بررسی میزان رضایت مردم از خدمات شهرداری و علل و عوامل آن

کد محصول  OL525

تعداد صفحات: ۸۱ صفحه فایلword

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار :
فصل اول  –  طرح تحقیق
•     مقدمه
•     بیان مسئله
•     اهمیت و ضرورت تحقیق
•     هدفهای کلی تحقیق
•     فرضیه ها
•     متغییر های تحقیق
•     تعاریف عملیاتی متغییرها

فصل دوم –  ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه :
پیشینه تجربی :
خدمات شهری
روند توسعه خدمات شهری
مرحله اول: روزمرگی و تلاش برای رفع نیازهای اولیه شهروندان
مرحله دوم: تلاشی دغدغه‌مندانه برای جلب رضایت شهروندان
مرحله سوم: کوششی خلاقانه برای ارتقای توقعات شهروندان
آشنایی با خدمات شهری شهرداری قزوین :
خدمات شهری
روش اجرایی فنی و شهرسازی مناطق
فضای سبز
آتش نشانی
تاکسیرانی
اتوبوسرانی
ترمینال
اداری و مالی
نامگذاری
بهشت فاطمه (س)
آشنایی با وظایف شهرداری ها :
شهرداری منطقه
الف – وظایف:
ب- تقسیمات سازمانی:
اداره اجرایی و خدمات شهری منطقه:
وظایف:
اداره امور اداری و مالی منطقه:
وظایف:
اداره درآمد و نوسازی منطقه :
وظایف:
اداره فنی و شهرسازی منطقه:
وظایف:
عدالت اجتماعی رکن اساسی توسعه پایدار شهری
توسعه پایدار، شهرهای ناپایدار

فصل سوم –  روش انجام تحقیق
مواد و روشها :
یافته های پژوهش :
نوع پژوهش :
روش اجرای طرح :
۱ – گرد آ ورری داده ها
۲ – تنظیم و تلخیص داده ها
۳ – تحلیل داده ها
۴ – تدوین گزارش واشاعه یافته ها
جامعه آماری :
نمونه آماری و نحوه گزینش آن :
رابطهٔ t یا درصد احتمال صحت گفتار
ابزار های جمع آوری اطلاعات :
روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات :

فصل چهارم – یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها :
نتیجه آزمون فرضیه اول
جدول آزمون کای دو
نتیجه آزمون فرضیه دوم
جدول آزمون کای دو

فصل پنجم –  نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات
خلاصه و نتیجه گیری
محدودیتهای تحقیق :
•    محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر :
•    محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر :
فهرست منابع یادداشت :
فهرست منابع مقاله دکتر سید احمد جلالی:

پرسشنامه