریانس مقایسه نوتروفیل در چهار گروه 54
جدول 4-25: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه برحسب چهار نوع تست 55
جدول 4-26: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه در پس آزمون اول 56
جدول 4-27: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین ائوزینوفیل پس آزمون دوم در چهار گروه 56
جدول 4-28: مقایسه زوجی اختلاف میانگین ائوزینوفیل برحسب گروه های مورد 57
نمودار 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه 35
نمودار 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 36
نمودار 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 37
نمودار 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 38
نمودار 4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 39
نمودار 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی 40
نمودار 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین 41
نمودار 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 42
نمودار 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 43
نمودار 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون 44
نمودار 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین 45
نمودار 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید