بررسی علل فرار مغزها در دبیرستان دخترانه فرزانگان

کد محصول: OL412

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده: ۱
فصل اول – کلیات تحقیق ۳
مقدمه ۴
بیان مسأله ۶
هدف و علت انتخاب موضوع تحقیق ۷
ضرورت و اهیمت موضوع تحقیق ۸
فرضیه ها ۹
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۰
فرار مغزها چیست ۱۱
فرار مغزها یا فراری دادن مغزها ۱۳
فرار مغزها یا شکار مغزها ۲۰
علت پدیده ی مهاجرت نخبگان و تشدید آن چیست ۳۴
عوامل موثر در فرار مغزها ۳۵
نخبگان را چگونه حفظ کنیم ۳۵
راه کارهای نگهداری مغزها ۳۷
۳۰ درصد المپیادی ها مهاجرت کردند ۳۹
تلاش ایران برای بازگشت المپیادی ها ۴۰
پر جاذبه ترین کشورها برای مغزهای ایران ۴۱
کمبودها و بحرانهای ناشی از تداوم مهاجرت نخبگان ۴۲
عوامل موثر بر در بکار نگرفتن قدرت خلاقیت جوانان ۴۳
مغزها از اروپا نیز فرار می کنند ۴۵
ضریب هوشی رؤسای جمهور آمریکا ۴۶
آیا طرح معافیت از سر بازی که چندی پیش مطرح شد می تواند برگزیدگان را به ماندن در ایران ترغیب کند
۴۷
نحوه گزینش المپیادی ها ۴۸
فصل سوم روش تحقیق
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش آماری
جامعه آماری ۵۰
فصل چهارم تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها ۵۱
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور قبول یا رد فرضیه ها ۷۳
فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری ۷۸
محدودیت های تحقیق ۸۱
پیشنهادات ۸۲
فهرست منابع و مآخذ ۸۳
پیوست ها ۸۴