پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA5-دانلود مقاله روانشناسی بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 کد محصول :SA5

تعداد صفحات: 90 صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت: 25000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید 

فصل اول: كليات تحقیق

1-1مقدمه............... 2

1-2  بیان مسئله........4

1-3 اهمیت و ضرورت  تحقیق.....7

1-4 اهداف تحقیق...9

1-4-1 اهداف کلی.9

1-4-2 اهداف جزئی...................9

1- 5 مدل تحقیق....10

1-6 فرضیه های تحقیق..............11

1-6-1 فرضیه کلی11

1-6-2 فرضیه های جزئی...........11

1-8 تعاریف نظری واژه ها.........12

1-8-1 تعاریف نظری................12

1-8-2 تعاریف عملیاتی.............13

   فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: پیشرفت تحصیلی

2-1 پیشرفت تحصیلی چیست؟..15

2-2 پيشرفت تحصيلي ...............17

2-3 عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي........... 18

2-4 روشهاي اندازه‌گيري و ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي .20

بخش دوم: هوش هیجانی

2-5 هوش هیجانی چیست؟ .......32

بخش سوم: عزت نفس

2-5 عزت نفس چیست ؟ ..........34

2-6 عزت نفس؛ رمز موفقيت و سلامت..........35

2-7 رويكرد اسلام نسبت به عزت نفس .........36

2-8 ده کلید طلایی عزت نفس..38

2-9 وجوه تمایز عزت نفس و اعتماد به نفس..39

2-10 عزت نفس: واکسن اجتماعی................40

2-11 سه گام جهت رسیدن به عزت نفس بهتر41

پیشینه تحقیقات......52

تحقیقات داخلی.....52

تحقیقات خارجی...53

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه.............56

3 – 2  روش تحقيق...................56

3 – 3 جامعه آماري ..................56

3 – 4 روش جمع آوري اطلاعات ................57

3 – 5 ابزار اندازه گيري ............57

3-6 روایی و پایایی58

3-6-1  روائی ( اعتبار) .............58

3-6-2 پایائی.........58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه.............61

4-2 توصیف ویژگی های فردی 62

4-8 آزمون فرضیات..................64

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

5-1 نتیجه گیری فرضیات..........73

5-2 محدودیتها .....77

5-2-1محدودیت تحقیق ...........77

5-3 پيشنهادات......78

5-3-1 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی..............................78

منابع فارسی...........79

منابع انگلیسی.........

پرسشنامه عزت نفس

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی

1-1مقدمه

موضوع شیوه های جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت آموزشی آنها به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و کارایی نظام آموزشی در سه دهه اخیر به یکی از مهم ترین مباحث نظام آموزشی ما تبدیل شده است. به عبارتی در حال حاضر همه مسئولان نظام آموزشی و بسیاری از اولیا و دانش آموزان گاه به نحوی با این معضل آموزشی درگیر هستند که تحقیقاتی که پژوهشگران انجام داده اند یا هم اکنون نیز انجام می دهند و بحث های فراوانی که روانشناسان، مشاوران و متخصصان تعلیم و تربیت در این راستا دارند، صرفاً به همین جهت است که شاید با شناخت مساله و کشف راه حل های اساسی ریشه این معضل برای همیشه خشکانده شود یا از بین برود(کریمی، 1388، 56).

در گذشته آموزش مهارت های زندگی به کودکان برای ورود به زندگی اجتماعی توسط خانواده ها صورت می گرفت اما از زمانی که آموزش فرزندان به عهده نهادهای آموزشی قرار گرفت، نقش والدین هم در امور آموزشی کودکان کم رنگ تر شد. ولی امروزه با افزایش آگاهی ها، والدین می کوشند تا شرایط پیشرفت تحصیلی فرزندشان را خارج از محیط مدرسه نیز فراهم  امروزه بهره گیری از آموزش های مدرسه و پیشرفت تحصیلی از اهمیت به سزایی برخوردار است و خانواده ها برای موفقیت درسی و علمی فرزندان شان بسیار تلاش و مبالغ هنگفتی به این منظور هزینه می کنند. برای پیشرفت تحصیلی صرف هزینه های هنگفت و امکانات آموزشی و سیستم های مدرن و ... کافی نیست بلکه زمینه ها و شرایط خاصی برای پیشرفت درسی و عزت نفس فرزندان لازم است محیط زندگی باید سرشار از آرامش، آسایش و امنیت باشد تا بچه ها احساس ناامنی و اضطراب نکنند و عوامل تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی فرزندانشان را جدی بگیرید عواملی مانند عزت نفس و هوش هیجانی.

هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید در روان شناسی حاصل در هم تنیدگی دو ذهن هیجانی وعقلانی است هوش هیجانی رابطه متقابل عقل و احساس است واز آنجا که انسانها به طور غالب نه به طور عقلانی هستند ونه احساسی از قابلیت فرد برای انطباق بامحیط اطراف وکنار آمدن با مشکلات زندگی به کارکرد ترکیبی قابلیتهای عاطفی وعقلانی بستگی دارد.امروزه هوش هیجانی موضوع مورد بحث بسیاری از تحقیقات وپژوهشهای مربوط به بررسی تفاوتهای فردی شده است توانایی پیش بینی موفقیتهای زندگی ونیز نقش اساسی این سازه در اغلب اختلالات روانی می تواند از دلایل علاقه به مطالعه هوش هیجانی باشد و واژه هوش هیجانی نخستین بار درسال 1990توسط دکتر پیتر سالودی از دانشگاه یل ودکتر جان مایر از دانشگاه نیو همیشایر مطرح شده با این حال از نظر مفهومی (نه اصطلاحی )ریشه آن به هوش اجتماعی باز می گردد که در سال 1920از سوی ترنرایک مطرح شد هوش هیجانی ثرندایک به توانایی فهم ومدیریت مردم وعلاقلانه عمل کردن در روابط انسانی اطلاق می شود.ریشه مفهوم دیگر به اصطلاح هوش درونی فردی و میان فردی گاردنو باز میگردد با این حال همانطور که گفته  شد انچه عمومیت دارد و در ادبیات تحقیقی رواج پیدا کرد اصطلاح هوش هیجانی بود که توسط سالووی و مایر پیشنهاد گردید و در سال 1995 با انتشار کتاب گلمن تحت همین عنوان وجه عمومی تری یافت انها با اطلاع از اقدامات اولیه که در مورد جنبه های غیر شناختی هوش هیجانی را اغاز کردند آنها هوش هیجانی را به عنوان یک شکل از هوش هیجانی در نظر گرفتند ومعتقدند که هوش هیجانی نوعی از پردازش اسست که شامل توجه به هیجانهای ارزیابی صحیح و دقیق آن در خود و دیگران نظم بخشی سازش یافته هیجانها و ابزار مناسب آنها می باشد در تعریفی دیگر بار – آن هوش هیجانی را دسته ای از مهارتهای استعدادها و توانایی های غیر شناختی می دانند که با توانایی موفقیت فرد را در مقابله به فشارها افزایش می دهد . همزمان با پیدایش و گسترش هوش هیجانی به عنوان روح زمان و یا گرایش فرهنگی یک دوره خاص به عنوان مجموعه ای از صفات شخصیتی (بار-ان2001)به عنوان مجموعه ای از توانایی های ذهنی (مایر-سال ووی-کاروسو2000)مطرح گردید.تلقی توانشی از هوش هیجانی اساسی را بر یادگیری توانایی های هیجانی و به کار گیری عملی آنها در حوضه های مختلف زندگی می گذارد.به عقیده ی مایر و سالووی توانایی دریافت و ابراز هیجان و نیز فهم ومدیریت اطلاعات هیجانی قابل یادگیری بوده افراد از این نظر با هم تفاوت دارند بنابراین هوش هیجانی توانشی یا توانایی شناختی هیجانی به توانایی واقعی و بالفعل افراد در باز شناختی و پردازش اطلاعات هیجانی اطلاق می شود.این نوع از هوش هیجانی بهوسیله ی عملکرد و موقعیت های عینی مورد ارزیابی قرار می گیرد. یکی از وظایف مراکز خدمات مشاوره ای دانشگاه تامین سلامت روان حاصل می شود . (بروکن1985)ارتقای سلامت روان و پیشگیری از بیماریها را بخشهایی از مفهوم کلی سلامت می داندو بین آنها پیوست ها را فرض می کنند (خواجوی و همکاران1382) فعالیت های آموزشی در جهت تقویت بهزیستی خود یکی از بخش هایی است ه می گفته و رال (1992) َبرای ارتقای سلامت روان باید توسعه یابد از جمله فعالیت های آموزشی که امروزه محققان تاکید بیشتری بر روی آن دارند آموزش مهارت های هوش هیجانی است.

عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن. این حس از مجموع افكار، احساس ها، عواطف و تجربیاتمان در طول زندگی ناشی می شود: می اندیشیم كه فردی با هوش یا كودن هستیم، احساس می كنیم كه شخصی خوب باید یا بد هستیم، خود را دوست داریم یا نداریم. مجموعه هزاران برداشت ارزیابی و تجربه ای كه از خویش داریم باعث می شود كه نسبت به خود احساس خوشایند ارزشمد بودن و یا بر عكس احساس ناخوشایند بی كفایتی داشته باشیم (كلمزو كلارك، ترجمه علیپور، ۱۳۷۸).

1- 2بیان مسئله

آموزش عالی، در توسعه‌ي اجتماعی و منابع انسانی و تربیت افراد کاردان نقش عمده‌ای داشته و از این‌رو دانشگاه‌های کشور در فرایند توسعه‌ي نیروی انسانی، اهمیتي اساسی دارند.

يكي از مشكلات شايع نظام آموزشي در بسياري از كشورهاي جهان، پديده‌ي اُفت تحصيلي است كه زيان‌هاي علمي، فرهنگي و اقتصادي زيادي متوجه دولت‌هاو خانواده‌ها مي‌كند. تلاش براي شناسايي عوامل مهم در پيشرفت تحصيلي و ارايه‌ي راهبردها و انجام اقداماتي در جهت كاهش خسارات ناشي از اُفت تحصيلي، مستلزم تحقيقات بسيار در اين زمينه است(شعاری نژاد، 1364: 198).

آموزش عالی، همواره با مشکلاتی در زمینه‌ي محدودیت‌های آموزش و پژوهش روبه‌رو بوده است و تحقق اهداف ازپیش‌تعیین‌شده تا حد زیادی بستگی مستقیم به میزان موفقیت دانشجویان دارد. دانشجویان، بنابه دلایلی، از امکانات آموزشی و پژوهشی به‌طور یک‌سان برخوردار نیستند؛ به‌طوری‌که در بيش‌تر دانشگاه‌ها، همه‌ساله دانشجویانی وجود دارند که به‌دلیل عدم موفقیت در تحصیل، با مشکلاتی روبه‌رو هستند(شریفیان 200:1381).

مک‌کله‌لند[1] نخستين كسي بود كه با همکارانش درباره‌ي ماهیت و اندازه‌گیری انگیزه‌ي پیشرفت مطالعه کرد. وی شرایط اجتماعی را در ایجاد انگیزه‌ي موفقیت دخیل می‌داند، مک‌کله‌لند مهم‌ترین آموزش را در خانواده، آموزشی می‌داند که صفاتی نظیر استقلال فردی، کنترل خویشتن، بلندپروازی‌های خاص و اعتمادبه‌نفس را در کودکی تقویت نماید. به‌نظر وی، درجه‌ي انگیزه‌ي موفقیت، یک‌بار برای همیشه در کودکی ثابت می‌شود و پس از آن دیگر تغییری نمی‌کند. به نظر او طبقه‌ي اجتماعی، انگیزه‌ي موفقیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این انگیزه در طبقه‌ي متوسط بیش‌تر از سایر طبقات است (روشه، 1370: 189-193).

ویلیام جیمز از جمله كسانی بود كه برای نخستین بار در كتاب اصول روان شناسی خود بر ضرورت عزت نفس و هوش هیجانی تأکید داشت و  اینكه عزت نفس تعیین كننده شكل های متعدد در رفتار آدمی می باشد، تاكید كرده است . همزمان با ویلیام جیمز، جامعه شناسان مختلفی از جكمله كولی [2]اظهاراتی كرده و آن را یك نیاز حیات بخش آدمی توصیف نمد. هر چند محققانی مانند گلدشتاین،  مای[3]، آنگلیال[4] و بوهلر[5] مطالعاتی در این مورد انجام داده اند. اما قبل از رویكرد روانی – اجتماعی مطالعات منظم و سیستماتیگك در مورد عزت نفس انجام نشده است، در واقع با پیدایش رویكرد روانی- اجتماعی مختلفی محققانی مانند هورنای، فروم و سالویان مطالعات نظامداری درباره عزت نفس ارائه داده اند. اما توج وارسی ها درباره عزت نفس و اینكه عزت به عنوان یك سازه شخصیتی قلمداد گردد، در نظریه انسان گرایانی مانند راجرز و مزلو مشاهده می شود. عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن. این حس از مجموع افكار، احساس ها، عواطف و تجربیاتمان در طول زندگی ناشی می شود، هوش هیجانی نوعی دیگری از هوش است. این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مناسب در زندگی است. عاملی که به‌هنگام شکست در شخص ایجاد انگیزه و امید می‌کند(كلمزو كلارك، ۱۳۷۸، 11).

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#1 مهشید در تاریخ: د 01 دی 1393 ، ساعت 02:10 ق ظ
باعرض سلام وارزوی موفقیت روزافزون برای شما بزرگوار.
ازشماخواهشمنداست پرسشنامه ی هوش هیجانی وعزت نفس رابرای من ایمیل کنیدتادرروند کاری مانیز همکاری کرده باشید:
باتشکرازشمابزرگوار
نقل قول
 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید