تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی دانش آموزان در پایه اوّل مقطع ابتدایی

کد محصول  OL903

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

 دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده:

     در این کار پژوهشی می خواهیم تاثیر آموزش پیش دبستانی را بر رشد رفتارهای اجتماعی دانش آموزان ابتدایی بررسی نماییم و عوامل و فاکتورهایی که بر رشد اجتماعی اثر می گذارند و به آن شدّت می بخشند مورد بحث قرا دهیم و همچنین خصوصیات و ویژگیهای افرادی که دارای رشد اجتماعی بالاتری هستند را بیان کنیم.

فهرست مطالب

عنوانصفحه

تشکر ………………

چکیده …..

فصل اوّل : مقدمه

بیان مساله .۱

         اهمیت موضوع ….۱

           هدف پژوهش …..۳

           فرضیه …….۳

   متغیرها …..۳

           تعاریف نظری متغیرهای مورد مطالعه …..۴

فصل دوّم : مروری بر ادبیات پژوهشی

         ارزشهای پایه ای پیش دبستانی و نقش کاربردی آنها ….۵

وظایف نهادهای پیش دبستانی ….۱۱

          رشد وآموختن ….. ۱۶

           نفوذ کودکان ……. ۲۰

       پیش دبستان و خانه ……… ۲۱

  عقاید و نظریات دانشمندان و محققان درباره آموزش و پرورش قبل از دبستان ۲۲

 تاریخ ظهور مراکز پیش از دبستان در جهان ……۲۳

الف) کودکستان ……..۲۳

ب) مهدکودک ……… ۲۷

   تاریخچه شکل گیری مراکز پیش دبستانی در ایران …..۳۰

           بررسی عقاید نظریه پردازان تئوری رشد درباره رشد اجتماعی ۳۲

         هدفهای آموزش و پرورش قبل از دبستان ………۳۴

     رشد اجتماعی کودکان …۳۶

الف) اجتماعی شدن …۳۶

ب) هدفهای اجتماعی شدن …۳۷

         مهارتهای اجتماعی ………۳۸

الف) مهارتهای اجتماعی کدامند؟ ….۳۸

ب) نشانه های مهارت اجتماعی ……..۳۹

ج) مولفه های مهارت اجتماعی ……..۳۹

    عوامل مؤثر در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان ……..۴۰

الف) ارتباط با همسالان ………۴۰

ب) ارتباط با بزرگسالان ……..۴۱

ج)خانواده …….۴۲

    رشد شناختی ……. ۴۳

    رشد اجتماعی ….. ۴۳

 رشد اخلاقی …….. ۴۴

      رشد روانی جسمی ……… ۴۴

   کودک من و پیش دبستانی …….. ۴۴

  نگاهی گذرا به ساختار آموزش فرانسه زبان بلژیک ……۴۹

ساختار آموزش آلمان زبان بلژیک ……. ۵۱

تاثیرکودکستان در رشد اجتماعی و مهارتهای اجتماعی کودکان …….۵۲

 مصاحبه با آقای خلیل زاده معاونت آموزش و پرورش برگرفته از اینترنت …..۵۵

فصل سوم: روش پژوهش

         روش تحقیق ……… ۶۲

    جامعه مورد مطالعه  ۶۲

روش نمونه گیری  ۶۲

          اندازه نمونه ……….۶۲

 ابزار و وسایل تحقیق و چگونگی جمع آوری اطلاعات …….. ۶۲

شیوه اجرای پژوهش ….۶۴

فصل چهارم: یافته های پژوهش

الف) توصیف داده ها .۶۷

۱-الف)جدول توصیف داده ها ……… ۶۷

۲-ب)نمودار توصیف داده ها . ۶۸

ب) تحلیل داده ها ……۶۹

فصل پنجم: بحث در یافته های پژوهش

 بحث ……..۶۹

  توصیه هایی با مادران جهت رشد مهارتهای اجتماعی کودکان ۷۴

  سنجش مهارت های زندگی در کودکان ………. ۷۶

روش های تقویت مهارت ها ……. ۷۷

 محدودیت های تحقیق …۷۹

   پیشنهادات ……….۸۰

مراجع

پیوست ها