اطلاعیه

گزیده نتایج تحقیقات پیرامون تربیت بدنی مدارس

کد محصول VR1

تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

اثرات فعالیت بدنی و تربیت بدنی روی رشد و قوای ذهنی  ۱
بررسی‌ و شناخت میزان و انواع آسیبهای ورزشی در دانش‌آموزان پسر ورزشکـــــــــار
سراسر کشور ۶
تأثیر فعالیت های بدنی بر غلظت گلوکز و اسیدهای آمینه پلاسمای نوجوانان مبتلا به دیابت
متکی به انسولین  ۱۰
اهمیت ورزش در از بین بردن افسردگیهای ناشی از محیط مدرسه یا خانه به عنوان روان
درمانی و مزیت آن بر دارو درمانی  ۱۳
ورزش دختران در مدارس و تنگناهای موجود در راه توسعه آن  ۱۵
بررسی و ارزشیابی وضع موجود درس تربیت بدنی در مدارس استان اصفهان  ۱۸
بررسی وضعیت جاری ورزش مدارس و شناخت مشکلات و تنگناهای آن  ۲۹
بررسی وضعیت جاری ورزش در دبیرستانهای دخترانه تهران  ۳۰
بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسر دوره متوسطه تهرانی  ۳۱
نحوه اثر چگونگی اجرای تست دویدن ۵۴۰ متر بر نتایج حاصله  ۳۳
ارزیابی نتایج مسابقه علمی،فرهنگی و ورزشی معلمان ورزش و تدوین نورمهای استاندارد ۳۴
بررسی عوامل مانع پیشرفت درس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی در شهر باختران ۳۹
بررسی میزان و علل ناهنجاریهای اندام تحتانی دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی تهران
و ارائه پیشنهادات اصلاحی، حرکتی  ۴۰
بررسی میزان و علل ناهنجاریهای ستون فقرات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی حرکتی  ۴۱
مقایسه آمادگی عمومی بدنی، دانش آموزان تیز هوش و معمولی، کلاس دوم نظری در شهر
تهران ۴۲
ارتباط بین آمادگی حرکتی و آمادگی ذهنی، معلمان و مربیان ورزش  ۴۳
بررسی و شناخت میزان و انواع آسیب های ورزشی در دانش آموزان پسر ورزشکــــــــار
سراسر کشور ۴۴
ارزیابی بهره‌هوشی دانشآموزان پسر دوره ابتدایی، عضو تیم های ورزشی آموزشگاه‌های
کشور ۴۶
مقایسه آمادگی عمومی بدنی دانش آموزان تیز هوش و معمولی کلاس دوم نظری در شهر
تهران ۴۷
تأثیر فعالیتهای بدنی بر غلظت گلوکز و اسیدهای آمینه پلاسمای نوجوانان مبتلا به دیـــابت
متکی به انسولین  ۴۹
ارتباط بین فعالیت های جسمانی و اجتماعی شدن کودک  ۵۱
بررسی میزان وعلل ناهنجاریهای اندام تحتانی دانش آموزان ۱۵ـ۱۲ ساله پسران تهران و
ارائه پیشنهادات اصلاحی ـ حرکتی (با تاکید عوامل ورزشی،حرکتی و عادات جسمی) ۵۴
بررسی آماری دانش آموزان معلول سراسر کشور  ۵۶
تأثیرفعالیت بردوره ماهانه نقش‌آن برشرکت دختران‌دبیرستانی در فعالیتهای جسمانی ۵۸
بررسی و مقایسه شخصیت ورزشکاران رشته های گروهی و انفرادی  ۶۱
تجزیه و تحلیل و ارزشیابی برنامه های تربیت بدنی مدارس متوسطه استان گیلان ۶۳
بررسی نظرات شرکت کنندگان در خصوص چگونگی اجرای مرحله نهایی مسابقه های علمی،
فرهنگی و ورزشی ۶۷
بررسی میزان دقت و سرعت در اجرای مهارتهای بسکتبال دختران ۷۰
بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دختران دبیرستانی منطقه هفده آموزش و پرورش تهران ۷۱
بررسی و تجزیـــــــــــه و تحلیــــــل وضعیت برنامه های جاری تربیت بدنی مدارس استان
آذربایجان غربی ۷۲
بررسی‌ همبستگی‌آماری بین قد وزن و سن با آمادگیهای عمومی بدن پسران دوره راهنمایی ۷۴
بررسی اثرات یک ساعت درس ورزش مدارس بر یادگیری درس ریاضی ۷۴
بررسی وضعیت موجود درس تربیت بدنی در مدارس استان لرستان ۷۵
ارتباط قد و وزن با مواد ششگانه آزمون آمادگی جسمانی «ایفرد» ۷۷
ارتباط بین زمان شنای کرال سینه با برخی ویژگیهای جسمانی ۷۸
بررسی وضعیت تربیت بدنی در مدارس پسرانه استان خراسان ۷۹
بررسی و شناخت ناهنجاریهای وضعیتی دانش آموزان ورزشکار پسر سراسر کشور ۸۰
تأثیر برنامه های آموزشی شیوه های تغییر رفتار بر افزایش مهارتهای مربوط به تمرینات
ورزشی، شیوه‌های تغذیه و عدم گرایش به سیگار در دانش آموزان مقطع دبیرستان‌ شهر
اصفهان ۸۱
مقایسه وضعیت آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانش آموزان دختر ۱۷ـ۱۵ سال مناطق یک
و شانزده آموزش و پرورش شهر تهران ۸۳
بررسی عوامل استرس زای شغلی دبیران تربیت بدنی شهر رشت ۸۵
مقایسه عامل های نگه دارنده شغلی دبیران تربیت بدنی با دبیران غیر تربیت بدنی  ۸۶
بررسی و مقایسه وضعیت امکانات ورزشی و نیروی انسانی دبیرستانهای دولتی و غیرانتفاعی
پسرانه شهر رشت  ۸۹
بررسی هدف دانش آموزان از فعالیت تربیت بدنی و ورزشی ۹۱
تهیه نورم استعداد سنجی تکنیکی فوتبال ویژه دانش آموزان پسر سنین ۱۲ و ۱۳ سال مدارس
فوتبال شهر تهران ۹۳
مقایسه آزمون های سه گانه کشش، بارفیکس، شنای سوئدی و بارفیکس اصلاح شده به روش الکترومایوگرافی (EMG) ۹۵
بررسی الگوی تغییرات درصد چربی و نوع پیگیری دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله شهر همدان ۹۷
بررسی ‌ارتباط‌ بین آزمونهای دراز و نشست ایفرد و آهنگین در سنجش استقامت عضلات‌
شکمی ۹۸
بررسی اوقات فراغت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان رشت (آبان ۱۳۸۱) ۹۸
تأثیر یک برنامه خود ـ اجرا بر اصلاح ناهنجاری های تند دانش آموزان دختر دوره راهنمایی
استان بوشهر ۱۰۰
بررسی مشکلات مدیریت کلاسهای تربیت بدنی از دیدگاه معلمان ۱۰۴
بررسی‌تأثیر دو برنامه منتخب گرم کردن بر غلظت اسید لاکتیک خون متعاقب یک فعالیت‌شدید
بیشینه ۱۰۵
تأثیر یک برنامه توانبخشی ورزشی بر هزینه انرژی استراحتی، درصد ضربان قلب ذخیره و
کارایی مکانیکی بیماران فلج مغزی اسپاستیک ۱۰۶
کاربرد فن آوری اطلاعات در تربیت بدنی و تندرستی مدارس ۱۰۸
بررسی میزان و علل آسیب های ورزشی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه و پسرانه استان
چهار محال و بختیاری ۱۰۹
ورزش و اوقات فراغت دانش آموزان ۱۱۰
بررسی رابطه انگیزش با توانائیهای علمی و عملی معلمان مرد تربیت بدنی ۱۱۱
بررسی‌عوامل ومیزان آسیبهای اندام تحتانی در دانش آموزان فوتبالیست با توپ پلاستیکی ۱۱۳
بررسی نوع‌میزان فعالیت های فراغتی و ورزشی دانش آموزان راهنمایی شهرستان‌کلاله ۱۱۴
پرخاشگری در ورزش ۱۱۷
بررسی ارتباط پرداختن به فعالیت های بدنی و وضعیت تحصیلی دانش آموزان مقاطع راهنمایی
و دبیرستان شهرستان شاهرود ۱۱۸
بررسی وضعیت هنرستانهای تربیت بدنی از نظر مدیران ـ ۱۳۸۱ ۱۱۹
بررسی مقایسه ای ناهنجاریهای ستون فقرات پسران و دختران دانش آموزان ۱۱۹
بررسی اثرات تست سنجش قوای جسمانی بر آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان دختر
و پسر سراسر کشور ۱۲۰
بررسی خصوصیات و ویژگیهای دانش آموزان پسر شرکت کننده، در مسابقات قهرمانـــــی
آمادگی جسمانی در بندر عباس در سال ۱۳۷۲ ۱۲۱
بررسی مشکلات موجود درس تربیت بدنی مدارس سراسر کشور ۱۲۲
بررسی خصوصیات و ویژگیهای دختر دبیرستانی استان اصفهان و شناخت عوامل مؤثر در
موفقیتهای ورزشی ۱۲۳
بررسی‌میزان روایی تست ۵۴۰ متر و تست پله در سنجش آمادگی قلبی ـ تنفسی دانش‌آموزان ۱۲۴
بررسی میزان انحرافات ستون فقرات دانش آموزان پسر دوره راهنمایی ۱۵ ـ ۱۱ ساله شهر
اصفهان ۱۲۵
بررسی ویژگیهای آنتروپومتریک (بدن سنجی) و فیزیولوژیکی دانش آموزان ورزشکار دختر ۱۲۶
بررسی و شناخت ناهنجاریهای وضعیتی کودکان دوره پیش دبستانی (۵ و ۶ ساله) ۱۲۷
بررسی میزان و انواع آسیبهای ورزشی در ورزشکاران شرکت کننده در سومین المپیاد ورزشی
دانش آموزان دختر سراسر کشور ۱۲۸
بررسی میزان انحرافات ستون فقرات دانش آموزان پسر دوره راهنمایی ۱۱ تا ۱۵ ساله و ارائه
پیشنهادهای اصلاحی ـ حرکتی ۱۲۹
بررسی میزان تغییر شکلهای اندام تحتانی در دانش آموزان پسر ۷ تا ۱۱ سال و ارتباط آن با
برخی ویژگیهای جسمانی و حرکتی ۱۳۰
بررسی تأثیر فعالیتهای حرکتی و ورزشی بر اصلاح ناهنجاریهای پسران دوره راهنمایی تحصیلی
شهر تهران ۱۳۱
روان شناسی تدریس با تأکید بر تدریس تربیت بدنی و علوم ورزشی در مدارس ۱۳۲
بررسی ارتباط قابلیتهای بدنی و ناهنجاریهایی جسمانی دانش آموزان پسر تهرانی ۱۳۴
بررسی ارتباط توانائیهای ادراکی ـ حرکتی با تواناییهای شناختی و پیشرفت تحصیلی کودکان
۷ ساله ۱۳۵
بررسی رابطه ورزش با افسردگی در دانش آموزان دوره متوسطه ۱۳۵
بررسی وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان شهر کرد و مقایسه
آن با نرم سال ۷۰ ۱۳۶
بررسی میزان رشد اجتماعی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی شرکت کننده در چهارمین
المپیاد ورزشی مدارس پسرانه کشور (دوره متوسطه) و مقایسه آن با دانش آموزان غیر ورزشکار پنج ناحیه شهر اصفهان ۱۳۷
بررسی و مقایسه ویژگیهای ساختار بدنی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر ۱۳۸
بررسی نقش معلم ورزش در توسعه آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدائی
شهرکرد ۱۳۹
بررسی و شناخت ضعف اندامهای فوقانی دانش آموزان دختر سال دوم راهنمائی استان سیستان
و بلوچستان ۱۳۹
بررسی و مقایسه توان بی هوازی و ترکیبات بدنی و ارتباط آن با یکدیگر در ورزشکاران نخبه پسر رشته های ورزشی والبیال، بسکتبال و پرش ارتفاع شرکت کننده در چهارمین المپیاد ورزشی مدارس کشور در دوره متوسطه  ۱۳۹
بررسی رابطه اندازه های آنتروپومتریکی اندام تحتانی بدن با توان هوازی و بی هوازی دانش آموزان پسر (۱۲ـ۱۱) ساله ۱۴۱
تهیه نورم استاندارد شده آزمون اصلاح شده شنای روی زمین در دانش آموزان ۱۴۲
بررسی نظرات معلمین تربین بدنی استان خراسان در زمینه کلاسهای آموزشی کوتاه مدت ضمن
خدمت ۱۴۲
بررسی رابطه اندازه های آنتروپومتریکی اندام فوقانی بدن با عملکردهای حرکتی دانش آموزان
پسر (۱۲ـ۱۱) ساله ۱۴۳
بررسی رابطه جهت گیری هدف و اضطراب رقابتی ـ حالتی در ورزشکاران پسر شرکت کننده در
رشته های تیمی و انفرادی ۱۴۴
بررسی و‌شناخت علل گرایش و عدم گرایش دانش آموزان دختر و پسر سراسر کشور بـــــه‌
ورزش  ۱۴۴
بررسی وضعیت ناهنجاریهای ستون فقرات در بین دانش آموزان پسر مدارس متوسطه تبریز ۱۴۵
ارتباط آمادگی جسمانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کلاس اول علوم تجربی مدارس
زرین شهر اصفهان ۱۴۶
بررسی تواناییهای آموزگاران مدارس ابتدائی در تدریس درس تربیت بدنی ۱۴۷
بررسی میزان چربی زیر پوست دانش آموزان پسر دوره راهنمائی و متوسطه شهر اصفهان
و مقایسه آنها ۱۴۸
اثرات فعالیت بدنی بر آمادگی قلبی ـ تنفسی کودکان ۱۴۹
نقش ورزش دوره ابتدایی در گسترش ورزش کشور ۱۵۰
اثرات فعالیت بدنی بر رشد هوش و پیشرفت تحصیلی ۱۵۱
بررسی وضعیت درس تربیت بدنی در مدارس پسرانه دولتی غیر انتفاعی شهرستان مشهد از
دیدگاه مدیران و دبیران تربیت بدنی ۱۵۳
بررسی و مقایسه عزت نفس دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستانهای ناحیه
۲ مشهد ۱۵۵
بررسی اجرای حرکات اصلاحی بر میزان بهبودی ناهنجاری های بدنی دانش آموزان ۱۵۵
بررسی توصیفی میزان آسیب های ورزشی شایع در دبیرستانهای پسرانه شهرستان قوچان ۱۵۷
بررسی وضعیت بهداشت ورزشی ایمنی و امکانات و فضاهای ورزشی از دیدگاه دانش آموزان
و مدیران مدارس شهرستان قوچان  ۱۵۸
بررسی تجربی تأثیر تمرینات هوازی بر کاهش و درمان افسردگی نوجوانان ۱۵ـ۱۸ ساله دبیرستانهای شاهد تهران ۱۵۹
بررسی‌میزان روایی تست ۶۰۰ یارد و تست پله در سنجش آمادگی قلبی ـ تنفسی‌دانش‌آموزان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.