اطلاعیه

مقایسه عملکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم

کد محصول: OL320

تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه فایلword

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول -کلیات
مقدمه وبیان مسئله
اهداف
هدف اصلی طرح
اهداف فرعی طرح
اهداف کاربردی طرح
فرضیات پژوهش
متغیرها

فصل دوم –
مبانی نظری
اختلال سلوک
تعریف
زیر گروه های اختلال سلوک
همه گیرشناسی
سبب شناسی
عوامل روانشناختی
عوامل جامعه شناختی
عوامل محافظت کننده
خطر و شکل گیری اختلال
تشخیص و نمای بالینی
قشر پره فرونتال
عملکرد اجرایی
تعریف واجزا
مولفه های کارکرد های اجرایی
شواهد اختلالساختمان و/یا عملکردمغزی در اختلال سلوک
شواهد ارتباط ناهنجاری های کارکرد های اجرایی و اختلال سلوک
نظریه های جامع عصب روانشناختی در مورد رفتار های ضد اجتماعی

فصل سوم- روش اجرا
روش اجرا
روش محاسبه حجم نمونه و تعدادآن
آزمون های مورد استفاده

فصل چهارم – نتایج
جدول ۱: شاخص‌های دموگرافیک افراد شرکت‌کننده در مطالعه
جدول ۲: نمرات کسب‌شده براساس پرسشنامه خشم نوجوانان ( AARS )در بین افراد شرکت کننده در مطالعه
جدول ۳: نتایج نمرات کسب شده براساس پرسشنامه پرخاشگری (AQ) در بین افراد شرکت کننده در مطالعه
جدول ۴:نتایج نمرات کسب شده براساس پرسشنامه کانرزوالدین (CPRS-R) در گروههای شرکت‌کننده در مطالعه
جدول ۵: نتایج نمرات کسب شده توسط گروه‌های شرکت‌کننده در آزمون غربالگری حرکتی (MOT)
جدول ۶: نتایج نمرات بدست آمده در آزمون دایره‌های بزرگ / کوچک در گروههای (BLC) شرکت‌کننده در مطالعه
جدول ۷: نتایج نمرات بدست آمده در آزمون ذخیره کمبریج( SOC )توسط گروههای شرکت‌کننده در مطالعه
جدول ۸: نتایج نمرات بدست آمده در آزمون حافظه کاری فضایی( SWM )توسط گروههای مورد مطالعه
جدول ۹: نتایج نمرات کسب‌شده توسط گروه‌های مختلف در آزمون شیفت داخل بعدی/ خارج بعدی ( IED )
جدول ۱۰: نتایج نمرات کسب شده در گروههای مختلف در آزمون قمار آیوا ( IGT )
جدول ۱۱: نتایج نمرات کسب شده توسط گروهها در آزمون برو /بایست (go/nogo)

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
خصوصیات دموگرافیک
پرسشنامه خشم نوجوانان (AARS)
پرسشنامه خشونت (AQ)
پرسشنامه کانرز والدین (CPRS)
آزمون غربالگری حرکتی(MOT)
آزمون دایره های کوچک/بزرگ(BLC)
آزمون Cambridge of Stocking (SOC)
Memory Working Spatial (SWM)
Intra-Extra Dimensional Set Shift (IED)
)Iowa Gambling Test IGT(
آزمون برو/ بایست (Go No /Go)
نتایج کلی
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.