اطلاعیه

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایی

کد محصول: OL321

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده
هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است. برای نیل به این هدف ۱۰۰ نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که ۵۰ نفر از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و ۵۰ نفر با عقاید پایین بودند. برای تعیین نتایج از روش آماری T-TesT استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان با عقاید مذهبی بالا در دو مقیاس سلامت عمومی و خود کارآمدی وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان با عقاید مذهبی پایین داشتند و به طور کل تاثیر مثبت عقاید و باورهای دینی را در سازوکاری بهتر با زندگی شان می دهد.

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : بیان مسئله
۱-۱-)مقدمه ۲
۱-۲-) بیان مسئله ۵
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
۱-۴) سوالات پژوهش ۱۲
۱-۵) اهداف پژوهش ۱۲
۱-۶) فرضیه های پژوهش ۱۲
۱-۷) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۳
فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه ی تحقیق
۲-۱) آقار منفی بر تندرستی ۱۶
۲-۲) زیگموندفروید ۱۶
۲-۳) آلبرت الیس ۲۵
۲-۴) وندل والترز ۲۷
۲-۵) متخصصان مراقبت های اولیه ۲۸
۲-۶) پزشکان مراقبت های اولیه ۲۹
۲-۷) آرای روان شناسان موافق با دین ۳۰
۲-۸) ویلیام جیمز ۳۰
۲-۹) کارل گستاویونگ ۳۶
۲-۱۰) دین و سلامت روان ۴۳
۲-۱۱) مقابله ی دینی با تنش ۴۴
۲-۱۲) خشنودی خوش بینانه از زندگی ۴۷
۲-۱۳) تفسیر خوش بینانه از مرگ ۵۰
۲-۱۴) افسردگی و خودکشی ۵۲
۲-۱۵) اضطراب ۵۶
۲-۱۶) مصرف سوء الکل و دارو ۵۷
۲-۱۷) مطالعات درمانی ۵۸
۲-۱۸) سازو کارهای ممکن برای تاثیر دین ۵۹
۲-۱۹) دین و سلامت بدن ۶۱
۲-۲۰) فشار خون بالا ۶۱
۲-۲۱)سکته مغزی ۶۲
۲-۲۲) بیماری قلبی ۶۳
۲-۲۳) سرطان ۶۷
۲-۲۴)مرگ ومیر ناشی از همه علل ۶۹
۲-۲۵) سایر مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر دین داری بر جسم و روان
انسان ۷۰
فصل سوم : روش پژوهش
۳-۱) مقدمه ۷۴
۳-۲) جامعه ی آماری پژوهش ۷۴
۳-۳) نمونه ی آماری و روش نمونه گیری ۷۴
۳-۴) طرح پژوهش ۷۴
۳-۵) روش دست یابی به داده ها ۷۵
۳-۶) پرسش نامه ی نگرش مذهبی ۷۵
۳-۷) پرسش نامه ی سلامت عمومی ۷۶
۳-۸) اعتبار پرسش نامه ی سلامت عمومی ۷۷
۳-۹) پایایی پرسش نامه ی سلامت عمومی ۷۸
۳-۱۰) روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی ۷۸
۳-۱۱) مقیاس های سلامت عمومی ۷۹
۳-۱۲) پرسش نامه ی خودکارآمدی ۸۰
۳-۱۳) روش جمع آوری داده ها ۸۱
۳-۱۴) روش اجرای اصلی پژوهش ۸۲
۳-۱۵) روش آماری ۸۲
فصل چهارم : یافته ها
۴-۱) مقدمه ۸۵
۴-۲) داده های تحلیل شده ۸۶
۴-۳) فرضیه های پژوهش و تائید یا عدم تائید آنها ۸۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱) مقدمه ۹۰
۵-۲) نتایج تحقیق و بحث و بررسی ۹۰
۵-۳) محدودیت های پژوهش ۹۴
۵-۴) پیشنهاد های تحقیق ۹۵
منابع و ماخذ ۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.