اطلاعیه

بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان

کد محصول: OL400

تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست  مطالب
چکیده ۸
فصل اول : کلیات تحقیق ۹
مقدمه ۱۰
بیان مسئله ۱۱
اهداف تحقیق ۱۲
متغیرها ۱۳
فصل دوم :پیشینه وادبیات تحقیق ۱۴
نکات کلی در رابطه با هیستری ۱۵
شکل گیری هیستری در جریان تحول ۱۶
رگه های شخصیت هیستری یکی در کودک ۱۷
تظاهرات حاد در کودک ۱۸
هیستری در نوجوانی ۲۱
توصیف ضوابط تشخیص اختلال تبدیل ۲۳
دیدگاه های نظری درباره هیستری ۲۵
دیدگاه شناختی ۲۸
دیدگاه رفتاری نگر ۳۰
اختلالات بدنی شکل و اختلالات تجزیه ای ۳۲
اختلالات تبدیلی ۳۴
نشانه های حسی ۳۷
نمونه ای از فلج هیستری ۳۸
این حادثه چگونه رخ داد ۳۹
نشانه های احشائی ۴۱
تفاوت های اختلالات بدنی تبدیلی تمارض ۴۳
شرایط ایجاد اختلالات تبدیلی ۴۶
علل مولد ۴۷
نکات کلی در رابطه با افسردگی ۴۹
جدول شماره ۱۲ فهرست نشانه های جدولهای بالینی افسردگی ۵۲
افسردگی وغم واندوه ۵۳
بی حالتی خلقی ۵۷
فقر تعاملی کناره گیری ۵۸
افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودک ۶۲
نشانه های وابسته به رنج افسرده وار ۶۳
رفتار های معادل افسردگی ۶۵
افسردگیهای نوجوانی ۶۶
افسردگی مبتنی براحساس رها شدگی ۶۸
جدول ۲-۱۲ معادلهای افسرده وار در نوجوان از دیدگاه مولفان مختلف ۶۹
فراوان افسردگی در خلال تحول ۷۰
طبقه بندی اختلافهای خلقی DSMIV 76
افسردگی مهاد ۷۷
نظریه ها تحقیقها ودرمان افسردگی ۸۰
نظریه های زیست شناختی ۸۱
نقش وراثت در اختلالات د و قطبی ۸۴
اثرات لیتیوم ۸۶
درمان براساس نظریه های زیست شناختی ۸۹
الکتروشوک درمانی ۹۰
نظریه های روان پویایی ۹۴
نظریه یادگیری ۹۷
افسردگی از نقطه نظریادگیری درمان ۱۰۱
نظریه شناختی ۱۰۲
فصل سوم : تعیین روش تحقیق ۱۰۴
جامعه مورد مطالعه ۱۰۵
روش آماری مربوط به فرضیه ۱۰۶
فصل چهارم : یافته ها تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۷
جدول ۱-۴ غلات خام آزمودینها از آزمون mmp 108
جدول ۲-۴ بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله ۱۰۹
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۱۱۲
بحث و نتیجه گیری ۱۱۳
پیشینه تحقیق ۱۱۴
پیشنهادات ۱۱۵
محدودیت ها ۱۱۶
منابع و ماخذ ۱۱۷
ضمائم ۱۱۸
پاسخنامه ۱۲۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.